donderdag 28 mei 2015

Wees een getuige van Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog baflo


"Jij zult Mijn getuige zijn."
Wanneer jij vandaag christen bent,
dan heb je een verhaal te vertellen.
Het maakt niet uit of je opgegroeid bent in een christelijk gezin
of dat je Hem nog maar net hebt leren kennen.
Wanneer je gelooft in Jezus,
dan heb jij je eigen unieke verhaal te vertellen
over wat Jezus in jouw leven heeft gedaan.

Jouw getuigenis doet er toe.
Schroom niet om jouw verhaal met anderen te delen.
Vertel de mensen hoe je Jezus ontmoet hebt,
hoe Hij jouw ogen heeft geopend
en hoe Hij jouw leven perspectief gegeven heeft.

Jouw levensverhaal vertellen is een krachtige manier
om anderen bekend te maken met Jezus.
Iedereen kan het evangelie communiceren
door eenvoudig zijn eigen getuigenis te geven.
Jezus zelf verleent kracht aan jouw persoonlijke verhaal.

Ga erop uit,
grijp de gelegenheid aan,
vertel de mensen over Jezus,
getuig wat Hij in jouw leven heeft gedaan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 27 mei 2015

Zeker zijn van je identiteit in Christus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Jezus was zeker van zijn identiteit.
De sleutel tot Jezus vertrouwen en identiteit
was zijn relatie met de Vader.

Hetzelfde geldt voor jou.
Wanneer je tijd doorbrengt met de Vader
in gebed, aanbidding en bijbellezen,
zal je gevoel van identiteit en vertrouwen
in wie je bent in Christus groeien.
Je weet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat.

Wat mensen ook van je zeggen,
je kunt lopen met een opgeheven hoofd.
Jouw identiteit is in Christus.
Jouw identiteit is geworteld in wat Hij over je zegt.
Hij is met je en in je en Hij houdt van jou.

Jij mag er zijn!
Want jij bent in Christus.
En Hij is in jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 26 mei 2015

God behagen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus leefde met God.
Hij en de Vader waren één.
Jezus had een perfecte relatie met Zijn Vader.

Door Zijn relatie met de Vader
wist Hij waar Hij vandaan kwam en wat Zijn doel was.
Jezus deed niets uit Zichzelf.
Hij deed altijd Gods wil.

God was met Jezus.
Hij was nooit alleen.
Jezus was in de Vader
en de Vader was in Hem.

Het was Jezus verlangen
om te doen wat God behaagt.
Hij deed Gods wil.
En dat gaf Zijn leven kracht.

Laat het ook jouw doel zijn
om steeds God te behagen.
Zoek Gods wil en doe wat Hij van je vraagt.
Net zoals Jezus dat deed.
Dat geeft ook jouw leven kracht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 21 mei 2015

Geen veroordeling

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn.
Als gevolg van Jezus dood aan het kruis,
ben je in Hem volledig vergeven.
Er is geen veroordeling meer.

Maar dit is geen reden om te blijven zondigen.
Jezus veroordeelt je niet, maar Hij zegt wel:
"Keer je af van de zonde, zondig niet meer,
doe vanaf nu geen verkeerde dingen."

Jezus veroordeelt mensen niet.
Maar Hij praat zonde niet goed.
Zonde blijft zonde.
En zonde zal jou en anderen pijn doen.

Jezus veroordeelt je niet.
Je bent vrij.
Maar zondig niet langer.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 20 mei 2015

Jezus geeft eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, geloofscoach

Wij zullen allen eens sterven.
De dood is een realiteit in ons leven.
Daar kunnen we ons niet aan onttrekken.
Hoe graag we dat ook willen.

Maar Jezus zegt: "Er is leven na dit leven.
Het leven eindigt niet bij de dood.
Ik ben vanuit de hemel gekomen als het levende Brood.
Ieder die eet van dit Brood zal voor eeuwig leven.
Ik zal hem of haar doen opstaan op de jongste dag."

Ja, ook jij zult eens sterven.
Maar wanneer je gelooft in Jezus
dan zegt Hij ook tegen jou:
"Ik zal je opwekken op de jongste dag
om voor eeuwig te leven met Mij."

Je kunt er als gelovige zeker van zijn
dat je relatie met Jezus verder gaat dan de dood.
Aan de andere kant van het graf
wacht jou het eeuwige leven.

God had de wereld zo lief,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 19 mei 2015

Nooit meer honger, nooit meer dorst

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, geloofscoach


Veel mensen hongeren en dorsten naar zingeving in hun leven.
Ze ervaren diep van binnen een leegte die gevuld wil worden.
Een leegte die echter niet gevuld wordt door materiële dingen.
Geld, een mooi huis, een dure auto,
succes en zelfs allerlei menselijke relaties
kunnen het verlangen in ons niet blijvend stillen.

Jezus is het Brood des Levens.
Hij zegt dat wie tot Hem komt
geen honger meer zal krijgen.
Wie in Hem gelooft, zal niet meer dorsten.

Ga niet op in de materiële dingen van dit leven.
Want alleen een relatie met Jezus kan onze geestelijke honger stillen.
Leef daarom in nauwe verbondenheid met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 18 mei 2015

God is je kracht


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog, geloofscoach, Baflo


Geloof in God is niet het recept voor een gemakkelijk leven.
Je zult te maken krijgen met allerlei tegenwerkingen.

Maar roep het in je nood uit tot God.
God is je kracht in moeilijke tijden.
Vraag Hem om je te helpen in je moeiten.
Vraag God om redding, hulp en Zijn tussenkomst.

God is je kracht.
Door Hem ben je tegen alles bestand.
Je mag bij Hem schuilen.
Bij Hem ben je veilig en geborgen.
Voor nu en tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 13 mei 2015

Jouw zwakheid is voor God geen probleemWeet je, jouw zwakheid staat God niet in de weg.
Jij kunt het gevoel hebben
dat je door je zwakheden niet bruikbaar bent voor God.
Maar jouw zwakheid is voor God geen enkel probleem.

Soms kan God door onze zwakheden
juist beter zijn werk doen dan door onze sterktes.
Door je zwakheid heen zal Chrisutus kracht op je rusten.

Wanneer je zwak bent, ben je sterk.
Door Christus.
Jouw zwakheid is voor God geen probleem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 12 mei 2015

Geef God alle eer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God kiest ervoor mensen te gebruiken en in te schakelen
die weten dat ze zonder Hem niets zijn
en die Hem de eer geven van wat ze tot stand brengen.

Elke keer wanneer jij succes hebt in je leven,
denk er dan aan om God
daarvoor de eer en de glorie te geven.

Alle eer aan God,
want aan Hem komt de eer toe!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 11 mei 2015

Jezus, je Redder

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog en counsellor BafloJezus is de Redder van de wereld.
Door Zijn dood en opstanding
heeft Hij ons bevrijd van de straf op de zonde.
Hij bevrijdt ons nu uit de macht van de zonde.
Op een dag zal Hij ons bevrijden van de aanwezigheid van de zonde.
Jezus, Hij is je Redder.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 7 mei 2015

Jij zult mijn getuige zijn

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Iedereen heeft het nodig de boodschap over Jezus te horen.
Want zonder Jezus zijn we verloren.
Is het leven leeg en een doodlopende weg.

De meest krachtige manier
om de boodschap van Jezus te brengen
is door mensen jouw verhaal te vertellen.
Getuig wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Vertel hoe Hij jou heeft bevrijd
van een lege manier van leven.
Hoe jij de Bron van Leven hebt ontdekt in je leven.
Van zo'n getuigenis gaat kracht uit.

Jezus zei tegen zijn discipelen:
"Jullie zullen mijn getuigen zijn."
En Hij zegt het ook tegen jou:
"Jij zult mijn getuige zijn."

Jouw getuigenis
kan de bestemming van iemand
voor altijd veranderen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 6 mei 2015

Dien de Heer


God loven en Hem dienen
is de weg tot een vervuld leven.
Verspil je leven niet door andere goden achterna te lopen.
Kies hoe je je leven wilt leven.

Wijd je toe aan God.
Heb de Heer lief, aanbid Hem.
Kies vandaag wie je wilt dienen.
Je moet een keuze maken.

Dien de Heer , want Hij is je God.
Doe andere goden uit je leven weg.
Geef heel je hart aan God.
Leg heel je leven in Zijn handen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 5 mei 2015

God is onze Bevrijder!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wat een ellende en leed is er op deze wereld.
Wat een mensen lijden er door oorlog, geweld en natuurrampen.

Mensen vragen: "Waarom doet God niets?"
Het antwoord is dat Hij dat al heeft gedaan.
Hij kwam in de persoon van Zijn Zoon Jezus
om te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood.
Zodat er een eind kan komen aan alle ellende en leed.

Jezus biedt je eeuwig leven aan.
Nu is het leven nog moeilijk
en wordt het getekend door ellende en verdriet.
Maar door Jezus is er hoop.
Zijn opstanding verzekert je
dat Hij de zonde en de dood heeft verslagen.
Hij is Overwinnaar.

Jezus komt eens terug naar de aarde.
En dan zal Hij definitief een einde maken aan alle ellende.
Hij maakt dan alles nieuw.
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En op die wereld zal er voor altijd vrede zijn.

Heb nog even geduld en blijf geloven.
De wereld zal niet altijd een puinhoop blijven.
Daar heeft God al voor gezorgd.
Hij is onze Bevrijder.
Hou je daar aan vast
en weet dat het lijden van deze tijd
niet zal opwegen tegen de heerlijkheid die ons wacht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 4 mei 2015

Neem in bezit wat van jou is!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Je kunt eigenaar van iets zijn
en toch er niet over beschikken.
Zo ontving Israël van God het land Kanaän
al voor ze er bezit van hadden genomen.
Dat moesten ze nog gaan doen.

Jozua spreekt de stammen erop aan
wanneer ze dit niet doen:
"De Heer, de God van jullie voorouders,
heeft het land Kanaän aan jullie gegeven.
Waarom blijven jullie maar wachten?
Waarom nemen jullie niet het stuk land 

in bezit waar je recht op hebt?" (Jozua 18: 3 BGT)

Hetzelfde geldt voor christenen.
Op het moment dat je tot geloof komt,
ontvang je in Christus vele zegeningen.
Vergeving van zonden, rechtvaardigheid,
het kindschap van God, vrede met God.
Al Gods beloften behoren jou toe.
Dat is je erfdeel in Christus.

Maar het kan dat je niet in bezit neemt
en geniet van de zegen van al deze dingen in je leven.
Dat je je bijvoorbeeld nog steeds schuldig en zonder kracht voelt.
Maar door Christus heb je al vergeving ontvangen
en de kracht van de Heilige Geest.
Wijs daarom gevoelens van schuld en minderwaardigheid af.
Kies ervoor om dagelijks bezit te nemen
van de vergeving die Jezus voor jou mogelijk heeft gemaakt.

Besef dat je het allemaal al ontvangen hebt.
Dus waar wacht je nog op?
Hoe lang wacht je nog voor je deze geschenken in bezit gaat nemen?
Neem in bezit wat van jou is!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!