22 november 2017

Die in de hemelen zijt


Wanneer we tot God gaan in ons gebed,
mogen we gaan in het bewustzijn van Gods grootheid.
Hij is onze Vader, die in de hemelen zijt.
Daarmee wordt niet aangegeven
dat Hij een God is die ver van ons vandaan woont.
Het wil duidelijk maken dat onze goddelijke Vader
groot, eeuwig, oneindig en almachtig is.
Als Vader heeft Hij een diepe liefde voor ons.
En wij mogen door de toevoeging 'die in de hemelen zijt'
beseffen dat Gods liefde voor ons
onveranderlijk, onbeperkt en onweerstaanbaar is.
Hij is in staat om alles wat wij Hem
voorleggen in ons gebed te vervullen.

Dit te weten maakt je nederig en roept op tot aanbidding.
Wie zou die God niet aanbidden om wie Hij is?
Wat ben je bevoorrecht dat je zijn kind mag zijn,
en dat jij door gebed met Hem mag communiceren.
De hoge, heilige God wil omgang hebben met jou.
Hij komt met Zijn liefde naar je toe en wil bij je wonen.
In tegenstelling tot aardse ouders kent Hij
geen beperkingen, geen onvolkomenheden.
Hij is in alle opzichten absoluut ideaal, volmaakt en heerlijk.
Er is geen betere vader, geen ouder die zo totaal
is toegewijd aan het welzijn van zijn kinderen
of die wijzer en guller hun welzijn bevordert
dan onze hemelse Vader.

Laat dat eens goed tot je doordringen.
Hij is God in de hemel - en Hij is mijn Vader.
Hij is mijn Vader - en Hij is God in de hemel.
Het is ongelofelijk, maar waar!
Laat dat je raken en je brengen tot aanbidding.
Dat is wat Jezus voor ogen stond toen Hij ons leerde
om God aan te roepen als onze Vader die in de hemelen zijt.

Vorige blog in deze serie over gebed: Onze Vader

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

21 november 2017

Onze Vader

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Je mag je gebeden beginnen met God aan te roepen als onze Vader.
Dat is wat Jezus zijn discipelen leerde.
Je spreekt niet zomaar tot God,
maar je mag komen tot Hem als Zijn kind.
Je richt je in je gebed tot je hemelse Vader.

Dat je God mag aanroepen als Vader is geen vanzelfsprekendheid.
Dat is Gods genade en mogelijk gemaakt door Jezus.
Mensen zijn niet van nature Gods kinderen.
Maar door Jezus hebben christenen het recht van zonen gekregen.
Door Christus is God ook onze Vader geworden.

Dat God onze Vader is betekent dat Hij oneindig van je houdt.
Niets zal je kunnen scheiden van Zijn liefde.
Hij zal je nooit vergeten en altijd voor je blijven zorgen.
Hij wil altijd naar je luisteren en Hij wil je het goede geven.
Je kunt een onbegrensd vertrouwen hebben in je Vader,
niet alleen bij het bidden, maar in heel je leven.
Hij is je hemelse Vader.

Jezus leert ons bidden onze Vader.
God is niet alleen mijn Vader, Hij is onze Vader.
Jij bent opgenomen in Gods gezin.
Jij bent verbonden met de Vader,
maar ook met al Zijn kinderen, jouw broers en zussen.
Daarom bid je niet alleen voor jezelf,
maar je aandacht gaat bij het bidden ook uit naar hen. 
Onze Vader ..., geef ons ..., vergeef ons ...,
leid ons ..., verlos ons ... .

Laat elk gebed beginnen met je te richten op de Vader.
Dank Hem voor die genade, prijs Hem dat Hij onze Vader wil zijn.
Verheug je erover dat je Zijn kind en erfgenaam bent.
Laat dat de houding zijn waarmee je tot God komt in je gebed.
Wees je ervan bewust dat Hij je Vader is en jij Zijn kind.
Roep Hem in al je gebeden aan als onze Vader.

Vorige blog in deze serie: Het gebed des Heren

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com