2 december 2014

Gebed

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Leg Uw hand op mij.
Genadevol.
Liefdevol.
Vergevend.
Genezend.
Bevrijdend.

Dank U dat U van me houdt.
Onvoorwaardelijk.
En altijd.

Ik bid U
dat ik zal gaan ontdekken
hoe geliefd ik ben
hoe mooi
en hoe waardevol.

Dank U dat U heeft beloofd
als regen neer te dalen op het dorre land
en er een geweldige toekomst voor mij
- en voor al Uw kinderen - open ligt.
Amen.

Bron: Lenteregen; Marianne Grandia

Hillie Snoeijer
Leef je geloof