20 mei 2015

Jezus geeft eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, geloofscoach

Wij zullen allen eens sterven.
De dood is een realiteit in ons leven.
Daar kunnen we ons niet aan onttrekken.
Hoe graag we dat ook willen.

Maar Jezus zegt: "Er is leven na dit leven.
Het leven eindigt niet bij de dood.
Ik ben vanuit de hemel gekomen als het levende Brood.
Ieder die eet van dit Brood zal voor eeuwig leven.
Ik zal hem of haar doen opstaan op de jongste dag."

Ja, ook jij zult eens sterven.
Maar wanneer je gelooft in Jezus
dan zegt Hij ook tegen jou:
"Ik zal je opwekken op de jongste dag
om voor eeuwig te leven met Mij."

Je kunt er als gelovige zeker van zijn
dat je relatie met Jezus verder gaat dan de dood.
Aan de andere kant van het graf
wacht jou het eeuwige leven.

God had de wereld zo lief,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.