donderdag 30 oktober 2014

Blijf op de weg van wijsheid!

Spreuken 4:10-27, Leef je geloof, Hillie SnoeijerLuister naar mij, mijn kind.
Neem het serieus wat ik je vertel,
dan zul je een lang leven hebben.
Ik heb je onderwezen in de wijsheid,
ik heb je de rechte paden gewezen.
Er zal je niets in de weg staan,
je zult niet struikelen
wanneer je loopt op de weg van wijsheid.
Onthoud wat ik je geleerd heb.
Hou je eraan, vergeet het niet,
want het is je leven.

Ga niet het pad van slechte mensen,
volg het voorbeeld van zondige mensen niet na.
Blijf bij het kwaad vandaan.
Keer je om en vervolg je weg.
Zij kunnen niet slapen of rusten
voordat ze slechte dingen hebben gedaan
en onschuldigen kwaad berokkenen.
Ze voeden zich met goddeloosheid en geweld.
Het pad van de rechtvaardigen is als de opkomende zon.
Ze wordt steeds helderder tot het volle daglicht doorbreekt.
De levensstijl van de goddelozen is echter zo donker als de nacht,
Ze vallen, maar zien niet waarover ze struikelen.

Mijn kind, luister aandachtig naar alles wat ik zeg.
Vergeet geen enkel woord ervan, maar denk erover na.
Wanneer je dit onderwijs kent en toepast,
dan geeft het je leven en gezondheid.
Waak over je hart en je gedachten,
want je leven wordt erdoor gevormd.

Zeg nooit iets wat niet waar is.
Blijf uit de buurt van wie liegen en misleidende woorden spreken.
Houd je ogen gericht op de weg vóór je,
wijk niet af naar links of rechts.
Weet waar je je voet neerzet,
zodat je op stevige grond zult staan.
Maak niet de vergissing
ook maar een voet te zetten op de weg van het kwaad.

Spreuken 4: 10-27

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 29 oktober 2014

Wijsheid gaat alles te boven

Spreuken 4:1-9, Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Luister naar het onderwijs van je vader.
Heb er aandacht voor zodat je het zult begrijpen.
Wat ik onderwijs is goed,
dus werp het niet van je af maar blijf eraan denken.

Wat ik onderwijs heb ik weer van mijn ouders geleerd.
Mijn vader zei tegen me:
"Denk aan wat ik zeg, vergeet het niet,
wanneer je doet wat ik zeg,
dan zul je leven.
Leer wijsheid en verkrijg inzicht,
herinner je mijn onderwijs en handel ernaar.
Wanneer je niet voorbij gaat aan de wijsheid
dan zal ze je behoeden en beschermen."

Het draait allemaal om wijsheid.
Wijsheid en inzicht gaat alles te boven.
Zorg daarom bovenal dat je wijs wordt.
Waardeer en omarm wijsheid
dan zal wijsheid je aanzien en eer geven.
Wijsheid zal zijn als een glorievolle kroon op je hoofd,
als een krans om je schouders.

Spreuken 4:1-9


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 28 oktober 2014

De waarde van wijsheid

Spreuken 3:13-35, Leef je geloof, Hillie SnoeijerGelukkig is iedereen
die beschikt over wijsheid en verstandig leeft.
Want wijsheid is meer waard dan zilver,
het levert je meer op dan goud.
Wijsheid is meer waard dan juwelen,
niets is te vergelijken met wijsheid.

Wijsheid houdt in haar rechter hand een lang leven,
in haar linker hand zijn welvaart en aanzien.
Wijsheid maakt het leven aangenaam,
het leidt je veilig door het leven.
Wijsheid is als een boom vol leven,
een bron van geluk voor wie zich eraan vasthouden.

Met wijsheid maakte God de hemel en de aarde.
Zijn wijsheid liet rivieren stromen en
de wolken regen geven op de aarde.
Hou vast aan wijsheid en inzicht.
Gebruik je gezonde verstand.
Laat wijsheid niet van je wijken,
houd wijsheid altijd in je gedachten.

Wijsheid geeft je een lang en mooi leven.
Je zult veilig kunnen gaan en nooit struikelen.
Je kunt zonder zorgen gaan slapen en uitrusten.
Wees niet bang voor plotselinge angst,
of voor de stormen die de slechten treffen.
Want je kunt vertrouwen op God.
Je kunt er zeker van zijn dat Hij je zal beschermen.

Doe wat je kunt om een ander goed te doen.
Laat je medemens niet morgen terugkomen,
wanneer je hem vandaag kunt helpen.
Breng de ander geen schade toe,
terwijl hij zijn vertrouwen in je heeft gesteld.
Ga de strijd niet aan met iemand die je niets heeft misdaan.
Wees niet jaloers op slechte mensen,
volg hun voorbeeld niet na.

God houdt niet van oneerlijke mensen,
maar oprechte mensen zijn Zijn vrienden.
Gods vloek rust op het huis van de kwaden,
maar Hij zegent het huis van de rechtvaardigen.
God spot met hen die met Hem spotten,
maar Hij is vriendelijk voor hen die nederig zijn.
Wanneer je wijs bent, zul je eer ontvangen.
Maar dwazen vallen in schaamte en schande .

Spreuken 3: 13-35

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 27 oktober 2014

Stel je vertrouwen op God

Spreuken 3: 1-12, Leef je geloof, Hillie SnoeijerMijn zoon, mijn dochter,
vergeet Gods onderwijs en Zijn richtlijnen niet.
Gehoorzaam Hem door te doen wat Hij van je wil.
Gods onderwijs en richtlijnen dragen bij aan een lang leven.
Ze dragen bij aan jouw geluk en vrede.

Draag liefde en trouw als een sieraad,
schrijf ze in je hart en in je denken.
Wanneer je dat doet,
zullen God en mensen je genegen zijn
en je waarderen om je liefde en trouw.

Vertrouw met heel je hart op de HEER,
ga niet af op je eigen beoordeling.
Laat je door God leiden,
dan zal Hij je de rechte paden wijzen.
Meen niet wijzer te zijn dan je bent,
maar heb ontzag voor de HEER en doe geen kwaad.
Wanneer je dat doet.
zal het zijn als een goed medicijn.
Het geneest je wonden en verlicht je pijn.
Het maakt je gezond en sterk.

Eer God met je rijkdom, met je bezittingen,
geef Hem het eerste deel van je inkomsten.
Dan zul je meer ontvangen dan je ooit nodig hebt.

Keer je niet van God af en raak niet verbitterd,
wanneer God je corrigeert.
Want God corrigeert ieder van wie Hij houdt,
net zoals een ouder dat doet
bij een kind van wie hij zielsveel houdt.

Spreuken 3: 1-12

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 23 oktober 2014

Zoek naar Gods wijsheid, dat maakt gelukkig

Spreuken 2, Leef je geloof, Hillie SnoeijerMijn zoon, mijn dochter, zegt God.
Luister naar Mijn onderwijs
en vergeet nooit te doen wat Ik je zeg.
Wees er altijd op uit om dingen te begrijpen.
Streef ernaar inzicht te verkrijgen.
Zoek naar Mijn wijsheid.
Wees daar fanatiek mee bezig
als was je op zoek naar zilver
of naar een verborgen schat.

Wanneer je dat doet, dan zul je weten
wat het betekent om eerbied voor de Heer te hebben.
Je zult Mij steeds beter leren kennen.
Het is God die wijsheid geeft,
van Hem komen kennis en inzicht.
Hij biedt hulp en bescherming
aan hen die oprecht zijn en zuiver leven.
Hij beschermt degenen die Hem zijn toegewijd.

Wanneer je luistert naar God,
dan zul je weten wat goed, eerlijk en rechtvaardig is.
Je zult weten wat je moet doen.
Je zult wijs zijn en je plukt de vruchten van je kennis.

Je inzicht en begrip zullen je beschermen
en voorkomen dat je verkeerde dingen doet.
Wijsheid houdt je weg bij mensen
die problemen veroorzaken door wat ze zeggen.
Wijsheid houdt je weg bij mensen die het verkeerde pad opgaan
eigen wegen volgen en plezier beleven aan het doen van zonde.
Je zult door wijsheid in staat zijn weerstand te bieden
aan een vrouw die de jouwe niet is.
Blijf weg bij een vrouw die haar man heeft verlaten.
Die daardoor zowel haar man als God ontrouw is.
Haar weg voert naar de dood.
Ga niet met haar mee,
laat je niet meenemen op die doodlopende weg.

Blijf de goede weg bewandelen, de weg die naar het leven leidt.
Volg het voorbeeld van goede en oprechte mensen.
Want de aarde is voor mensen die zuiver leven,
zij mogen er wonen, God zal hen nooit verlaten.
Maar zij die leven zonder God, die zal God uitroeien.
Zij worden weggevaagd.

Spreuken 2


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 22 oktober 2014

Ga niet voorbij aan Gods wijsheid

Spreuken 1:22-33, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
God biedt de mensen Zijn wijsheid aan.
Hij laat overal van Zich horen.
Maar vele mensen gaan aan Zijn roep voorbij.
Ze denken God niet nodig te hebben.

Maar Wijsheid roept de mensen toe:
hoe lang denken jullie hier mee door te gaan?
Hoe lang blijf je dwaas en onvolwassen?
Hoe lang blijven jullie Mij negeren?
Luister toch naar Mij!
Dan zal Ik je laten zien wat Ik denk en wat Ik wil.
Laat je door Mijn wijsheid verfrissen.

Maar men wil niet luisteren.
Men weigert Mijn helpende hand te zien en aan te nemen.
Luisteren naar Mijn goede raad is er niet bij.
Alles wat Ik zeg wijzen jullie af.

Maar je zult oogsten wat je zaait.
Je eigenwijsheid zal je duur komen te staan.
Ze brengt je ongeluk en ellende.
En dan spot Ik met jullie.
Jullie zullen dan vanuit jullie ellende tot Mij roepen,
maar Ik zal niet antwoorden, Mij niet laten vinden.
Jullie wilden immers niet naar Mij luisteren?
Jullie sloegen immers Mijn woorden in de wind?
Daarom ondervinden jullie de gevolgen van jullie eigen daden.
Jullie hebben je ellende over jezelf afgeroepen.
Jullie hebben je ondergang aan jezelf te danken.

Maar wie luistert naar Mij, die zal veilig zijn.
Hij hoeft niet bang te zijn dat hem hetzelfde zal overkomen.

Spreuken 1: 20-33

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 21 oktober 2014

Doe niet mee met slechte mensen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, doodlopend


Slechte mensen zullen je soms proberen over te halen
om met hen mee te doen om kwaad te bedrijven.
Ze stellen hun verkeerde plannen heel aanlokkelijk voor.
Kom doe met ons mee, zeggen ze.
We zijn van plan om dit of dat te gaan doen,
het zal ons veel opleveren.
We zullen rijk worden,
en met al dat geld kunnen doen wat we willen.
Kom, doe met ons mee!

Maar luister niet naar hen.
Ga niet met hen mee.
Hun weg is een doodlopende weg.
Ze zijn erop uit om kwaad te doen,
en deinzen er niet voor terug om daarbij iemand te doden.
Maar ze graven hun eigen graf.
Hun pad voert naar de dood.
Dat is het lot van allen die uit zijn op roof.

Wees wijs, laat je niet inpalmen.
laat je niet verleiden door geld en rijkdom.
Geef er niet aan toe.
Luister niet naar hen.
Laat je niet meevoeren op de weg naar de dood.

Spreuken 1: 8-19


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 20 oktober 2014

Wees wijs, luister naar spreuken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken


Salomo was een wijs man.
Hij was de zoon van David en koning van Israël.
Hij ontving van God wijsheid.
Veel van die wijsheid legde Salomo vast in diverse spreuken.
We hebben het Bijbelboek Spreuken aan hem te danken.
In dit boek geeft Salomo zijn wijsheid aan ons door.

Salomo schreef vele spreuken.
Zijn spreuken zijn een leidraad in het leven.
Ze bieden je wijsheid en verdiepen je inzicht.
Je kunt ontzettend veel leren van Salomo's spreuken.
Wie wil kan zich door zijn spreuken laten vormen.
Zijn spreuken vergroten je kennis.

Als je wijs bent, luister je naar die spreuken,
zodat je nog wijzer zult worden.
Oefen je verstand,
zodat je de spreuken gaat doorgronden en begrijpen.
Sta open om ervan te leren.
Alleen een dwaas veracht wijsheid
en weigert zich te laten onderwijzen.
Maar een wijs mens heeft ontzag voor de HEER.
Hij verlangt steeds weer opnieuw naar onderricht,
staat open voor de lessen die God hem wil leren.
Omdat hij weet dat dat hem wijzer zal maken,
het hem zal helpen om het leven te leven
op een goede en wijze manier.

De komende periode wil ik met je stilstaan bij de spreuken van Salomo.
Wees wijs, luister naar deze spreuken.
Opdat je nog wijzer zult worden
en steeds beter gaat begrijpen hoe het leven in elkaar steekt.
Doe je winst met spreuken,
je zult er wel bij varen.

Spreuken 1: 1-7

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 9 oktober 2014

Missionair zijn: hoe doe je dat?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Als kerk hebben we de taak om missionair te zijn.
Maar hoe doe je dat?
Hoe bereik je de mensen om je heen?
Dat zijn belangrijke vragen om over na te denken.
We willen immers niet een obstakel voor mensen zijn,
maar juist een magneet die hen naar Jezus trekt.
Hoe brengen wij mensen bij Jezus?

Mensen bij Jezus brengen
begint met je verdiepen in hen en hun leefwereld.
Wie is die ander?
Hoe leeft hij, waar liggen zijn moeiten en behoeften?
Waar is hij ten diepste naar op zoek?
Ken de denk- en leefwereld van de ander.

Toon respect voor de ander.
Ook al is de ander nog zo anders dan jij bent,
ook al heeft hij misschien nog zulke vreemde ideeën,
veroordeel de ander daar niet om.
Toon respect.
Dan kun je een brug bouwen naar de ander.

Wanneer niet-christenen onze kerken bezoeken
dan kan dat voor hen soms een vervreemdende ervaring zijn.
Ze krijgen te maken met taal die ze niet kennen en begrijpen,
met allerlei gebruiken die ze niet snappen en hen niet aanspreken.
Geen wonder dat ze zich dan al snel een vreemde voelen
en moeite kunnen hebben om te aarden in de kerk.
Maar het zou jammer zijn wanneer onze vormen en gebruiken
de reden zijn waarom iemand uiteindelijk uit ons blikveld verdwijnt.
Laten we niet te strak vasthouden aan kerkelijke vormen.
De inhoud van het evangelie is onopgeefbaar,
maar vormen mogen we best aanpassen
als we daarmee mensen beter kunnen bereiken.
De kerk is er tenslotte niet alleen voor christenen,
de kerk is er voor iedereen.

Mensen die tot geloof gekomen zijn geven vaak aan dat
wat bij hen de doorslag gaf om te gaan geloven
het veranderde leven van christenen is geweest.
Je kunt wel met mooie woorden komen,
maar mensen willen zien dat het geloof ook werkt.
Mensen zijn pas gemotiveerd om christen te worden
wanneer ze bij iemand zien dat geloof in Jezus
hen ook werkelijk nieuwe hoop heeft gegeven
en het positieve impact heeft op hun dagelijks leven.
Leer en leven van een christen moeten dus één zijn.
Laat je leven zelf dus een getuigenis zijn.
Niets is krachtiger dan dat.

Toon in je daden dat je christen bent.
Help mensen waar je kunt.
Geef hongerigen eten.
Verzorg de zieken.
Ondersteun de zwakken.
Help de armen.
Geef daklozen een thuis.
Laat in je doen en laten het beeld van Jezus zien.
En doe dit alles uit liefde voor God en mensen.
Dat kan harten zacht maken
en mensen ertoe aanzetten om Jezus te zoeken.
Win zo door je levensstijl mensen voor Christus.
Dan ben je geen obstakel,
maar een krachtige magneet.

Niets is mooier om mee te maken
dan dat een ongelovige komt tot geloof.
Dat mensen mee door jouw getuigenis
Christus leren kennen als ook hun Redder en Verlosser
en ernaar gaan verlangen om deze Jezus te gaan volgen.
Aan God daarvoor alle eer!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 6

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 8 oktober 2014

Als kerk er zijn voor niet-christenen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Als christenen kunnen we veel voor christenen betekenen.
Maar christenen kunnen ook veel voor niet-christenen betekenen.
We hebben als kerk niet-christenen veel te bieden.
Het is de taak van iedere kerk om missionair te zijn.
Om niet op zichzelf te blijven staan,
maar om zich ook te richten op mensen buiten de kerk.

Christenen mogen Jezus Christus verkondigen aan zondige mensen,
opdat zij door de kracht van de Heilige Geest
ook hun vertrouwen gaan stellen op God.
De kerk heeft van Christus zelf de opdracht ontvangen
om het evangelie te brengen aan mensen die Jezus nog niet kennen.
"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb."
(Matt 28:19,20)

Zet jij je in voor evangelisatie?
Ben jij missionair bezig?
Wanneer je dat doet, kijk dan ook eens naar je motivatie.
Waarom doe je het?
Evangeliseer je uit plichtsbesef?
Omdat christenen nu eenmaal behoren te evangeliseren.
Of doe je het uit schuldgevoel?
Omdat je denkt dat God anders boos op je zal worden.
Wanneer dit je drijfveren zijn, zal dat niet echt werken.

Laat je motiveren door je liefde voor andere mensen.
Wanneer je van mensen houdt,
dan zul je het verschrikkelijk vinden dat
zij mogelijkerwijs voor altijd van God gescheiden zullen zijn.
Wanneer jezelf hebt ervaren
wat je door genade in Christus hebt ontvangen
dan wil je dat toch met anderen delen?
Wanneer je leven ten goede is veranderd
door geloof en vernieuwing van je leven
dan gun je dat toch aan alle mensen?
Je hebt echt iets te bieden aan de mensen om je heen.
Vertel hen over Jezus en wat Hij in jouw leven heeft gedaan.
Zodat ook zij God mogen leren kennen
en mogen gaan ervaren dat God
ook het het verschil kan uitmaken in hun leven.

Zoek de mensen op, vertel hen over Jezus.
Omdat je met hen begaan bent
en net als Jezus van hen houdt.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 6

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 7 oktober 2014

Help elkaar geestelijk te groeien

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Om geestelijk gezond te blijven hebben we elkaar nodig.
De Bijbel roept ons regelmatig op om om te zien naar elkaar.
Jezus liefhebben betekent ook je broeders en zuster liefhebben.
Verbondenheid tussen gelovigen kan preventief en genezend werken.
Wanneer christenen de onderlinge verbondenheid verwaarlozen,
dan laten ze veel energie ongebruikt
om het goede van de Heilige Geest vrij te maken.

Van de eerste christenen lezen we in de Bijbel
dat zij gemeenschap met elkaar hadden en alles met elkaar deelden.
Ze vierden samen het avondmaal, waren geestelijk eensgezind,
ze zagen naar elkaar om en stonden elkaar bij in nood.
Ieder kreeg wat hij of zij nodig had.
Men opende het hart voor elkaar, er was een grote mate van vertrouwelijkheid.
Men durfde zich kwetsbaar op te stellen,
omdat ze zich in Christus aanvaard wisten en geliefd door God.
Men had in die dagen veel aan elkaar.

Herkennen wij dat beeld van samen christen zijn vandaag?
Ik denk dat we als christenen veel meer
voor elkaar kunnen betekenen dan nu het geval is.
Door onderlinge verbondenheid kunnen we elkaar stimuleren in ons geloof.
Laat elkaar merken dat Christus van je houdt.
Help elkaar in de zoektocht naar Gods plan met je leven.
Welke gaven en talenten zie jij in het leven van de ander?
Stimuleer de ander om hiermee aan de slag te gaan,
zijn of haar talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
Help elkaar ook om te zien wat er verkeerd is in elkaars leven.
Niet om elkaar daarmee te veroordelen,
maar om de ander de gelegenheid te geven
de zonden in zijn of haar leven aan te pakken.
Belijdt elkaar je zonden, ga samen de strijd aan tegen het kwaad.
Laat niemand alleen worstelen in zijn strijd tegen de zonde,
maar maak er een gezamenlijke worsteling van.
Wees uit op het welzijn van de ander.
Stimuleer de geestelijke groei van je broeder en zuster.

Wanneer je zo betrokken bent op elkaar,
dan zal dat de geestelijke gezondheid van allen ten goede komen.
Neem elkaar mee op de weg met Christus.
Zie naar elkaar om, heb oog voor elkaar.
Het is essentieel voor je geestelijke gezondheid.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 5

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 6 oktober 2014

Hoe heeft God de kerk bedoeld?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Christenen kunnen veel aan elkaar hebben.
En zo heeft God het ook bedoeld.
Wanneer wij Christus leren kennen,
God erkennen en leren liefhebben als onze Vader,
dan neemt Hij ons op in Zijn familie.
Hij geeft niet alleen Zichzelf,
maar Hij wil dat wij ons ook verbinden met Zijn andere kinderen.
Hij geeft gelovigen aan elkaar,
wil dat ze met elkaar leven in een diepe verbondenheid.

Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
voortdurend op elkaar betrokken zijn
en leven in een diepe verbondenheid met elkaar,
zo schiep God ook de mens als een relationeel wezen.
De mens is niet bedoeld om op een eiland te leven,
maar om te leven in verbondenheid met anderen.
In onze individualistische samenleving zijn wij vaak
ver verwijderd van deze bedoeling van God.

Ook de kerk wordt beïnvloed door het westerse individualisme.
Mensen maken zich los van allerlei verbanden,
die ze als knellend ervaren.
En dat gaat de kerkdeuren niet voorbij.
Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen:
"Ik geloof wel in God, maar heb de kerk niet nodig om te geloven."
Toch is dat niet wat God voor ogen staat.
Zeker, God heeft met ieder van ons een persoonlijke relatie,
maar Hij wil ons ook aan elkaar verbinden,
zodat we elkaar tot hand en voet kunnen zijn in het geloof.
Geloven in je eentje is moeilijker dan je denkt.
Je hebt anderen nodig om Christus steeds beter te leren kennen.
Paulus zegt niet voor niets dat we samen met alle heiligen
Hem nog beter zullen leren kennen.
Alleen samen met elkaar zullen we in staat zijn
om te bevatten hoe breed, hoe lang,
hoe diep en hoe hoog de liefde van Christus is.
Onze eigen kijk op Christus is te beperkt
om Hem volledig te leren kennen.
Daar heb je elkaar voor nodig.

De kerk mag de plek zijn waar het veilig en vertrouwd is
om je volledig te laten kennen.
Een plek waar je je niet hoeft te verschuilen achter maskers.
Waar we voor elkaar niet de schone schijn op hoeven te houden.
Maar waar we eerlijk kunnen zijn over onze worstelingen.
Waar we eerlijk kunnen zijn over onze zonden en zwakheden.
Zodat we elkaar daarmee kunnen helpen en ondersteunen.
Wanneer de kerk zo functioneert dan laat je samen zien als kerk
hoe God de verbondenheid tussen mensen heeft bedoeld,
Het is daarom belangrijk dat we als kerk hier ook mee bezig zijn.
Niet alleen aandacht hebben voor de prediking, de dominee, de belijdenis et cetera.
Maar juist ook aandacht hebben voor
het stimuleren van de onderlinge verbondenheid.
Dat kan door het kerk-zijn organisatorisch zo vorm te geven,
dat er optimale kansen geboden worden
voor de ondersteuning van de onderlinge betrokkenheid.
De kerk hoort niet alleen te bestaan uit zondagse erediensten,
maar ook uit onderlinge verbondenheid
om elkaar daarmee te helpen om Jezus te volgen.

Wat zijn jouw ervaringen met de kerk?
Ervaar jij de kerk als een plek
waar jij kunt genieten van diepe verbinding met elkaar?
Laten we met elkaar, gedreven door Gods liefde voor ons,
ons inzetten om ook elkaar innig lief te hebben
en onszelf te geven aan elkaar.
Dat is Gods bedoeling met de kerk.
Laat het ook jouw doel zijn.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 5


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 2 oktober 2014

Heiliging: gaan voor Gods zaak!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Waar gaat het bij heiliging om?
Wij denken daarbij vaak aan een proces
waarbij we steeds een beter mens worden.
Steeds meer op Jezus gaan lijken.
Dat is wel waar,
maar daarmee is niet alles gezegd.
Zo komen we in het OT allerlei voorwerpen tegen die heilig waren.
Denk bijvoorbeeld aan de voorwerpen in de tempel.
Ook van Jezus wordt gezegd dat Hij zich heiligt.
Maar Hij was vanaf het begin al zonder zonde.
Is het dan niet vreemd dat Hij zich heiligt?
Bij heiliging moet je echter niet uitsluitend denken
aan het steeds heiliger worden.
Heiliging heeft in de eerste plaats de betekenis
van 'apart gezet zijn voor één enkele zaak'.
Heiliging betekent dat alles op één doel gericht is.
Je hele doen en laten staat in dienst van dat doel.
En dat doel is leven voor God.

Vergelijk het maar met een atleet
die bij de Olympische Spelen een gouden medaille wil winnen.
Zijn hele leven is gericht op het behalen van dat doel.
Dat doel bepaalt zijn dagschema, zijn tijdstip van slapen gaan,
zijn vrijetijdsbesteding, zijn menu.
Dat doel, het winnen van een gouden medaille, stempelt zijn hele leven.
Zo is het ook bij heiliging.
Heiliging wil zeggen dat iemand helemaal toegewijd is
om met heel zijn leven voor God te leven.
Dat doel, leven voor God, stempelt zijn hele doen en laten.
Op die manier heiligde ook Jezus Zichzelf.
Hij ging helemaal voor Gods zaak.
Zijn hele leven stond in het teken van het doen van Gods wil.

Helemaal gaan voor Gods zaak betekent
dat we onze eigen wil ondergeschikt maken aan Gods wil.
We leven voor Hem en gaan voor Zijn zaak.
Zoals ook Jezus dat deed.
In de praktijk is dat voor ons niet altijd gemakkelijk.
Want het betekent dat we God volledig zullen moeten vertrouwen.
Dat we Hem vertrouwen ook al begrijpen we niet altijd wat Hij doet.
Zodra we God niet volledig vertrouwen,
zullen we Hem alleen maar volgen en gehoorzaam zijn
zolang we het met Hem eens zijn.
Dan zijn we niet bereid ons volledig over te geven aan God.
Durf jij de zeggenschap over je leven helemaal over te geven aan God?

Wanneer jij bereid bent je eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil,
dan staat niets meer in de weg om je door Gods Geest te laten leiden.
Gods Geest woont in je en Hij wil je leiden.
Maar dat doet Hij alleen wanneer jij Hem daar de ruimte voor geeft.
Wanneer wij ons willen laten leiden door de Geest,
dan zal de Heilige Geest ons van binnenuit veranderen.
Hij zal ons zo veranderen dat we steeds meer op Jezus gaan lijken.
Lijken op Jezus is iets wat wij niet zelf tot stand brengen,
maar wat de Heilige Geest in ons uitwerkt.
Hij geeft ons de kracht om steeds meer te leven vanuit liefde.
Hij geeft ons de kracht om een eind te maken aan zondige praktijken.
Zonder de kracht van de Heilige Geest
kunnen we geen heilig leven leiden.
Alleen door Hem gaan we lijken op Jezus.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk4

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 1 oktober 2014

Met heiliging de wereld in

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God roept ons op tot heiliging.
Wees heilig, want Ik ben heilig.
Hij wil dat we steeds meer op Jezus gaan lijken.

Bij heiliging denken wij vaak aan regeltjes.
Heiliging verbinden wij gemakkelijk met saaie kerkmensen
die niets mogen en van alles moeten.
Heiliging roept daardoor bij ons niet direct een positief beeld op.

Toch klopt dat beeld niet.
Jezus was het voorbeeld van heiliging.
En was Hij saai? Zeker niet!
Hij had een enorme aantrekkingskracht op mensen.
Mensen werden aangetrokken door Jezus,
omdat Hij liefhad en nederig was,
omdat Hij beschikte over grote  wijsheid en inzicht.
Mensen werden aangetrokken
door Zijn geduld, zijn gevoeligheid en zijn vreugde.
Er ging invloed uit van zijn manier van leven.

En dat is wat God ook beoogt met onze heiliging.
Door onze manier van leven
mogen ook wij mensen trekken tot Jezus.
Wanneer wij in ons doen en laten steeds meer op Jezus gaan lijken
dan zullen mensen daardoor aangetrokken worden.
Heiliging heeft niets te maken met saaiheid.
Heiliging zorgt juist voor dynamiek in ons leven,
het maakt ons leven aantrekkelijk voor de mensen om ons heen.

Toen we tot geloof kwamen,
hebben we in Christus een nieuwe identiteit gekregen.
We zijn nu kinderen van God geworden.
We zijn een nieuwe schepping.
De zonde is niet langer koning in ons leven.
De oude mens is gestorven, de nieuwe mens is opgestaan.
We mogen gaan leven vanuit onze nieuwe identiteit.
Laat je oude manier van leven los.
Leer het nieuwe leven te leiden wat je ontvangen hebt.
De Bijbel noemt dat het afleggen van de oude mens
en het aantrekken van de nieuwe mens.
Ga leven in overeenstemming met je identiteit.
Dat maakt je aantrekkelijk voor de mensen om je heen.

Wijd je leven toe aan je heiliging, jaag naar heiliging..
Dat is wat God van je wil.
Een levend geloof zal tot uitdrukking komen in heiliging.
Wanneer je geraakt bent door het evangelie,
dan zal dat zijn uitwerking krijgen in je leven.
Je gaat verlangen naar heiliging.
God gaat je van binnenuit veranderen,
zodat er vruchten van geloof zichtbaar worden in je leven.
En de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Door heiliging gaan we lijken op Jezus.
En dat zullen de mensen om ons heen zien.
Laat jouw heiliging aanstekelijk werken voor de mensen om je heen,
zodat ook zij geleid mogen worden tot Jezus
om bij Hem hun redding te vinden en nieuw leven te ontvangen.
God stuurt ons met heiliging de wereld in.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 4

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!