27 oktober 2014

Stel je vertrouwen op God

Spreuken 3: 1-12, Leef je geloof, Hillie SnoeijerMijn zoon, mijn dochter,
vergeet Gods onderwijs en Zijn richtlijnen niet.
Gehoorzaam Hem door te doen wat Hij van je wil.
Gods onderwijs en richtlijnen dragen bij aan een lang leven.
Ze dragen bij aan jouw geluk en vrede.

Draag liefde en trouw als een sieraad,
schrijf ze in je hart en in je denken.
Wanneer je dat doet,
zullen God en mensen je genegen zijn
en je waarderen om je liefde en trouw.

Vertrouw met heel je hart op de HEER,
ga niet af op je eigen beoordeling.
Laat je door God leiden,
dan zal Hij je de rechte paden wijzen.
Meen niet wijzer te zijn dan je bent,
maar heb ontzag voor de HEER en doe geen kwaad.
Wanneer je dat doet.
zal het zijn als een goed medicijn.
Het geneest je wonden en verlicht je pijn.
Het maakt je gezond en sterk.

Eer God met je rijkdom, met je bezittingen,
geef Hem het eerste deel van je inkomsten.
Dan zul je meer ontvangen dan je ooit nodig hebt.

Keer je niet van God af en raak niet verbitterd,
wanneer God je corrigeert.
Want God corrigeert ieder van wie Hij houdt,
net zoals een ouder dat doet
bij een kind van wie hij zielsveel houdt.

Spreuken 3: 1-12

Hillie Snoeijer
Leef je geloof