13 november 2014

Leven zoals God het wil

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 11


Je kunt op verschillende manieren in het leven staan.
Je kunt je eigen leven willen leven
of je kunt willen leven zoals God het wil.

Leven zoals God het wil.
Hoe aantrekkelijk lijkt jou dat?
Heb je het gevoel dat je dan van alles niet mag?
Want dat is het beeld wat ons gemakkelijk opgedrongen wordt.
Toch is dat niet het kenmerkende van het doen van Gods wil.
Wanneer je leeft zoals God het wil,
dan zul je pas echt leven.
Het is een kwestie van zaaien en oogsten.
Wanneer jij het goede doet, in overeenstemming met Gods wil,
dan zal God goed voor jou zijn.
Maar doe je het kwade, dan zal het kwaad je treffen.
Je oogst wat je zaait.

Vertrouw niet op je geld en op je rijkdom.
Het zal je niets baten wanneer God komt straffen.
Maar als je je houdt aan Gods richtlijnen,
leeft zoals Hij wil, dan redt dat je van de dood.

Leven volgens Gods wil is goed voor je.
Streef er naar om Hem in alles gehoorzaam te zijn.
Zoek dagelijks naar Gods wil in je leven.
Luister naar Hem en leef ernaar.
Dan zul jij leven!

Naar aanleiding van Spreuken 11: 4,6,19,27
4 Rijkdom helpt je niets als God je gaat straffen.
Maar als je leeft zoals Hij het wil, redt dat je van de dood.
6 Als je leeft zoals God het wil, word je gered.
Maar mensen die hun eigen verlangens najagen, komen daardoor ten val.
19 Als je probeert te leven zoals God het wil, zul je leven.
Maar als je altijd slechte dingen doet, wordt dat uiteindelijk je dood.
27 Als je probeert om altijd het goede te doen, zal God goed voor je zijn.
Maar als je altijd kwaad wil doen, zal het kwaad je treffen.

http://www.basicbijbel.nl/boek/spreuken/11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof