maandag 29 februari 2016

Liefde belangrijker dan rijkdom

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Rijkdom is niet het meest belangrijke ding in het leven,
en armoede is niet het slechtste wat je kan gebeuren.
We hebben veel meer behoefte aan liefde dan aan rijkdom.
Een integer karakter is veel belangrijker dan geld.

Er is niets mis met huizen en welvaart,
maar er zijn belangrijker dingen in het leven.
Streef naar wijsheid en inzicht.
Heb ontzag voor de Heer.
Dat is zoveel kostbaarder dan rijkdom.

Richt je in dit leven niet op het grote geld.
Verzamel je geen schatten op aarde.
Maar wees erop uit om God en je naaste lief te hebben.
Dan ben je pas werkelijk rijk.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 25 februari 2016

God wil je inschakelen
God wil christenen inzetten
voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Hij gebruikt ons om andere mensen tot geloof te brengen.
Zo bouwt Hij hier Zijn Koninkrijk

Je mag met God samenwerken.
Wat een voorrecht dat Hij je wil inschakelen.
Span je in om te doen wat God van je vraagt.
Leef met Hem en vertel de mensen over God.

Zet je trouw in voor de komst van Zijn rijk.
Wees geen struikelblok voor anderen om binnen te gaan.
Laat anderen zien dat het goed en fijn is om met God te leven.
Op die manier mag je samenwerken met God.
En Hij zal je belonen voor je werk.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 24 februari 2016

Bouw je leven op Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Waar bouw jij je leven op?
Bouw je leven niet op geld of titels,
kennis, bezittingen of andere dingen.
Bouw je leven op Jezus.
Alleen Hij is een zeker fundament.
Met Hem kun je de stormen van het leven doorstaan.
Met Hem staat je levenshuis op stevige ondergrond.
Bouw je leven op Jezus.

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 23 februari 2016

God zorgt voor groei

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Voor groei zijn wij afhankelijk van God.
De een zaait, de ander geeft water,
maar God zorgt voor de groei.

Planten en verzorgen zijn belangrijk,
maar relatief gemakkelijk.
Alleen God kan het moeilijke deel doen.
Hij is het die mensen en kerken doet groeien.
Daar mogen we Hem dankbaar voor zijn.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 22 februari 2016

Wees niet jaloers

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Pas op voor jaloezie.
Het is zo verleidelijk om jezelf te vergelijken met anderen.
En wanneer je ziet dat een ander zegen ontvangt,
te denken "wanneer gebeurt mij dat?"
Om dan vervolgens jaloers te zijn.

Maar zegen anderen
en wees niet bang dat jij voorbij zult gaan.
Wees niet jaloers op iemands bezit,
op zijn/haar uiterlijk, status, talenten of wat dan ook.
Het zal je eigen zegen in de weg staan.

Wees tevreden met wat jij hebt
gun een ander wat hij/zij krijgt,
en vertrouw erop dat God voor jou zal zorgen
en je zal geven wat je nodig hebt.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 18 februari 2016

De Geest doet ons God kennen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De Geest weet wat geen mens kan weten -
de gedachten van God.
Deze wijsheid houdt de Geest niet voor zichzelf.
Maar Hij openbaart dit aan hen in wie Hij woont.
Daardoor begrijpen wij wie God is,
wat Hij heeft gedaan en wat Hij ons wil schenken.

De Heilige Geest onderwijst en inspireert ons.
Hij doet ons God beter leren kennen.
Hij wijst je op Jezus, die voor jouw zonden stierf.
Hij helpt je om geestelijke waarheden te begrijpen.
En om die weer te delen met de mensen om je heen.
Door de Geest begrijpen we de gedachten van God.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 17 februari 2016

God laat je niet alleenIn moeilijke tijden kan het lijken dat God je verlaten heeft.
Maar luister in zulke tijden meer naar Gods beloften
dan naar je gevoel en je emoties.

God is bij je in je moeiten.
Hij belooft je niet een leven zonder moeiten.
Maar Hij belooft wel dat Hij altijd bij je zal zijn.
Hij belooft dat Hij er is wanneer jij het moeilijk hebt.
En dat maakt alle verschil.

Zelfs in de donkerste tijden is Hij bij je.
Je bent nooit alleen.
God zal je nooit verlaten.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 15 februari 2016

Je hebt de Geest nodig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De geestelijke dingen zijn alleen te begrijpen
met de hulp van de Heilige Geest.

Iemand zonder de Geest
accepteert niet de dingen die van God komen.
Hij beschouwt het als dwaasheid.

Wanneer God bij ons is met Zijn Geest,
geeft Hij ons begrip, zodat we begrijpen
wie God is en wat Hij ons in Christus heeft gegeven.

Bid dat God met Zijn Geest bij je wil zijn.
Dat Hij je ogen opent, zodat je mag zien.
Mag zien en geloven wie Hij is.
Dan zul je God zien en Hem ervaren.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 11 februari 2016

Verwacht alles van God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Verwacht alles van God.
Dat is iets wat ons niet zo gemakkelijk afgaat.
Het zit in ons om de controle zelf in handen te willen houden.
Om het zelf te willen doen.
Onafhankelijk te willen zijn.

Het is vaak pas op momenten dat wij ons zwak voelen,
dat we bereid zijn om het alleen van God te verwachten.
Ons afhankelijk van Hem op te stellen.

Vraag God echter elke dag of Hij door je heen wil werken.
Weet je in alles afhankelijk van Hem.
Met Hem kun je grote dingen tot stand brengen.
Vraag Hem of Hij het in je leven wil doen,
dan zal Hij met Zijn Geest in je werken.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 10 februari 2016

Wees niet bang

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Ben jij wel eens bang?
Ken jij je angstige momenten?

Ga met je angst naar God.
Vertrouw op Hem.
Bij Hem ben je veilig.
Vind je rust bij die machtige God.

God overziet heel het wereldgebeuren.
Hij heeft alles in de hand.
Hij regeert, Hij is Koning der koningen.
Je kunt op Hem aan.

Al gebeuren er dingen die wij niet begrijpen
en die ons vervullen met angst en afgrijzen,
het zal Gods grote plan niet kunnen verhinderen.

God werkt door alles heen naar de jongste dag.
Hij komt terug en zal alle onrecht rechtzetten.
Daarom hoef je niet bang te zijn.
Want uiteindelijk komt alles goed.
Daar zal God zelf voor zorgen.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 9 februari 2016

Geef genade door

Als christen mag je de genade van God ervaren.
God is je door Jezus Christus genadig.
Je ontvangt zijn onverdiende liefde.

Jezus stierf voor jou.
Hij droeg de straf voor jou.
En geeft je het Leven.

Leef van die genade.
Heb God lief.
Leef met Hem.

Verbind je aan Zijn liefde.
En geef die liefde weer door
aan de mensen om je heen.

God is jou genadig.
Laat dat besef jou vol genade maken.
Zodat anderen Gods genade in jou zien werken.
En het hun hart opent voor Gods genade in hun leven.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 8 februari 2016

Spreek Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloEr is een sterke verbinding tussen wat je denkt en wat je zegt.
Wat je denkt, komt tevoorschijn in je woorden.
Maar je woorden hebben ook invloed op je denken.

Wat je zegt tegen God kan je denken veranderen.
Spreek hardop uit wat je van God gelooft.
Spreek Gods Woord in je leven.
Het vernieuwt je denken en vormt je leven.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 4 februari 2016

Kies voor eenheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloVerdeeldheid in de kerk is funest.
Vorm samen een eenheid in Christus.
Kies voor eenheid.

Wij zijn geheiligd in Hem.
Hij heeft ons gered en geroepen om bij Hem te horen.
We dienen samen dezelfde Heer.

De genade die God ons allemaal schenkt
is de basis voor onze eenheid in de kerk.
Kies voor eenheid.
Daar gaat zo'n getuigenis van uit.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!