donderdag 18 december 2014

Sta sterk door zelfbeheersing

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog, Spreuken 25

Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.
Spreuken 25:28


Stadsmuren waren indertijd ontzettend belangrijk voor een stad.
Zonder muren was een stad kwetsbaar.
Kwetsbaar voor de aanvallen van vijanden.
En daarom waren de stadsbewoners blij met de muren.
Die muren boden bescherming en zorgden voor veiligheid.

Wat de muren voor een stad waren,
dat is zelfbeheersing voor jou.
Zonder zelfbeheersing ben jij ook kwetsbaar.
Kwetsbaar voor de aanvallen van vijanden.
Zelfbeheersing is als een muur
om je te beschermen en je veiligheid te bewaken.

Zonder zelfbeheersing raak je zomaar in de problemen.
Wanneer je jezelf niet in de hand hebt,
stel je je bloot aan allerlei gevaren en problemen.
Ga niet mee met elke impulsieve gedachte die in je opkomt,
beheers jezelf en doe alleen wat goed is.
Wees baas over je gedachten, je verlangens en je wensen.
Luister naar de stem van je geweten,
laat je leiden door Gods normen en waarden.
Dan ben je als een stad met muren.
Muren die beschermen en veiligheid bieden.

Hoe staat het met jouw zelfbeheersing?
Zitten er zwakke plekken in jouw muur?
Ga je muur dan stevig maken, leer zelfbeheersing.
Geef de vijand geen kans om je onderuit te halen,
Bid God om kracht,
vraag Hem je te helpen om jezelf te beheersen.
Hou jezelf in toom,
het zal je behoeden voor zonde en dwaasheid,
en je leiden op de weg van wijsheid en rechtvaardigheid.
Sta sterk door zelfbeheersing.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 17 december 2014

Wat als je pijn is aangedaan?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 24Zeg niet: 'Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan.
Ik betaal hem met gelijke munt.'
Spreuken 24:29


Wat als je pijn is aangedaan?
Als een ander je kwetst of onrechtvaardig behandelt?
Wat doe je dan?
Spreuken geeft je het wijze advies
om niet met gelijke munt te betalen.
Zeg niet: 'Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan.'

Niet een gemakkelijk advies.
Want is dat niet het eerste wat vaak bij ons opkomt?
Wraak nemen, het de ander betaald zetten?
Maar dat is niet de weg die de bijbel je wijst.
Het is niet: behandel anderen zoals ze jou behandelen.
Dat is de richting die de duivel graag wil dat je inslaat.
Maar God wijst een andere, een betere weg.
Gods gouden regel is:
behandel anderen, zoals je zelf behandeld wenst te worden.

Wanneer anderen je pijn doen,
kun je boos worden en uit zijn op wraak.
Je wilt het de ander betaald zetten.
Maar zo handelen verergert de situatie alleen maar.
Het voedt je haatgevoelens en doet de bitterheid in je groeien.
Je komt in je denken en je gevoel vast te zitten aan de ander.
Het maakt je van binnenuit kapot.
Je betaalt een ongelofelijke hoge prijs voor je haat.

Wees wijs en ga niet de weg van het zinnen op wraak.
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wenst te worden.
Overwin het kwade door het goede.
Wees vriendelijk en vergevingsgezind.
Blijf niet vastzitten aan het onrecht dat is gebeurd.
Laat het los, leg het in Gods handen.
'Aan Mij is de wraak', zegt God.
Hij zal je recht doen.
Daar kun je op vertrouwen.

Leef jij met haat en bitterheid in je hart?
Ben je erop uit om iemand met gelijke munt terug te betalen?
Luister dan naar Spreuken, leer om Gods wijze weg te gaan.
God heeft jou zoveel vergeven,
dus waarom zou jij anderen dan niet vergeven?
Vergeef toch, doe het nu.
Met Gods kracht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 16 december 2014

Er is hoop en toekomst!Wees niet jaloers op zondaars,
heb altijd ontzag voor de HEER.
Dan heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.
Spreuken 23:17,18


Iedereen die ontzag voor God heeft,
zal door Hem daarvoor beloond worden.
Je hoeft niet jaloers te zijn
op de schijnbare voorspoed van zondaren,
want daar zal een einde aan komen,
hen wacht het oordeel van God.
Hun einde is zeker.

De rechtvaardige zal het niet voor altijd tegen zitten.
Er komt een eind aan hun aanvechtingen.
Hun tegenspoed valt in het niet
bij de glorie die in hen in de hemel gegeven zal worden.
De rechtvaardige is bestemd voor eeuwige glorie.
Er is niets dat hen kan scheiden
van de glorierijke zegen en beloning van hun hemelse Vader.
Hij mag weten dat hem het eeuwige leven wacht
en dat God zich over hem verheugt.

Wanneer jij ontzag hebt voor God,
dan ligt er een erfenis voor je klaar in de hemel.
Een erfenis die nooit zal vergaan.
Wees daarom verheugd en verblijd je.
Er wacht je een prachtige toekomst.
Je hoop zal nooit verloren gaan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 15 december 2014

Train je kinderen

Leef je geloof, Hillie SnoeijerLeer een kind van jongs af de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6


Kinderen hebben training nodig.
Zonder training zal een kind niet leren eerbied voor God te hebben.
Hij of zij zal niet leren wijs en oprecht te leven.
Ze zullen leven in dwaasheid en zonde.

Train je kinderen.
Je kinderen hebben meer nodig dan eten en drinken,
liefde, warmte en aandacht.
Leer hen God lief te hebben.
Vul hun denken met Gods wijsheid en Zijn richtlijnen.
Zodat ze beslissingen leren nemen
die in overeenstemming zijn met Gods wil.
Leer hen in de goede richting te gaan,
te wandelen met God, gericht op Jezus.
Wees in je handel en wandel een voorbeeld voor je kinderen.
Leef hen voor wat wijs en rechtvaardig leven is.

Je kinderen trainen.
Het is een hele klus die moeite en inspanning van je vraagt,
Maar wanneer je je kind van jongs af de juiste weg leert
dan zal het daar zijn leven lang de vruchten van plukken.
En die vruchten zijn al je inspanningen meer dan waard.
Dus wees als ouder actief in de training van je kind.
Leer het al vroeg de juiste paden.
Het zal je kind goed doen en jouw hart verheugen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 11 december 2014

God is Koning der koningen

Leef he geloof, Hillie Snoeijer


De gedachten van de koning
zijn als waterstromen in de macht van de HEER,
Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.
(Spreuken 21:1)


Wie heeft het in deze wereld voor het zeggen?
Wie denkt bij die vraag dan niet direct
aan de machtigen van deze aarde?
Aan koningen, presidenten, dictators, etc.

En toch ...
Het zijn niet de machtigen van deze aarde
die het te zeggen hebben wat er in de wereld gebeurt.
De Bijbel leert ons dat God boven hen allen staat.
Hij is de Koning der koningen.
Hij heeft het absolute gezag.
Hij bepaalt wat er in deze wereld gebeurt.

Koningen kunnen heel wat plannen uitdenken,
maar God is in staat hun gedachten te leiden.
Net zo gemakkelijk als Hij de waterstromen kan besturen,
kan Hij de gedachten van koningen leiden.
Hij stuurt het hart van een koning,
zodat ze doen wat overeenkomt met Zijn plannen.
Zo verhardde Hij destijds het hart van de Farao.
Juist tegen de achtergrond van Farao's hardnekkigheid
schitterde Gods macht en glorie des te meer.
De trotse Nebukadnezar vernederde Hij,
opdat hij Hem zou erkennen als Koning der koningen.
Niet koningen hebben het voor het zeggen,
maar de absolute macht behoort toe aan onze God.
Hij is de Koning der koningen.

Wees blij dat God de macht heeft,
niet alleen over het hart en de gedachten van koningen.
Maar dat Hij ook macht heeft over jouw hart en jouw gedachten.
Want wanneer dat niet zo zou zijn,
dan zou Hij jouw harde hart niet zacht kunnen maken.
Dan zou Hij Zijn herstellend en genezend werk in jou niet kunnen doen.
Dan zou jij dus ten dode opgeschreven zijn.
Dan zou er voor jou geen toekomst zijn.
Maar dankzij Zijn macht is Hij, volgens Zijn plan, bezig in jou.
Geef God de eer voor wat Hij deed en doet in jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 10 december 2014

Je geweten, een geschenk van God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


De Heer heeft je een geweten gegeven om je te leiden.
Je geweten is een lamp die je laat zien wat er in het diepst van je hart is.
(Spreuken 20:27 Basic Bijbel)


Mensen zijn anders dan dieren.
Dieren laten zich leiden door hun instinct.
Bij mensen is dat anders.
Zij hebben een geweten dat hen helpt
bij het maken van goede keuzes en beslissingen.

Ons geweten wordt een lamp of kaars van God genoemd.
Het is God die mensen een geweten geeft.
Je geweten functioneert als Zijn licht binnen in je.
Het onderzoekt en beoordeelt
je gedachten, je woorden en je daden.
Je geweten geeft je een gevoel van goed en kwaad.
Het zal de juiste dingen goedkeuren,
verkeerde dingen veroordelen.
En daarmee kun je je eigen daden en gedrag beoordelen.

Je geweten is als een vriend die dagelijks met je optrekt,
en je wil helpen om goede dingen te doen
en het verkeerde na te laten.
Je bent een wijs mens
wanneer je leert luisteren naar je geweten.
Maak gebruik van je geweten.
Leer je geweten de waarheid en wijsheid van God.
Je geweten zal je dan nog beter van dienst kunnen zijn.

God gaf je je geweten om je te helpen.
Maar de zondige wereld zal steeds weer proberen
de stem van je geweten tot zwijgen te brengen.
Elke keer wanneer jij de stem van je geweten negeert,
zal je geweten afzwakken en ongevoeliger worden.
Het zal je kwetsbaar maken voor verleidingen.
Structureel je geweten negeren zal er toe leiden
dat je het moet doen zonder leiding van je geweten.
De kaars van God in jou raakt dan uitgedoofd.

Wat doe jij met jouw geweten?
Laat je het licht van God in jou geleidelijk uitdoven?
Of ben je bereid je door je geweten te laten leiden?
Maak toch gebruik van je geweten,
opdat je een goed leven voor God kunt leven
om Hem daarmee te behagen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 9 december 2014

Wees vriendelijk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Vriendelijke mensen zijn aantrekkelijke mensen.
Spreuken 19:22 (Het Boek)


Wees aardig voor andere mensen,
wees niet zuinig met het schenken van je vriendelijkheid.

Geef royaal complimenten.
Groet de mensen om je heen.
Wees bereid een ander te helpen.
Schenk de ander een oprechte glimlach.
Groet de mensen die op je pad komen.
Steek je handen uit de mouwen.

Wees vriendelijk in heel je doen en laten.
Het zal niet alleen anderen goed doen.
Maar ook jijzelf plukt er de vruchten van.
Want vriendelijkheid beloont zichzelf.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 8 december 2014

Waarin ligt jouw veiligheid?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer

De HERE is een sterke toren; Zijn naam is kracht.
De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn.
Een rijke voelt zich sterk door zijn bezit;
hij maakt zichzelf wijs dat zijn geld hem beschermt zoals een hoge muur.
Spreuken 18: 10,11 (Het Boek)


Waarin ligt jouw veiligheid?
In de naam van de HERE?
Of in je rijkdom en geld?

Mensen zijn voortdurend op zoek naar veiligheid.
Het is een van onze basisbehoeften.
Maar vraag is wel waar je je veiligheid zoekt.

Geld creëert heel gemakkelijk een gevoel van veiligheid.
Mensen met geld gaan vertrouwen op hun geld.
Alsof hen niets kan overkomen vanwege hun rijkdom.
Maar rijkdom biedt slechts schijnzekerheid.
Rijkdom is vluchtig.
Vandaag kun je rijk zijn, morgen kan al je rijkdom verdampt zijn,
Wil je daar je vertrouwen op stellen?

Vertrouwen op God bied je veel meer veiligheid.
God is als een toren.
Bij Hem ben je veilig.
Ga naar Hem toe wanneer je in nood bent.
Je mag bij Hem schuilen.
Hij is gisteren, vandaag en morgen dezelfde.
En daarom ben je bij Hem veilig.
Hij is een sterke toren; Zijn naam is kracht.
Zonder Hem red je het niet!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

donderdag 4 december 2014

Laten we voor iedereen het goede doen

Leef jegeloof, Hillie Snoeijer

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest,
voor ieder het goede doen,
vooral voor onze geloofsgenoten.
Galaten 6:10


Liefdevolle God,

geef mij de genade dat ik andere mensen net zo benader,
als ik ook zelf ontmoet wil worden.

Geef mij een goed beoordelingsvermogen,
dat mij voor vooroordelen behoedt.

Geef mij de wil tot zelfdiscipline en oprechtheid,
zodat ik niemand door mijn gedrag kwets.

Bron:Bid elke dag, Marie Hüsing

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 3 december 2014

Advent: God stuurt een Redder

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen.
Dat betekent "God redt".
Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden.
(Mattheus 1:21, Het Boek)


Als we zoveel behoefte aan informatie hadden,
dan zou God wel een Leraar gestuurd hebben.

Als we zoveel behoefte aan technologie hadden,
dan zou God wel een Professor gestuurd hebben.

Als we zoveel behoefte aan geld hadden,
dan zou God wel een Econoom gestuurd hebben.

Maar omdat we zoveel behoefte aan vergeving hadden,
daarom heeft God een Redder gestuurd.

Bron: niet meer bekend

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 2 december 2014

Gebed

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Leg Uw hand op mij.
Genadevol.
Liefdevol.
Vergevend.
Genezend.
Bevrijdend.

Dank U dat U van me houdt.
Onvoorwaardelijk.
En altijd.

Ik bid U
dat ik zal gaan ontdekken
hoe geliefd ik ben
hoe mooi
en hoe waardevol.

Dank U dat U heeft beloofd
als regen neer te dalen op het dorre land
en er een geweldige toekomst voor mij
- en voor al Uw kinderen - open ligt.
Amen.

Bron: Lenteregen; Marianne Grandia

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 1 december 2014

God dienen met vreugde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God wil door ons geëerd worden.
En wel op Zijn manier.
Niet op een manier die ons goeddunkt.

Daarom gaf Hij het volk Israël
vlak voor de intocht in het beloofde land instructies mee.
Hij gaf aan dat Hij slechts op één plaats gediend wilde worden.
Wanneer het volk het beloofde land binnen zou gaan,
mochten ze niet het voorbeeld van de volken rondom volgen.
Ze moesten alle offerplaatsen verwijderen,
alles vernietigen wat hen in verleiding zou brengen
om God te dienen op een plek naar eigen goedkeuring.

God wilde slechts op één plaats gediend worden.
In de tempel in Jeruzalem,
Daar moest het volk heen gaan
om hun offers en hun tienden te brengen.
Daar moesten ze de feesten van de Heer vieren.
God wilde dat het volk naar de tempel kwam,
daar voor Hem verscheen om voor Hem feest te vieren.

Nu hoeven wij niet meer naar Jeruzalem om Hem te eren.
Christus offer maakte alles anders.
Door Christus offer hebben wij nu vrije toegang tot God.
Er is niet meer één plek waar God aanbeden wil worden.
Waar het om gaat is dat we de Vader aanbidden in Geest en in waarheid.

Maar God vraagt van ons nog steeds dat we alleen Hem dienen.
En dat betekent dat we ons niet moeten laten afleiden van het dienen van God.
God vraagt van ons alles uit ons leven weg te doen
wat afleidt van het dienen van Hem.
Om radicale opruiming te houden.
Welke dingen leiden jou af van God?
Hoe zou je die dingen radicaal weg kunnen doen uit je leven?
Laat niets je dienst aan God in de weg staan.
Dien Hem met vreugde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!