26 november 2014

Laat trots je niet in de weg staan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 16

De HEER verafschuwt hooghartige mensen,
ze worden hoe dan ook gestraft.
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende,
hoogmoed komt voor de val.
(Spreuken 16:5,18)


Gedraag jij je wel eens trots en hooghartig?
Je kunt trots zijn, omdat je meent dat je heel wat bent.
Je hebt succes in je baan,
je hebt je zaakjes goed voor elkaar.
En daar ben je trots op.
Je hebt het toch maar gemaakt in deze wereld.

Maar wees voorzichtig.
Meen niet dat je voor God meer bent vanwege je prestaties.
God heeft een hekel aan trotse mensen.
Hij wil niet dat we neerzien op anderen,
die het minder ver geschopt hebben in het leven.
Voor God zijn we allemaal gelijk.
Niemand is minder, niemand is meer.

Trots kan een mens danig in de weg zitten.
Door trots menen we het beter te weten dan anderen.
En daardoor staan we lang niet altijd open voor wat een ander zegt.
Trotse mensen menen zelf wel te weten hoe het zit.
Daar hebben ze anderen niet voor nodig.
Wees dan maar gewaarschuwd.
Want hoogmoed komt voor de val.
Trots en hoogmoed brengen je
vroeg of laat in de problemen.

Wees liever bescheiden en nederig.
Al je prestaties en alles wat je kunt en hebt,
je hebt het als geschenk van God ontvangen.
Je gaven en talenten heb je niet ontvangen,
om daarmee jezelf te verhogen en ermee op te scheppen.
Je hebt ze ontvangen om anderen daarmee goed te doen.
Om ze met liefde te gebruiken
tot welzijn en opbouw van je naaste.

Zet je trots aan de kant,
zodat je kunt worden
zoals God je bedoeld heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof