7 juni 2018

Gods Woord verandert mensenlevens

Want levend en krachtig is het woord van God,
en scherper dan een tweesnijdend zwaard:
het dringt door tot waar ziel en geest, 
been en merg elkaar raken,
en het is in staat de opvattingen 
en gedachten van het hart te ontleden.
Hebree├źn 4:12

De Bijbel is het Woord van God.
Woorden waar kracht in zit.
Gods Woord doet zijn werk in mensenlevens.
Het dringt diep tot in ons binnenste door.

Soms kan dat pijn doen.
Je leest een gedeelte uit de Bijbel
en ineens realiseer je je dat je fout zat.
Je beseft dat je ingegaan bent tegen Gods Woord.
Hoe levend en krachtig is Gods Woord.

Ga wat je verkeerd deed in orde maken.
Allereerst met God.
En waar nodig ook met de mensen,
die je door je fouten pijn hebt gedaan.
Belijd je zonden, bekeer je en vraag vergeving.

Heerlijk is het om te weten
dat God barmhartig en genadig is.
Hij is bereid om ons onze zonden te vergeven.
Hij liet Zijn Woord tot ons uitgaan,
om ons bewust te maken
van wat er nog verkeerd zit in ons leven.

Gods Woord peilt wat er in ons hart is.
Met het doel ons van zonden te zuiveren.
Levend en krachtig is Gods Woord.
Gods Woord verandert mensenlevens.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof betekent ook Gods goede boodschap doorgeven.
Daarom wil ik je vragen dit bericht te delen op je social media kanalen.
Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande knoppen:

6 juni 2018

Jezus overwonDe dag dat Jezus gekruisigd werd, leek alles verloren.
De mensen verwachtten zoveel van Hem en nu was Hij dood.
Hij kwam om plaats te nemen op de troon,
Hij eindigde op het kruishout.

Maar wij weten dat juist daar op Golgotha,
Jezus de beslissende slag won van satan.
Het leek het einde, maar het was de overwinning.
Juist aan het kruis heeft Hij gezegevierd.

Schijn bedriegt.
Niet Jezus, maar satan was op die dag de grote verliezer.
Jezus overwon met zijn sterven de dood.
Met recht kon Hij zeggen: het is volbracht!
Jezus is voor altijd en eeuwig de grote Overwinnaar.

Hij nodigt je uit om tot Hem te komen.
Geef je aan Hem over dan zal Hij je genade bewijzen.
Je mag dan deel uitmaken van het winnende team.
Want Jezus is de grote Overwinnaar.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof betekent ook Gods goede boodschap doorgeven.
Daarom wil ik je vragen dit bericht te delen op je social media kanalen.
Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande knoppen: