7 oktober 2014

Help elkaar geestelijk te groeien

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Om geestelijk gezond te blijven hebben we elkaar nodig.
De Bijbel roept ons regelmatig op om om te zien naar elkaar.
Jezus liefhebben betekent ook je broeders en zuster liefhebben.
Verbondenheid tussen gelovigen kan preventief en genezend werken.
Wanneer christenen de onderlinge verbondenheid verwaarlozen,
dan laten ze veel energie ongebruikt
om het goede van de Heilige Geest vrij te maken.

Van de eerste christenen lezen we in de Bijbel
dat zij gemeenschap met elkaar hadden en alles met elkaar deelden.
Ze vierden samen het avondmaal, waren geestelijk eensgezind,
ze zagen naar elkaar om en stonden elkaar bij in nood.
Ieder kreeg wat hij of zij nodig had.
Men opende het hart voor elkaar, er was een grote mate van vertrouwelijkheid.
Men durfde zich kwetsbaar op te stellen,
omdat ze zich in Christus aanvaard wisten en geliefd door God.
Men had in die dagen veel aan elkaar.

Herkennen wij dat beeld van samen christen zijn vandaag?
Ik denk dat we als christenen veel meer
voor elkaar kunnen betekenen dan nu het geval is.
Door onderlinge verbondenheid kunnen we elkaar stimuleren in ons geloof.
Laat elkaar merken dat Christus van je houdt.
Help elkaar in de zoektocht naar Gods plan met je leven.
Welke gaven en talenten zie jij in het leven van de ander?
Stimuleer de ander om hiermee aan de slag te gaan,
zijn of haar talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
Help elkaar ook om te zien wat er verkeerd is in elkaars leven.
Niet om elkaar daarmee te veroordelen,
maar om de ander de gelegenheid te geven
de zonden in zijn of haar leven aan te pakken.
Belijdt elkaar je zonden, ga samen de strijd aan tegen het kwaad.
Laat niemand alleen worstelen in zijn strijd tegen de zonde,
maar maak er een gezamenlijke worsteling van.
Wees uit op het welzijn van de ander.
Stimuleer de geestelijke groei van je broeder en zuster.

Wanneer je zo betrokken bent op elkaar,
dan zal dat de geestelijke gezondheid van allen ten goede komen.
Neem elkaar mee op de weg met Christus.
Zie naar elkaar om, heb oog voor elkaar.
Het is essentieel voor je geestelijke gezondheid.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 5

Hillie Snoeijer
Leef je geloof