20 september 2017

God open deuren

God open deuren, Kolossenzen 4

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent 
om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, 
en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. 
(Kolessenzen 4:3,4) 

Bid dat God de deuren van je hart wil openen.
Bid om een heldere uitleg van Gods Woord.
Je hebt het nodig als je wilt groeien
en sterk wilt worden in het geloof.

Bid of God deuren wil openen,
zodat het Woord kan binnenstromen
in jouw hart en de harten van mensen
en het daar zijn werk kan doen.

Bid voor groei naar christelijke volwassenheid.
Verlang ernaar een volwassen christen te zijn,
die geleerd heeft na te denken over Gods Woord,
en daarover kan spreken met het rustige zelfvertrouwen
dat opgebouwd wordt door na te denken over Gods evangelie.

Bid dat God Zijn werk wil doen in jouw leven.
Bid dat God Zijn werk wil doen in de mensen om je heen.
Bid voor Gods werk in de harten van vele mensen.
Bid dat God deuren opent voor het evangelie,
zodat mensen zich gewonnen geven aan God. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

19 september 2017

Gods kledingadvies

Kledingadvies Kolosenssen 3


Weg met je oude plunje.
Trek je nieuwe kleren aan.
Dat is waar Paulus toe oproept
in Kolossenzen hoofdstuk 3.

Je oude kleren passen niet meer
bij wie je nu bent als christen.
Doe niet langer verkeerde dingen.
Misdraag je niet op seksueel gebied.
Misbruik je tong niet.
Pak het grondig aan.
Doe die verkeerde dingen weg uit je leven.

God vraagt dat je nieuwe kleren aantrekt.
Ga in je doen en laten steeds meer lijken op Jezus.
Wees vol medeleven, goedheid, bescheidenheid,
vriendelijkheid en geduld.
Wees verdraagzaam en vergeef elkaar.
Wees vooral vol liefde.
Laat de vrede van Christus in je hart regeren.
Dat is waartoe God je geroepen heeft.

De oude gedragspatronen hebben tot gevolg
dat gemeenschappen uit elkaar gescheurd worden.
De nieuwe gedragspatronen zijn erop uit
om samen door liefde een volmaakte eenheid te vormen.

Trek dus uit die oude plunje.
Trek je nieuwe kleren aan.
Dat is waar God je toe roept.
Dit is Zijn kledingadvies:
Trek kleren aan die passen bij je christen-zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com