20 oktober 2014

Wees wijs, luister naar spreuken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken


Salomo was een wijs man.
Hij was de zoon van David en koning van Israƫl.
Hij ontving van God wijsheid.
Veel van die wijsheid legde Salomo vast in diverse spreuken.
We hebben het Bijbelboek Spreuken aan hem te danken.
In dit boek geeft Salomo zijn wijsheid aan ons door.

Salomo schreef vele spreuken.
Zijn spreuken zijn een leidraad in het leven.
Ze bieden je wijsheid en verdiepen je inzicht.
Je kunt ontzettend veel leren van Salomo's spreuken.
Wie wil kan zich door zijn spreuken laten vormen.
Zijn spreuken vergroten je kennis.

Als je wijs bent, luister je naar die spreuken,
zodat je nog wijzer zult worden.
Oefen je verstand,
zodat je de spreuken gaat doorgronden en begrijpen.
Sta open om ervan te leren.
Alleen een dwaas veracht wijsheid
en weigert zich te laten onderwijzen.
Maar een wijs mens heeft ontzag voor de HEER.
Hij verlangt steeds weer opnieuw naar onderricht,
staat open voor de lessen die God hem wil leren.
Omdat hij weet dat dat hem wijzer zal maken,
het hem zal helpen om het leven te leven
op een goede en wijze manier.

De komende periode wil ik met je stilstaan bij de spreuken van Salomo.
Wees wijs, luister naar deze spreuken.
Opdat je nog wijzer zult worden
en steeds beter gaat begrijpen hoe het leven in elkaar steekt.
Doe je winst met spreuken,
je zult er wel bij varen.

Spreuken 1: 1-7

Hillie Snoeijer
Leef je geloof