12 juli 2018

Vlucht voor de zonde



















De zonde is een sterke macht in deze wereld.
Ieder mens is in de greep van de zonde terecht gekomen.
Niemand kan zeggen: "Ik heb nog nooit één zonde gedaan."
Jezus zei: "Ieder die de zonde doet,
is een slaaf van de zonde,"(Joh 8:34)
Als mensen staan we machteloos tegenover de zonde.
We kunnen ons nog zo voornemen om niet te zondigen,
maar we kunnen het uit onszelf niet waarmaken.
Van tijd tot tijd struikelen we en doen we opnieuw zonde.

Alleen de Heere Jezus kan ons werkelijk van zonde bevrijden.
Op Golgotha heeft Hij de macht van de zonde reeds gebroken.
De zonde zal niet het laatste woord hebben.
Eens zal er voorgoed afgerekend worden met de zonde.
Straks in de hemel,wanneer Gods rijk volkomen doorbreekt,
zal er nooit geen zonde meer worden gedaan.

Dat betekent niet dat we hier op aarde nooit meer zondigen.
Hier op aarde geldt dat we moeten vluchten voor de zonde.
We moeten er ver bij uit de buurt blijven.
De Bijbel zegt: De zonde is nu nog niet dood,
maar acht jezelf wel dood voor de zonde.
Vlucht daarom voor de zonde
en vraag God vergeving wanneer je struikelt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

11 juli 2018

Bekering



















Bekeer je.
Stop met waar je mee bezig bent.
Kom tot jezelf en maak de balans op.
Bezin je op je eigen situatie.
Zie je hulpeloosheid onder ogen.
Zie hoe de zonde je in zijn macht heeft. 
Dat je niet in staat bent jezelf daarvan te redden.
Dat je een Verlosser heel hard nodig hebt.
Kom tot oprechte zelfkennis.

Wend je tot God.
Erken dat je Hem nodig hebt.
Hij wil je redden en verlossen.
Hij is uit op verzoening met jou.
Dat bewees Hij in Christus, de Verlosser.
Vertrouw op wat Christus voor je heeft gedaan.
Schuil achter zijn bloed
en laat de Geest van God in je werken.
Kom tot de Vader
en geniet van het leven met Hem,
bevrijd van schuld en zonde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com