3 november 2014

Laat je niet verleiden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 5
Mijn zoon, luister aandachtig naar mijn wijsheid en inzicht.
Het behoedt je voor het doen van domme dingen,
kennis zal je helpen de juiste woorden te spreken
tegen een vrouw die je probeert te verleiden.

Laat je niet verleiden door een vrouw die de jouwe niet is.
Haar woorden klinken mooi en verleidelijk, maar trap er niet in.
Schijn bedriegt, haar woorden zijn als gif,
scherper als een tweesnijdend zwaard.
Haar weg is een doodlopende weg,
ze sleept je mee naar de ondergang.
Ze draait je een rad voor ogen,
zonder dat je het merkt, leidt ze je af van de weg naar het leven.

Maar luister naar mij, houd je aan mijn onderwijs.
Blijf bij zo'n vrouw vandaan, ga haar huis niet binnen.
Wanneer je dat wel doet,
speel je met je eer en aanzien.
Je verliest het respect van anderen
en levert je uit aan mensen die geen medelijden kennen.
Zet je leven toch niet op het spel.
Jaag je zuurverdiende geld er niet door bij vreemde vrouwen.
Laat hen niet leven van waar jij hard voor hebt gewerkt.
Wanneer er uiteindelijk niets meer van je over is,
zul je wanhopig roepen:
"Waarom heb ik niet geluisterd naar wijze lessen?
Waarom heb ik wijze raad in de wind geslagen?
Waarschuwingen naast me neergelegd?
Ik sloot mijn ogen voor hun woorden.
Nu ga ik voor het oog van ieder die het ziet ten gronde."

Vrij met je eigen vrouw, geniet toch van haar.
Ga niet met een vrouw, die de jouwe niet is, naar bed.
Deel je seksualiteit niet met een vreemde.
Wees gelukkig en gezegend met de vrouw die je trouwde.
Geniet van haar, wees blij en tevreden met wat zij je geeft.
Zij is mooi en aantrekkelijk om naar te kijken.
Laat haar lichaam je blij en gelukkig maken.
Geniet met volle teugen van de liefde die zij je geeft.

Waarom zou je het zoeken bij een vreemde,
naar bed gaan met een vrouw die de jouwe niet is?
Want God ziet alle dingen die je doet,
voor Hem is niets verborgen, Hij slaat je gade.
Hij beoordeelt ieder naar Zijn maatstaven.
Wie kwaad doet, zal verstrikt raken in zijn eigen zonden.
Als een mens niet wil luisteren naar onderwijs
en waarschuwingen naast zich neerlegt,
dan zal hij verdwalen in zijn eigen dwaasheid,
hij gaat zijn eigen ondergang tegemoet, hem wacht de dood.

Spreuken 5 in eigen woorden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof