4 mei 2015

Neem in bezit wat van jou is!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Je kunt eigenaar van iets zijn
en toch er niet over beschikken.
Zo ontving Israël van God het land Kanaän
al voor ze er bezit van hadden genomen.
Dat moesten ze nog gaan doen.

Jozua spreekt de stammen erop aan
wanneer ze dit niet doen:
"De Heer, de God van jullie voorouders,
heeft het land Kanaän aan jullie gegeven.
Waarom blijven jullie maar wachten?
Waarom nemen jullie niet het stuk land 

in bezit waar je recht op hebt?" (Jozua 18: 3 BGT)

Hetzelfde geldt voor christenen.
Op het moment dat je tot geloof komt,
ontvang je in Christus vele zegeningen.
Vergeving van zonden, rechtvaardigheid,
het kindschap van God, vrede met God.
Al Gods beloften behoren jou toe.
Dat is je erfdeel in Christus.

Maar het kan dat je niet in bezit neemt
en geniet van de zegen van al deze dingen in je leven.
Dat je je bijvoorbeeld nog steeds schuldig en zonder kracht voelt.
Maar door Christus heb je al vergeving ontvangen
en de kracht van de Heilige Geest.
Wijs daarom gevoelens van schuld en minderwaardigheid af.
Kies ervoor om dagelijks bezit te nemen
van de vergeving die Jezus voor jou mogelijk heeft gemaakt.

Besef dat je het allemaal al ontvangen hebt.
Dus waar wacht je nog op?
Hoe lang wacht je nog voor je deze geschenken in bezit gaat nemen?
Neem in bezit wat van jou is!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten