2 oktober 2014

Heiliging: gaan voor Gods zaak!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Waar gaat het bij heiliging om?
Wij denken daarbij vaak aan een proces
waarbij we steeds een beter mens worden.
Steeds meer op Jezus gaan lijken.
Dat is wel waar,
maar daarmee is niet alles gezegd.
Zo komen we in het OT allerlei voorwerpen tegen die heilig waren.
Denk bijvoorbeeld aan de voorwerpen in de tempel.
Ook van Jezus wordt gezegd dat Hij zich heiligt.
Maar Hij was vanaf het begin al zonder zonde.
Is het dan niet vreemd dat Hij zich heiligt?
Bij heiliging moet je echter niet uitsluitend denken
aan het steeds heiliger worden.
Heiliging heeft in de eerste plaats de betekenis
van 'apart gezet zijn voor één enkele zaak'.
Heiliging betekent dat alles op één doel gericht is.
Je hele doen en laten staat in dienst van dat doel.
En dat doel is leven voor God.

Vergelijk het maar met een atleet
die bij de Olympische Spelen een gouden medaille wil winnen.
Zijn hele leven is gericht op het behalen van dat doel.
Dat doel bepaalt zijn dagschema, zijn tijdstip van slapen gaan,
zijn vrijetijdsbesteding, zijn menu.
Dat doel, het winnen van een gouden medaille, stempelt zijn hele leven.
Zo is het ook bij heiliging.
Heiliging wil zeggen dat iemand helemaal toegewijd is
om met heel zijn leven voor God te leven.
Dat doel, leven voor God, stempelt zijn hele doen en laten.
Op die manier heiligde ook Jezus Zichzelf.
Hij ging helemaal voor Gods zaak.
Zijn hele leven stond in het teken van het doen van Gods wil.

Helemaal gaan voor Gods zaak betekent
dat we onze eigen wil ondergeschikt maken aan Gods wil.
We leven voor Hem en gaan voor Zijn zaak.
Zoals ook Jezus dat deed.
In de praktijk is dat voor ons niet altijd gemakkelijk.
Want het betekent dat we God volledig zullen moeten vertrouwen.
Dat we Hem vertrouwen ook al begrijpen we niet altijd wat Hij doet.
Zodra we God niet volledig vertrouwen,
zullen we Hem alleen maar volgen en gehoorzaam zijn
zolang we het met Hem eens zijn.
Dan zijn we niet bereid ons volledig over te geven aan God.
Durf jij de zeggenschap over je leven helemaal over te geven aan God?

Wanneer jij bereid bent je eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil,
dan staat niets meer in de weg om je door Gods Geest te laten leiden.
Gods Geest woont in je en Hij wil je leiden.
Maar dat doet Hij alleen wanneer jij Hem daar de ruimte voor geeft.
Wanneer wij ons willen laten leiden door de Geest,
dan zal de Heilige Geest ons van binnenuit veranderen.
Hij zal ons zo veranderen dat we steeds meer op Jezus gaan lijken.
Lijken op Jezus is iets wat wij niet zelf tot stand brengen,
maar wat de Heilige Geest in ons uitwerkt.
Hij geeft ons de kracht om steeds meer te leven vanuit liefde.
Hij geeft ons de kracht om een eind te maken aan zondige praktijken.
Zonder de kracht van de Heilige Geest
kunnen we geen heilig leven leiden.
Alleen door Hem gaan we lijken op Jezus.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk4

Hillie Snoeijer
Leef je geloof