6 november 2014

De wijsheid spreekt

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 8


De wijsheid roept luid vanaf de heuveltoppen,
ze staat bij het kruispunt van wegen.
Bij de ingang van de stad waar iedereen binnenkomt, roept ze luid:
"Mensen, ik richt me tot jullie allen.
Leer toch na te denken, wordt toch eens verstandig.
Ik heb een waardevolle boodschap voor je,
wat ik jullie zeg is waar, mijn woorden zijn oprecht.
Er komt geen bedrog en leugen over mijn lippen.
Je kunt mij vertrouwen.
Voor iemand met inzicht zijn mijn woorden duidelijk,
wie hecht aan wijsheid zal ze begrijpen.
Mijn woorden zijn meer waard dan zilver.
Wat ik zeg is kostbaarder dan goud.
Want wijsheid is meer waard dan edelstenen,
al wat je hart begeert is niets in vergelijking met wijsheid.

Ik ben Wijsheid.
Verstandigheid is altijd aan mijn zijde.
Door altijd goed na te denken, heb ik inzicht.
Wanneer je eerbiedig ontzag hebt voor de Heer,
dan zul je het kwade haten.
Ik heb een afkeer van trots en arrogantie,
van misdaad en bedrog.
Goede raad en gezonde kennis kun je bij mij vinden,
ik ben het verstand en bezit alle kracht.
Met mij kunnen koningen heersen, leiders bepalen wat recht is.
Het is dankzij mij dat vorsten heersen en leiders rechtvaardig regeren.
Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij zoeken zullen me vinden.
Ik kan je rijkdom en aanzien geven, voorspoed en succes.
Wat je van mij ontvangt,
is waardevoller dan het fijnste goud,
beter dan het zuiverste zilver.
Ik doe altijd wat goed en rechtvaardig is,
en geef grote rijkdom aan iedereen die van mij houdt.

Al vanaf het begin was ik bij God.
Ik was er al voor Hij met de schepping van de aarde begon.
Bij het allereerste begin gaf God mij het leven.
Toen er nog geen oceanen waren,
geen bronnen met een overvloed aan water,
toen was ik al geboren.
Voor de bergen gevormd werden
en de heuvels een plek kregen,
vond mijn geboorte al plaats.
Het gebeurde lang voor God de aarde en de velden maakte,
er was nog geen zandkorrel te bekennen.
Ik was erbij toen God de hemel schiep,
de horizon achter de oceaan plaatste,
de wolken in de lucht zette,
en de waterbronnen opende om de oceaan te vullen.
Ik was erbij toen hij de zee zijn grenzen stelde,
zij hem moesten gehoorzamen.
Ik was erbij toen hij de fundamenten voor de aarde legde.
Ik was aan Gods zijde, als een kind.
Ik gaf Hem iedere dag vreugde
en ik was gelukkig aan zijn zijde.
Ik was blij met de wereld en blij met de mensen.

Luister daarom naar mij mensen.
Want gezegend zijn zij die mijn raad opvolgen.
Luister aandachtig naar mijn aanwijzingen,
negeer ze niet en je zult wijs zijn.
Gezegend is de mens die naar mij luistert,
die voortdurend in mijn buurt is,
en wacht bij de ingang van mijn huis.
Zij zullen het geluk vinden.
Wie mij vinden, vinden het leven
en God zal blij met hen zijn.
Maar wanneer je tegen mij zondigt,
zul je jezelf schade en pijn toebrengen.
Wanneer je mij haat, bemin je de dood."

Spreuken 8 vrij vertaald


Hillie Snoeijer
Leef je geloof