19 mei 2015

Nooit meer honger, nooit meer dorst

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, geloofscoach


Veel mensen hongeren en dorsten naar zingeving in hun leven.
Ze ervaren diep van binnen een leegte die gevuld wil worden.
Een leegte die echter niet gevuld wordt door materiële dingen.
Geld, een mooi huis, een dure auto,
succes en zelfs allerlei menselijke relaties
kunnen het verlangen in ons niet blijvend stillen.

Jezus is het Brood des Levens.
Hij zegt dat wie tot Hem komt
geen honger meer zal krijgen.
Wie in Hem gelooft, zal niet meer dorsten.

Ga niet op in de materiële dingen van dit leven.
Want alleen een relatie met Jezus kan onze geestelijke honger stillen.
Leef daarom in nauwe verbondenheid met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten