14 augustus 2018

Jezus is de wegAlleen door Jezus heb je toegang tot God.
Hij gaf Zichzelf voor jou aan het kruis.
Hij droeg jouw schuld,
door Hem zijn je zonden weggedaan.

Er zijn vele wegen naar Rome,
maar er is slechts één weg naar God.
Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
Alleen door Hem kun je tot de Vader gaan.

Neem de weg langs het kruis.
Zie hoe Jezus daar hing voor jou.
Leg je zondelast aan Zijn voeten.
Laat je door Hem schoonwassen van je zonden.

Ga door Hem herboren verder.
Ga naar je Vader en leef als Zijn kind.
En dat alles dankzij Jezus.
Want Hij is de enige weg naar de Vader.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

13 augustus 2018

Houden van moeilijke mensenWe kennen allemaal wel een paar lastige mensen in ons leven.
Mensen die ons irriteren met hun gedrag.
Mensen waarvoor we allergisch lijken te zijn.
Mensen die ons steeds weer op de tenen trappen.
Het valt niet mee om op een goede manier met hen om te gaan.

Heb je er wel eens aan gedacht dat die mensen daar
misschien door God zelf strategisch geplaatst zijn?
Omdat Hij het jou toevertrouwt om aardig voor hen te zijn?
God wil dat je groeit in de vruchten van de Geest
en daarom staat Hij toe dat een lomperik jouw pad kruist.
Zodat de vrucht van de Geest in jouw leven kan groeien.

God geeft Zijn kinderen meer dan eens de gelegenheid
om sterker te worden in het liefhebben van de ongeliefden,
vriendelijk te zijn tegen de onvriendelijken,
beleefd te zijn tegen hen die onbeleefd zijn,
goed te doen tegen hen die kwaad in de zin hebben.
Hij wil je leren om je vijanden lief te hebben en te zegenen.

Jij mag Gods licht en glorie laten zien
in het duister van de zielen van anderen.
Je zult hier uit jezelf niet toe in staat zijn.
Je kunt dit alleen als je in je hart besloten hebt
dat je heel graag op Jezus wilt lijken.
Dat je liever leeft zoals Hij leefde
dan dat je gaat voor je eigen wil en neigingen.
Dat zal je helpen om te houden van de liefdeloze.
Laat God je voorbeeld zijn en doe Hem na.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com