donderdag 20 juni 2019

Eens Gods vijand, nu Zijn kind

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Eens Gods vijand, nu Zijn kind


Vijanden liefhebben.
Dat is iets wat God niet uit de weg gaat.
Sinds de zondeval staan alle mensen
van nature vijandig tegenover God.
Maar God zoekt mensen in Zijn genade en liefde op.
Hij toont hen Zijn hart en trekt hen naar Zich toe.
Hij wil de mensen redden uit de macht van zonde en dood.
Hen overbrengen naar Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
Hij neemt hen als Zijn kinderen aan.
Hij wil voor altijd hun Vader zijn.

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe bijzonder dat is?
Denk maar eens aan hoe wij vaak met vijanden omgaan.
Het laatste wat we willen is dat onze vijanden bij ons kind aan huis worden.
En dat is nu juist wat God bezig is te doen.
Hij maakt van vijanden Zijn kinderen.
Hij was het niet verplicht om ons als Zijn kinderen aan te nemen.
En toch koos Hij voor ons, omdat Hij een God van liefde is.
Laat het tot je doordringen hoe gezegend je bent wanneer je Zijn kind bent.
Wat is het geweldig dat God je Vader wil zijn!
Prijs Hem iedere dag voor de liefde die Hij jou heeft betoond.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 19 juni 2019

God overwint

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: God overwint


In deze wereld is een strijd gaande.
De strijd tussen God en satan.
Satan, een gevallen engel, stelt alles in het werk
om al het mooie wat gemaakt heeft te beschadigen.
Dat begon al in het paradijs.
Satan verleidde de vrouw met een leugen.
Zij luisterde naar hem en nam van de verboden vrucht.
Zo kwam zonde onze wereld binnen en maakte veel kapot.

God liet het er niet bij zitten.
God zei: "Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel."
Deze tekst uit Genesis 3: 15 bevat de belofte dat
Jezus, het nageslacht van de vrouw, eens de satan zou overwinnen.
Hier in deze tekst klinkt reeds Gods evangelie.

Satan stelde alles in het werk om de geboorte van Jezus te voorkomen.
Maar niets kan Gods plan van redding van de mensen door Jezus doorkruisen.
Satans plannen om God te dwarsbomen lopen op niets uit.
Want God staat boven alles, Hij is de machtige, die alles in Zijn hand heeft.
Al gaat satan nog zo tekeer, hij heeft het niet voor het zeggen.
Er is een strijd gaande, maar de uitkomst van de strijd staat reeds vast.
God overwint, satan delft het onderspit.
Gods reddingsplan voor de mensen zal doorgaan.

Jezus kwam naar deze aarde, Hij werd geboren als mens.
Het is satan niet gelukt dit tegen te houden.
Jezus volbracht met zijn lijden en sterven aan het kruis
alles wat nodig was om mensen weer met God te verzoenen.
Satan heeft dat niet kunnen voorkomen,
onbedoeld werkte hij zelfs mee aan de uitvoering van Gods plan.
Wat satan ten kwade had bedoeld door Jezus te laten kruisigen,
werd door God gebruikt als de vervulling van zijn reddingsplan.

Genesis 3:15 werd met Jezus dood aan het kruis vervuld.
Satan dacht met Jezus dood van Hem af te zijn.
Maar het pakte gelukkig heel anders uit.
Satans tekeer gaan tegen Jezus was niet meer dan het bijten in zijn hiel.
Jezus sterven betekende echter de verbrijzeling van de kop van satan.
Satan had het nakijken, Jezus' dood betekende zijn ondergang.
Jezus overwon, satan verloor de strijd.
Gods reddingsplan gaat ondanks alle tegenstand door.

Wat troostvol voor ons om te weten,
dat niets Gods plannen kan verhinderen.
God is de Almachtige, Hij houdt alles in Zijn hand.
Bij Hem ben je veilig, ook al gaat de vijand nog tekeer.
God is uit op jouw redding en niets of niemand kan dat tegenhouden.
Daar mag je je aan vasthouden te midden van de strijd.
God zal je redden en je veilig bij Hem thuisbrengen.
Zijn reddingsplan gaat door, daar kun je 100% zeker van zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!