4 november 2014

Wijze lessen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 6:1-19


Mijn zoon, wanneer je iemand hebt beloofd,
borg te staan voor zijn schulden
en hijzelf die schuld niet kan betalen,
dan ben je een gevangene van je eigen beloften.
De schuldeiser zal je aan je woorden houden, je bent in zijn macht.
Doe dan dit, mijn zoon:
Ga en smeek de ander je te ontslaan van je verplichtingen.
Gun jezelf geen rust voor je het geregeld hebt.
Breng jezelf in veiligheid,
zoals een dier of vogel probeert te ontsnappen
uit de val of het net van een jager.

Luie mensen zouden een les moeten leren van de mieren.
Kijk naar hun ijverige manier van doen en wordt wijs.
Mieren hebben geen leider, geen heer, geen meester,
maar in de zomer gedurende de oogsttijd
verzamelen zij hun voedsel, leggen ze voorraden aan.
Hoe lang blijf je op je bed liggen nietsdoen?
Wanneer zul je eindelijk eens opstaan?
Nog even slapen, nog even sluimeren, zegt hij.
Nog even uitrusten.
Maar terwijl hij slaapt, zal armoede hem overvallen.
Gebrek overrompelt hem als een dief.

Kwaadaardige en zondige mensen verspreiden leugens.
Ze misleiden de mensen.
Let maar op hoe hij zijn ogen dicht knijpt,
met zijn voeten schuifelt en naar anderen wijst.
Ze bedenken voortdurend slechte en gemene dingen,
ze zaaien verdeeldheid en onenigheid.
Maar ze zullen vanwege deze dingen getroffen worden,
zij zullen snel aan hun einde komen,
en achterblijven zonder hoop op herstel.

Er zijn zes, minstens zeven dingen
waar God een grote afkeer van heeft.
Hij heeft een afkeer van hen die hoogmoedig zijn,
die leugens vertellen, anderen vermoorden,
van hen die slechte plannen beramen
en snel zijn in het bedrijven van het kwade.
Hij heeft een afkeer van hen die in de rechtszaal leugens vertellen,
en van hen die broeders tegen elkaar opzetten.

Spreuken 6:1-19 in eigen woorden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof