donderdag 29 maart 2018

Vertrouwen op Gods bescherming

Leef je geloof: Vertrouwen op Gods bescherming, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Vertrouwen op Gods bescherming


De HEER zal mij altijd beschermen.
Zijn trouw duurt eeuwig.
Het werk van Zijn handen laat Hij niet los. 
Woorden van David, zoals ze opgeschreven staan in Psalm 138.
Geweldig wanneer je dit David kunt nazeggen.

David was van deze waarheid diep overtuigd.
Hij vertrouwde erop met heel zijn hart.
God was Zijn rustpunt in nood.
Dat had hij al zo vaak gemerkt.
Wanneer hij in zijn nood riep tot God,
antwoordde God en was hem nabij.
God was er om David te bemoedigden en te sterken.
Uit die opgedane ervaringen met God put David hoop.
Het vervult hem met vertrouwen, het doet hem zeggen:
Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven (Psalm 138).

God is betrouwbaar.
Hij houdt altijd Zijn woord.
Hij beloofde ons redding en verlossing door Jezus.
En Hij heeft Zijn Woord gehouden.
Jezus kwam om voor ons te sterven.
Hij kwam en redde ons uit onze diepste nood.

Daar mag jij hoop uit putten.
Al gaat jouw leven anders dan je had gehoopt of verwacht,
God is jouw garantie voor de toekomst.
Al is je weg vol gevaren, Hij houdt je in leven.
Dat mag je David vol vertrouwen nazeggen.
Je mag vertrouwen op Gods bescherming.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 28 maart 2018

Veilig in het nieuwe Jeruzalem

Leef je geloof: Veilig in het nieuwe Jeruzalem, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Veilig in het nieuwe Jeruzalem
Voel jij je veilig?
Veilig in je eigen huis?
Veilig op straat?
Veilig in drukke uitgaansgebieden?
Veilig in een donker en eenzaam steegje?

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid
in deze door zonde aangetaste wereld.
Er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen.
Dingen die je beangstigen en je de stuipen op het lijf kunnen jagen.
Er worden maatregelen genomen
om ons gevoel van veiligheid te verhogen.
Sloten op de deuren, bewakingscamera's,
controles bij landsgrenzen en op luchthavens.
Toch bieden die maatregelen geen zekerheid.
Veiligheid blijft een issue.

Op de nieuwe hemel en aarde hoeven we ons
niet langer druk te maken om onze veiligheid.
Daar is het gegarandeerd veilig en safe.
De poorten van het nieuwe Jeruzalem
zullen nooit gesloten zijn zegt Openbaringen 21: 25.
Dat zal niet nodig zijn.
Want alles wat verwerpelijk is en iedereen
die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat,
komt die stad niet binnen (Openbaringen 21:27).
Daar zul je je niet angstig en onveilig voelen.
Want gevaar en onveiligheid zijn daar verleden tijd.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 27 maart 2018

God redt en verlost

Leef je geloof: God redt en verlost, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: God redt en verlostWanneer je in gevaar bent ...
roep in je angst tot God om redding.

Wanneer je de weg kwijt bent ...
roep tot de Heer om je richting te wijzen.

Wanneer je niet weet hoe het verder moet ...
schreeuw in je wanhoop tot God dat Hij je nieuwe hoop geeft.

Wanneer je verdrukt en vervolgd wordt ...
smeek God je banden en boeien te verbreken.

Wanneer je verzwakt en ziek bent ...
vraag God je kracht te geven en je te genezen.

God redt je uit vele gevaren.
Hij wijst je de weg.
Hij verbreekt je banden.
Hij geneest en ontrukt je aan het graf.
Hij geeft je wat je nodig hebt.
Hij is de God van redding en verlossing.
Stel je vertrouwen op Hem.

Loof de HEER, mijn ziel.
Prijs Zijn heilige naam.
Want Hij is goed.
Eeuwig duurt Zijn trouw.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 26 maart 2018

Leren van het verleden

Leef je geloof: Leren van het verleden, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Leren van het verleden


Ken de geschiedenis die God met mensen ging.
Want daar kun je veel van leren.
Misschien ben je niet zo geïnteresseerd in geschiedenis,
God liet het echter niet voor niets opnemen in de Bijbel.

De geschiedenis laat zien waar dingen misgingen.
Het laat de sterke kanten zien van wat er gebeurde.
Het geeft je inzicht in Gods bedoelingen met het leven.
Jij kunt er lessen uittrekken voor jouw leven van vandaag.

Sta in je leven stil bij wat God heeft gedaan.
Zie de wonderen die Hij deed.
Zie de oordelen die Hij heeft uitgesproken.
Daar kun je nog steeds van leren.

Sta stil bij de geschiedenis en doe je winst ermee.
Leer van wat God in het verleden heeft gedaan.
Maak niet dezelfde fouten als destijds.
Het zal je helpen in je leven met God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 22 maart 2018

De lente getuigt van Gods geduld

Leef je geloof: De lente getuigt van Gods geduld, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: De lente getuigt van Gods geduld
In de dagen van Noach
was de wereld vol van zonde.
De mensen misdroegen zich.
Ze leefden niet zoals God dat wilde.
Ze gingen hun eigen gang.
Hun daden waren slecht.
God liet zijn oordeel daar over gaan.
De wateren bedekten de aarde.
Mensen en dieren kwamen om.

Alleen Noach en de zijnen,
en de dieren in de ark
overleefden het oordeel.
Met hen begon God opnieuw.
God gaf Noach een belofte:
hierna nooit geen zondvloed weer.
Nooit weer zullen de wateren de hele aarde bedekken.
De regenboog zal daar het teken van zijn.

Onze dagen lijken op de dagen van Noach.
Weer is er veel zonde en onrecht om ons heen.
Het kwaad heerst overal.
Maar God toont genade.
Hij heeft geduld met deze wereld.
Hij laat er nu niet opnieuw een zondvloed over gaan.
Omdat Hij ziet op het offer van Zijn Zoon.
Zijn Zoon betaalde voor de zonden van de mensen.
Op grond daarvan spaart God nu de wereld.

Gisteren is de lente weer begonnen.
Het lijkt misschien heel vanzelfsprekend.
Maar besef dat het dat niet is.
Het is dankzij Gods genade
dat de seizoenen zich blijven afwisselen.
Dat is wat God eens aan Noach heeft beloofd.
Het is Gods genade dat Hij de zonden nu nog duldt. 
De wereld zal niet opnieuw door een zondvloed vergaan.
Maar God spreekt in de Bijbel wel over een laatste oordeel.
Eens zal God definitief afrekenen met de zonde.
Hij zal de wereld dan voor altijd zuiveren van onrecht en kwaad.
Dan zal er een nieuwe en volmaakte hemel en aarde komen.
Bevolkt door mensen die nooit meer zullen zondigen.

God toont nu nog geduld.
Hij geeft nog gelegenheid aan de mensen om zich te bekeren.
Hij is uit op hun eeuwig behoud.
Wie gelooft in Jezus en zijn volbrachte werk,
die hoeft niet te vrezen voor het laatste oordeel.
God zal hem redden op grond van het offer dat Jezus bracht.
Het bloed van Christus reinigt hem van zonden.
God vernieuwt het leven van de zijnen.
Zo maakt Hij hen klaar voor het leven op die nieuwe wereld.

De winter heeft weer plaats gemaakt voor de lente.
De wisseling van de seizoenen gaat door.
Hoor daarin de roep om je tot God te keren.
Breek met je zondige leven nu het nog kan.
Laat je reinigen en vernieuwen door Christus.
Doe het nu, voor het voor eeuwig te laat zal zijn.
God is uit op jouw behoud.
Hij wil niet dat je verloren gaat.
Laat je redden.
Kom tot Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 21 maart 2018

Wonderlijk ... God houdt van jou

Leef je geloof: Wonderlijk ... God houdt van jou, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Wonderlijk ... God houdt van jouEen koningszoon die trouwt met een gewoon burgermeisje.
Dat trekt ongetwijfeld de pers.
Dat komt met grote koppen in de krant te staan.
Want dat is geen vanzelfsprekendheid.
Dat gaat tegen alle verwachtingen in.

Nog vreemder is het dat God, de Allerhoogste,
de Koning der koningen, de Schepper van hemel en aarde
zijn oog laat vallen op de mensheid, op jou en mij.
Hij staat zoveel hoger dan de mensen.
En toch klopt Zijn hart vol liefde voor ons.

De mens trapte God al in het paradijs op Zijn liefdevolle hart
door zich in eigenwijsheid van Hem af te keren
en ervoor te kiezen om eigen wegen te gaan.
En toch zocht God de mens weer op.
Zijn liefde bleef uitgaan naar hen.

Wonderlijk ... dat God van je houdt.
Dat Hij je ondanks alles goedgunstig wil zijn.
Dat Hij je goedgunstig kan zijn,
vanwege het verlossingswerk van Zijn Zoon,
die hiervoor Zijn leven gaf aan het kruis.

Wat een toewijding, wat een trouw van de kant van God.
Hij is een God van liefde, genade en ontferming.
Hij wil er iedere dag weer voor je zijn.
Wonderlijk ... Hij houdt van jou.
Wonderlijk ... Hij houdt van mij.
Wij zijn kostbaar in Zijn ogen.
Voor Hem zijn we zo waardevol.
Hij houdt zoveel van ons.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 20 maart 2018

God laat het er niet bij zitten

Leef je geloof: God laat het er niet bij zitten, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: God laat het er niet bij zittenDe wereld die God zo mooi had gemaakt,
is geworden tot een plek van pijn en lijden.
De mens, kroon op Gods prachtige schepping,
is geworden tot een broos en kwetsbaar mens.
De mens, hij huilt van verdriet,
pijn en moeite gaan hem niet voorbij.
Hij takelt af en eindigt in de dood.
En dat allemaal vanwege onze zonde.

Maar ... God laat het er niet bij zitten.
Hij is uit op herstel en redding.
Hij zond Zijn Zoon Jezus tot verzoening van de zonden.
Met Jezus komt Zijn reddingsplan tot uitvoer.
God is bezig weer een nieuwe, volmaakte wereld te maken.
Een wereld zonder tranen, zonder ziekte, zonder rouw.
God wil de mens weer rein en heilig doen zijn voor Hem.
Gods kinderen mogen eens wonen in die nieuwe wereld.
Ze mogen leven met God en delen in het eeuwige geluk.

God laat het er niet bij zitten.
Hij maakt alles anders.
Hij geeft je hoop in moeilijke omstandigheden.
Hij doet je verlangen naar die nieuwe toekomst.
Hij leidt je door de moeiten heen naar Hem,
naar een plaats van eeuwigdurend geluk.
Dan kun je ondanks alles verder,
je vasthoudend in geloof aan die God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 19 maart 2018

Veilig bij God

Leef je geloof: Veilig bij God, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Veilig bij God

Gods kind kan veilig gaan.
Hij is je schuilplaats,
Hij leidt je door de moeiten heen.
Zijn eeuwige armen dragen je.

Bij Hem vind je houvast
die verder reikt dan dit aardse leven.
Hij schenkt je eeuwig leven.
Je mag altijd bij Hem zijn.

God zal bevrijden wie Hem liefheeft.
Hij beschermt wie Zijn naam kent.
Wie Hem aanroept, zal Hij
tot in eeuwigheid verzadigen.

Bij deze God mag je je veilig weten.
Zijn eeuwige armen dragen je.
Zijn engelen waken over je waar je ook gaat.
Je bent voor altijd veilig bij God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 15 maart 2018

Kijk verder

Leef je geloof: Kijk verder
Leef je geloof: Kijk verder

Wanneer je alleen maar kijkt
naar je leven in het hier en nu,
met al zijn moeiten en zorgen,
dan kun je gemakkelijk ontmoedigd raken.
Bekijk je leven echter in een eeuwig perspectief.
Kijk niet alleen naar je problemen en moeiten,
maar zie het grotere plaatje en
naar wat God aan het doen is.

God gebruikt je moeilijkheden
en onvermogen voor een speciaal doel.
Hij kan er iets goeds uit laten voorkomen.
Hij kan het gebruiken voor Zijn Koninkrijk.
Dat te zien geeft je een sprankje hoop.
Hoop die kan uitgroeien tot vrede en vreugde.

Verleg je focus.
Hou je oog niet gericht op je problemen.
Richt je aandacht op God.
Jouw leven met moeiten en zorgen
wordt door God gebruikt voor Zijn doel.
Kijk verder dan het hier en nu.
Het tilt je boven je situatie uit.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 14 maart 2018

Biddag: bid om Gods zorg voor jou

Biddag: bid en dank om Gods zorg voor jou, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Biddag: bid om Gods zorg voor jou
We bidden regelmatig om ons dagelijks brood.
En God geeft het je in Zijn goedheid
en wellicht ook nog meerdere broden en producten
voor in je voorraadkast en in je diepvries.
Je mag leven in een welvarend land
en genieten van een overvloed aan eten en drinken.
Geniet ervan, maar blijf beseffen
dat je het ontvangt uit Gods zorgzame Vaderhand.
Want het is aan Hem te danken
dat jij mag genieten van je dagelijkse maaltijden
en van nog zoveel meer dat Hij je geeft.

Hij is het die het land doorweekt met regen.
Hij doet het gewas opkomen en groeien.
Hij geeft zijn zegen aan het jonge groen.
Hij zorgt voor de vruchtbaarheid van het land.
Hij geeft krachten aan boeren om hun werk te doen.
Hij zegent de inspanningen van diverse mensen
om het voedsel klaar voor verkoop te maken.
Hij geeft jou de middelen om je eten te kunnen kopen.
Je dankt je eten en drinken aan Hem.

Geef God de erkenning die Hem toekomt.
Hij zorgt voor jou door je jouw dagelijks brood te geven.
Dank Hem voor wat Hij je in Zijn goedgunstigheid schenkt.
Breng Hem de eer voor Zijn goede gaven.
En bid op deze biddag voor gewas en arbeid
dat Hij Zijn zegen weer wil geven aan het komende groeiseizoen.
Zodat er voor de mensen weer eten en drinken mag zijn.
Bid vandaag en elke dag om Gods trouwe zorg voor jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 13 maart 2018

Laat God je leermeester zijn

Leef je geloof: Laat God je leermeester zijn, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Laat God je leermeester zijn

Vanmorgen aan tafel lazen we Spreuken 1.
Spreuken bevat vele spreuken van Salomo.
Die spreuken bieden je wijsheid
en willen een leidraad in je leven zijn.
En dat geldt voor heel Gods Woord.
De Bijbel heeft je heel veel te bieden.
Het wil een licht zijn op je levenspad,
je de weg wijzen naar een gelukkig leven.

Maar wil jij naar deze wijze woorden luisteren?
Wil jij de raad opvolgen die hierin gegeven wordt?
Ben jij erop uit om te leren en wil jij Gods Woord
steeds beter begrijpen en doorgronden?
Zo'n houding is nodig om profijt te hebben van Gods Woord.
Spreuken zegt: Het begint allemaal met ontzag voor de HEER.
Met een verlangen om van Hem te willen leren.
Omdat je beseft dat Hij de wijsheid zelf is.
Hij wijst je de weg naar het eeuwig zalig leven.
Hij laat je in Christus zien hoe Hij de mens heeft bedoeld.
Als je naar Hem luistert en Zijn wijze lessen ter harte neemt,
dan zal het je goed gaan en ben je gelukkig te prijzen.

Maar velen willen niet luisteren.
Ze weigeren Gods onderricht ter harte te nemen.
De Bijbel noemt hen dwaas, ze zullen oogsten wat ze zaaien.
Ze zullen het merken dat ze afkerig waren van Gods onderwijs.
Wie meent het zelf wel te weten,
en zelf wil bepalen hoe hij of zij leeft,
zal vroeg of laat vastlopen in het leven.
Je gedraagt je dwaas en onvolwassen 
wanneer je Gods onderwijs en raad
naast je neerlegt en er niets mee doet.
Je zult aan je eigenwijsheid ten onder gaan.

God nodigt je uit om van Hem te leren.
Hij wil je grote en wijze leermeester zijn.
Wees erop uit om levenslang van Hem te leren.
Luister leergierig naar Zijn Woord en verdiep je inzicht.
Volg Zijn raadgevingen op, heb ontzag voor Hem.
Het zal je wijzer en wijzer maken,
je bekwamen om het leven te leven op Gods manier.
God zal je laten delen in Zijn wijsheid
en Zijn Geest over je uitstorten.
Dan zul je veilig gaan, je hebt geen gevaar te vrezen.
Gelukkig hij/zij die luistert en wil leren van de HEER.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 12 maart 2018

God is bij je

Leef je geloof: God is bij je, Hilie Snoeijer
Leef je geloof: God is bij je

Als jij je alleen voelt ...
weet dan dan God bij je is.

Als jij verdriet hebt ...
weet dan dat God bij je is.

Als jij je gekwetst voelt ...
weet dan dat God bij je is.

Als jij pijn lijdt ...
weet dan dat God bij je is.

Als jij niet weet hoe het verder moet ...
weet dan dat God bij je is.

Als jij vol zit met vragen en twijfel ...
 weet dan dat God bij je is.

Als jij ten einde raad bent ...
weet dan dat God bij je is.

Wat jouw situatie ook is ...
hoe jij je ook voelt ...
God is bij je, Hij gaat met je mee.
God is bij je, Hij gaat er met je doorheen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 8 maart 2018

Zondigen en dan?

Leef je geloof: Zondigen en dan?, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Zondigen en dan?Laat uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Psalm 32:6

Zondigen en dan?
De Bijbel is er heel duidelijk over:
belijd je zonden, erken je schuld.
Vraag God je de zonden te vergeven.
Dan zal Hij je zonden bedekken,
de schuld niet meer tellen, maar uitwissen.

Toch is dat niet altijd de weg die we volgen.
Hoe vaak zijn we geneigd
om te zwijgen over onze zonden?
Doen we alsof er niets aan de hand is?
We hebben moeite om openlijk
voor onze zonden uit te komen.

Bij David zie je dit ook.
Hij zondigde met Batseba, de vrouw van Uria.
En hij zweeg erover, hij deed
alsof zijn ontrouw er niet was geweest.
Maar hij kwam erachter dat het zoveel beter is
om je zonden aan de HEER te belijden.

Hij merkte dat zolang hij zweeg,
Gods hand zwaar op hem drukte.
Zijn botten teerden weg,
kreunend leed hij, de hele dag.
Zijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.
Zo omschreef hij het zelf in Psalm 32.
Hij ging gebukt onder de schuld van zijn zonde.

Toen beleed hij schuld.
En God vergaf hem zijn schuld.
Wat een bevrijding was dat voor hem.
Hij ervoer weer de liefde van de HEER.
Zijn hart juichte van bevrijding en hij zong het uit.
Hij voelde zich weer een gelukkig mens.

David raadt het nu iedereen aan:
laten uw getrouwen dus tot U bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Dan hoef je niet langer gebukt te gaan onder je zonde.
Dan mag je dezelfde bevrijding ervaren als David.
God zal je je zonden vergeven en je met liefde omringen.

Zondigen en dan?
Bid tot God, belijd Hem je zonden.
Wees oprecht en beken je schuld.
Dan mag je hetzelfde als David ervaren:
gelukkig de mens wiens zonde wordt vergeven,
gelukkig als de HEER je schuld niet telt,
als er niet langer een spoor van bedrog is in je geest.
Je kunt weer verder als een bevrijd mens.
Dan juicht je ziel en zing je het uit.
Omdat je blij bent met de vergeving die God je schonk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 7 maart 2018

HEER, vergeef mij

Leef je geloof: HEER, vergeef mij, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: HEER, vergeef mij


Wanneer je kijkt naar je leven,
zie je dingen die je niet goed hebt gedaan.
Je zonden staan je helder voor ogen.
Je worstelt ermee, het zit je dwars.

Ga er, net als David deed, mee naar God.
Zeg het hem maar na:
"Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij 
en laat uw goedheid spreken HEER.
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, 
omwille van uw naam.
Keer U tot mij en wees mij genadig."

God wil je graag vergeven.
Hij is altijd vergevingsgezind.
Waarom? Omdat Christus stierf voor jouw zonden.
Hij nam jouw schuld op zich en betaalde ervoor.
Nu kan God barmhartig en genadig voor je zijn.
Je zult niet voor niets een beroep doen op zijn goedheid.
Hij zal je zonden wegdoen en er niet meer aan denken.
Dank God, dat Hij je heeft vergeven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 6 maart 2018

De HEER is mijn herder

Leef je geloof: De HEER is mijn herder, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: De HEER is mijn herderMisschien heb je het gevoel
dat God ver weg is.
Of vraag je je af of Hij
met al die miljoenen andere mensen
wel echt aandacht heeft voor jou.
Je mag echter weten en het David leren nazeggen:
De HEER is mijn herder.

God is intens bij jou betrokken.
Hij is uit op een intieme band met jou.
Hij interesseert Zich heel persoonlijk voor jou.
Hij volgt jouw leven van heel dichtbij.
Hij is bij je, Hij woont in je met Zijn Heilige Geest.
Hij gaat met je door de hoogten en de diepten.
Hij kent je blijde en je verdrietige momenten.
Bij God ben je niet maar een van de velen.
Je bent niet slechts een nummer voor Hem.
Hij houdt van je en geniet van het contact met jou.
Als jij bidt, luistert God belangstellend naar je.
Hij is er en Hij wil er voor je zijn.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van Zijn naam.
Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Ik mag zijn bij mijn HEER.
Hij is bij mij tot in lengte van dagen.
De HEER is mijn herder.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 5 maart 2018

God is groot en machtig

Leef je geloof: God is groot en machtig, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: God is groot en machtig

God is groot en machtig.
Hij doet grote dingen.
Hij schiep heel het heelal.
De zon, de maan en de sterren.
Alles wat ademt heeft het leven
van Hem ontvangen.

Maar Zijn grootheid blijkt niet
slechts in de grote dingen.
Hij is zo groot en machtig,
dat Hij wat klein en zwak is kan gebruiken
in de strijd tegen zijn tegenstander.
Met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt God een macht op tegen Zijn vijanden
om daarmee hun wraak en verzet te breken.
Zo groot en machtig is Hij.

Maak je maar niet druk
wanneer jij je klein en zwak voelt.
Ook dan ben je voor God bruikbaar.
Juist dan ben je voor God bruikbaar.
Want in zwakheid wordt Gods kracht volbracht.
Hij is groot en machtig in hemel en op aarde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 1 maart 2018

Je verdiepen in Gods Woord

Leef je geloof: Je verdiepen in Gods Woord, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Je verdiepen in Gods WoordBijbellezen.
Een christen kan er niet zonder.
De Bijbel is jouw voedsel voor je geest.
Het is niet bedoeld om alleen maar aan te horen
en vervolgens weer over te gaan
tot de orde van de dag.
Of het slechts oppervlakkig te lezen
zodat je weer gedaan hebt
wat er van je wordt verwacht.

Psalm 1 zegt dat bezig zijn met Gods Woord
méér is en dieper gaat.
Bijbellezen betekent ook erover nadenken,
je erop bezinnen, er plezier in hebben, je erin verdiepen.
Werkelijk de tijd nemen om je te laten
voeden met wat God te zeggen heeft.

Wanneer je zo bezig bent met Gods Woord,
zal dat zijn uitwerking in je leven krijgen.
Je zult zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op zijn tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Wow, wat een effect kan de Bijbel hebben in je leven.
Is dat niet wat je graag zou willen?
Verdiep je dan dagelijks in Gods Woord.
Denk na over wat je leest.
Maak je je Gods Woord eigen.
Bewaar Zijn woorden in je hart.
Laat de levenssappen van Gods Woord
door je heen stromen en je vervullen.
Dan zul je merken dat je leven tot bloei komt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!