9 oktober 2014

Missionair zijn: hoe doe je dat?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Als kerk hebben we de taak om missionair te zijn.
Maar hoe doe je dat?
Hoe bereik je de mensen om je heen?
Dat zijn belangrijke vragen om over na te denken.
We willen immers niet een obstakel voor mensen zijn,
maar juist een magneet die hen naar Jezus trekt.
Hoe brengen wij mensen bij Jezus?

Mensen bij Jezus brengen
begint met je verdiepen in hen en hun leefwereld.
Wie is die ander?
Hoe leeft hij, waar liggen zijn moeiten en behoeften?
Waar is hij ten diepste naar op zoek?
Ken de denk- en leefwereld van de ander.

Toon respect voor de ander.
Ook al is de ander nog zo anders dan jij bent,
ook al heeft hij misschien nog zulke vreemde ideeën,
veroordeel de ander daar niet om.
Toon respect.
Dan kun je een brug bouwen naar de ander.

Wanneer niet-christenen onze kerken bezoeken
dan kan dat voor hen soms een vervreemdende ervaring zijn.
Ze krijgen te maken met taal die ze niet kennen en begrijpen,
met allerlei gebruiken die ze niet snappen en hen niet aanspreken.
Geen wonder dat ze zich dan al snel een vreemde voelen
en moeite kunnen hebben om te aarden in de kerk.
Maar het zou jammer zijn wanneer onze vormen en gebruiken
de reden zijn waarom iemand uiteindelijk uit ons blikveld verdwijnt.
Laten we niet te strak vasthouden aan kerkelijke vormen.
De inhoud van het evangelie is onopgeefbaar,
maar vormen mogen we best aanpassen
als we daarmee mensen beter kunnen bereiken.
De kerk is er tenslotte niet alleen voor christenen,
de kerk is er voor iedereen.

Mensen die tot geloof gekomen zijn geven vaak aan dat
wat bij hen de doorslag gaf om te gaan geloven
het veranderde leven van christenen is geweest.
Je kunt wel met mooie woorden komen,
maar mensen willen zien dat het geloof ook werkt.
Mensen zijn pas gemotiveerd om christen te worden
wanneer ze bij iemand zien dat geloof in Jezus
hen ook werkelijk nieuwe hoop heeft gegeven
en het positieve impact heeft op hun dagelijks leven.
Leer en leven van een christen moeten dus één zijn.
Laat je leven zelf dus een getuigenis zijn.
Niets is krachtiger dan dat.

Toon in je daden dat je christen bent.
Help mensen waar je kunt.
Geef hongerigen eten.
Verzorg de zieken.
Ondersteun de zwakken.
Help de armen.
Geef daklozen een thuis.
Laat in je doen en laten het beeld van Jezus zien.
En doe dit alles uit liefde voor God en mensen.
Dat kan harten zacht maken
en mensen ertoe aanzetten om Jezus te zoeken.
Win zo door je levensstijl mensen voor Christus.
Dan ben je geen obstakel,
maar een krachtige magneet.

Niets is mooier om mee te maken
dan dat een ongelovige komt tot geloof.
Dat mensen mee door jouw getuigenis
Christus leren kennen als ook hun Redder en Verlosser
en ernaar gaan verlangen om deze Jezus te gaan volgen.
Aan God daarvoor alle eer!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 6

Hillie Snoeijer
Leef je geloof