20 november 2017

Het gebed des Heren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De discipelen vroegen Jezus: 'Here, leer ons bidden.'
Jezus zei: 'Bidt gij dan aldus.'
Hij leerde hen toen het gebed des Heren.

In de eerste plaats mogen we God aanroepen
als onze Vader in de hemel.
Ons kindschap geeft ons toegang tot God.
Dan volgen er drie op God gerichte beden.
De eerste bede is dat Gods naam geheiligd wordt.
De tweede bede is dat Gods Koninkrijk zal komen.
De derde bede vraagt dat Gods wil gedaan wordt.
Dan volgen er drie op de mens gerichte beden.
Het zijn de beden om te voorzien in onze persoonlijke behoeften.
We vragen om ons dagelijks brood, om vergeving van zonden
en bescherming tegen verzoekingen en de verzoeker.
Tenslotte eindigt het gebed dat Jezus ons leerde met lofprijzing.
Het Koninkrijk behoort toe aan God,
de kracht en de heerlijkheid zij aan Hem.

Bidden, je leert het door het te doen.
Ervaring is ook hier een goede leermeester.
Je mag het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
gebruiken om je eigen gebeden ernaar te richten.
Zoek contact met je hemelse Vader door middel van gebed.
Weet wie God is en wat Hij voor jou betekent:
Hij is je Vader die in de hemelen zijt.
Stel je helder voor ogen wat God wil:
de heiliging van Zijn naam, de komst van Zijn Koninkrijk
en dat Zijn wil gedaan wordt.
Bid om wat je daarvoor nodig hebt:
voorzieningen, vergeving en bescherming.
Hoe kun je dit zo vrijmoedig bidden?
Omdat je mag weten dat Hij het kan doen
en wanneer Hij het doet Hij erdoor verheerlijkt wordt.

De komende periode wil ik verder stilstaan bij dit gebed.
Gebruik dit gebed om zelf te leren bidden.
God verlangt ernaar om contact met je te hebben.
Hij ziet uit naar jouw gebed, Hij heeft interesse in jou.
Spreek maar tot God, je hemelse Vader.
Hij ziet ernaar uit dat je je hart met Hem deelt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

16 november 2017

Ik geloof een eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Eeuwig leven.
Dat is veel meer dan een eeuwig voortbestaan.
Het is de vreugde van het altijd bij Jezus mogen zijn.
Te zijn waar Hij is, voor altijd.
Hem te mogen aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.
Hem te kennen zoals Hij is.

Het eeuwige leven zal zijn als een sprookje:
wij zullen leven,
wij zullen gelukkig leven,
wij zullen lang en gelukkig leven.
Er zal geen einde komen aan ons levensgeluk.
Wij zullen voor altijd bij Jezus zijn.
Hij zal voor altijd oneindig veel van ons houden
en wij zullen Hem voor altijd volmaakt liefhebben.
Eind goed, al goed.

Onze hartenwens zal in vervulling gaan:
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met God,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met Zijn volk,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
beseffend dat er een eind gekomen is
aan alle frustratie, ellende en gebrek.

Wat een vreugde zal dat zijn.
En aan die vreugde zal nooit een einde komen.
Die vreugde is er voor iedereen
die gelooft in Jezus, de Zoon van God.
Dat die hemelse vreugde
jouw en mijn deel mag zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com