25 april 2018

Kom bij Mij!

Leef je geloof: Kom bij Mij!, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Kom bij Mij!Hoor Gods stem: Kom bij Mij!
Hij nodigt je uit.
Je mag bij Hem komen.
Je bent welkom bij Hem.

Jezus is de weg naar de Vader.
Alleen via Hem kun je bij God komen.
Door Jezus aan te nemen kun je komen in Zijn nabijheid.
God nodigt je royaal uit om met Hem samen te zijn.
Door Jezus verlossingswerk staat er niets in de weg
om naar God toe te gaan, de weg is open.
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

Toch zetten niet alle mensen die stap om naar God te gaan.
Sommigen weigeren om in Jezus te geloven.
En wat lopen ze daarmee veel mis:
Gods liefde, Zijn genade, Zijn geborgenheid,
Zijn vertroosting, Zijn leiding, Zijn vergeving,
Zijn nabijheid, Zijn zegen en noem maar op.
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

God nodigt je uit: Kom bij Mij.
Ik wil je opnemen in Mijn familie.
Je mag Mijn zoon of dochter zijn.
Bij Mij zul je het goed hebben.
We zullen genieten van elkaar.
Je bent welkom bij Mij.

Wat doe jij met die uitnodiging?
Heb je er al gehoor aan gegeven?
Of is het er nog niet van gekomen?
Of weiger je op de uitnodiging in te gaan?
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

Laat toch niets of niemand je weerhouden
om naar God toe te gaan.
Neem Jezus aan als de weg tot de Vader.
Kies ervoor om in Hem te geloven.
Ga naar God, ga naar je Vader.
Het is de beste keuze die je in je leven ooit kunt maken.
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

24 april 2018

Hemelse heerlijkheid in het vooruitzicht

Leef je geloof: Hemelse heerlijkheid in het vooruitzicht, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Hemelse heerlijkheid in het vooruitzicht


Jezus heeft de macht alle dingen nieuw te maken.
Gods kinderen mogen gaan delen in de hemelse heerlijkheid.
Hoewel we dat nu nog niet zien,
mogen we zeker weten dat het zal gaan gebeuren.
Want Hij is de Opgestane.
Hij stond op in hemelse heerlijkheid.
In hemelse gedaante verscheen Hij
na Zijn opstanding aan de mensen.
Daarna voer Hij op naar de hemel om alles klaar te maken
voor de grote dag van Zijn wederkomst.

Hij ging als eersteling de hemel binnen.
Velen zullen Hem daarheen volgen.
Dat heeft Hij ons beloofd.
Ik ga heen om plaats te maken, zei Hij.
Eens zullen wij zijn zoals Hij.
Hij zal ons de gestalte van een hemels mens geven.
Hij zal ons omkleden met hemelse heerlijkheid.
Aan ons aardse, stoffelijke bestaan komt een einde.
Hij zal alles nieuw maken.
Ons wacht hemelse heerlijkheid.
Daar mag je vol verlangen naar uitkijken.

Kom Here Jezus kom, kom spoedig.
Kom en maak alle dingen nieuw.
Wij zien uit naar Uw wederkomst.
Wij verlangen naar de hemelse heerlijkheid.
Wij verlangen ernaar om voor altijd bij U te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com