18 oktober 2017

God, de VaderGod is Vader, Hij is de Vader van Zijn Zoon Jezus.
Vader en Zoon hebben elkaar lief.
Tussen hen bestaat een hechte en intieme relatie.
Jezus noemde God Zijn Vader.
Hij was er altijd op uit om de wil van de Vader te doen.
Hij zei: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Jezus heeft ons de Vader leren kennen.
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Door Jezus mogen gelovigen zich ook kind van God weten.
Johannes 1:12 zegt: Want allen die Jezus aannemen en in Hem geloven,
heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
Efeze 1: 5 zegt dat dat vanaf het begin al Gods bedoeling is geweest.

Wanneer je gelooft in Jezus,
dan is Zijn Vader ook jouw Vader geworden.
Dan maak je door Hem deel uit van Gods gezin.
God heeft je aangenomen als Zijn eigen kind.
Je mag weten dat God de Vader nu net zoveel van jou houdt
als Hij houdt van Zijn Zoon Jezus.

Als wij Gods kinderen zijn,
krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt.
We zijn erfgenamen van God geworden.
Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft,
zal Hij ons ook geven lezen we in Romeinen 8:17.
Als wij hetzelfde lijden doormaken als Jezus Christus
zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.
Daar zorgt de Vader, de Almachtige, zelf voor.

Wat een voorrecht is het om Gods kind te mogen zijn.
Geweldig dat God, de Schepper van hemel en aarde,
vanaf het allereerste begin al mijn Vader wilde zijn.
Dank aan Christus die dit door Zijn lijden en sterven
voor mij en alle gelovigen mogelijk heeft gemaakt.
Ik mag God nu Abba, Vader noemen.
Hij heeft mij aangenomen tot Zijn kind.
Daar zal ik Hem altijd dankbaar voor zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

17 oktober 2017

Wie is de God in wie ik geloof

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

'Ik geloof in God'.
Zo staat het in de apostolische geloofsbelijdenis.
Zo spreek ik dat na.
Wie is deze God in wie ik geloof?

God heeft Zichzelf in de Bijbel
bekend gemaakt als Jahweh.
In onze vertaling vaak weergegeven met HEERE
Die naam betekent: 'Ik ben die Ik ben',
of 'Ik zal zijn die Ik zijn zal'.
Niemand kan Hem dwarsbomen
in wie Hij is en wat Hij tot stand wil brengen.
De geloofsbelijdenis verwoordt dit als God, de Almachtige.

Verder komt God in de apostolische geloofsbelijdenis
en in de Bijbel naar voren als een Drie-eenheid:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Drie onderscheiden personen en toch één God.
Een werkelijkheid die ons begrip te boven gaat.

Maar deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
werkt samen om ons genade en verlossing te schenken.
De Vader is uit op onze redding en verlossing.
De Zoon heeft het werk volbracht om dat mogelijk te maken.
De Geest werkt de verlossing verder uit in ons leven.
En omdat deze God, die uit is op onze redding, HEERE is,
zal niets of niemand dat ooit tegen kunnen houden.

In deze God geloof ik.
Ik weet me veilig in Zijn hand.
Hij gaat heel mijn leven met mij mee.
Hij redt en verlost mij uit de macht van de zonde.
Deze God mag en wil ik toebehoren.
Hem wil ik dienen mijn leven lang.
Hij is mijn God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com