24 november 2014

Iedereen mag bij God komen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
In het Oude Testament was Israƫl het volk van God.
Maar na Christus opstanding is het anders geworden.
God heeft aan de wereld bekend gemaakt,
dat voor iedereen de weg vrij is naar Hem.
Niet alleen voor de Joden,
ook de heidenen zijn welkom bij Hem.

Christus heeft de weg tot God vrijgemaakt.
Hij deed de zonde weg die de vrije doorgang naar God in de weg stond.
Het voorhangsel in de tempel scheurde.
Iedereen heeft nu toegang tot God.

Kom nu maar bij God.
Hij wil graag een relatie met jou aangaan.
Jezus stierf voor je zonden,
Hij reinigde jou zodat je zuiver voor God mag staan.
Zoek Hem, ga naar Hem toe.
Je mag bij Hem thuiskomen.
Thuis in Vaders armen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof