donderdag 25 januari 2018

Zoek Gods koninkrijk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog, Baflo
Leef je geloof: Zoek Gods koninkrijk
Wees steeds weer bezig
met het zoeken van Gods koninkrijk.
Wanneer je dat doet,
zal God je geven wat je nodig hebt.
Hij zal je zijn koninkrijk schenken.

Maak je geen zorgen over de alledaagse dingen.
Besef dat je relatie met God
het allerbelangrijkste is.
Steek daar je tijd en energie in.
Wees daar iedere dag en elk moment mee bezig.

Door God op de eerste plaats te zetten
zul je rust in je leven vinden.
Je hoeft niet te vrezen,
God geeft je deel aan zijn koninkrijk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 24 januari 2018

Erkennen en erkend worden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Leef je geloof: Erkennen en erkend worden
 
Jezus wil dat je Hem erkent.
Hij vraagt je Hem niet dood te zwijgen.
Kom er in je omgang met anderen
voor uit dat je gelooft in Jezus
en dat je voor Hem wilt leven.

Jezus erkennen bij de mensen
kan je best wel eens
voor lastige dilemma's plaatsen.
Soms houd je je maar liever stil.
Zwijg je over je geloof.

Maar Jezus zegt:
'Wanneer je Mij erkent bij de mensen
dan zal Ik ook jou erkennen bij Gods engelen.'
Durf uit te komen voor Jezus.
Erken Hem en je zult door Hem erkend worden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 23 januari 2018

Laat het licht schijnen in je leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Leef je geloof ~ Laat het licht schijnen in je levenOntsteek het licht in je leven.
Dat doe je door je leven
aan te sluiten op Jezus, de energiebron.
Zoek het contact met Christus.
Hou je oog gericht op Hem.
Dan kan zijn leven door jou heen stromen
en je leven in het licht zetten.

Laat het maar zien
dat jij aangesloten bent op Jezus.
Ga het uitstralen.
Demp dat licht in je leven niet.
Een lamp zet je op een plek
waar het licht alle ruimte krijgt
om zich te verspreiden.
Geef zo ook Christus' licht alle ruimte
om in je leven te stralen.
Zodat de mensen het licht zien
en de duisternis om hen heen verdrijft.
Laat het licht schijnen in je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 22 januari 2018

De grote ruil

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, pastoraal psycholoog, Baflo


Jezus is de door God gezonden Messias.
Hij biedt Zichzelf aan als Degene
die met ons van plaats wil ruilen.
Mijn leven wordt Zijn leven.
Zijn leven mag mijn leven worden.

Mijn leven wordt Zijn leven.
Hij neemt mijn zonden en schuld op Zich.
Mijn pijn wordt Zijn pijn.
Mijn verdriet, Zijn verdriet.
Al mijn zorgen neemt Hij op Zich.

Zijn leven wordt mijn leven.
Zijn rechtvaardigheid wordt mijn rechtvaardigheid.
Zijn gaven stort Hij in mij uit.
Zijn leven stroomt door mijn binnenste.
Zijn Vader is nu ook mijn Vader.
Alles wat van Christus is, behoort nu ook aan mij.

Wat een geweldige ruil.
Mijn leven wordt Zijn leven.
Zijn leven wordt mijn leven.
Christus leeft in mij
en ik leef in Hem!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 19 januari 2018

Sterven en dan ...?
Vorige week vrijdag was voor mij
en mijn familie een moeilijke dag.
We werden opgeroepen naar het ziekenhuis.
Mijn vader lag op sterven.
Hij was sinds tweede kerstdag
opgenomen met een hartaanval.
Daarna kwamen er allerlei complicaties bij.
Longontsteking, maagbloeding, ontsteking speekselklier.
We zagen weinig vooruitgang.
Zijn lichaam ging achteruit.
Zijn laatste dagen waren zwaar.
Vrijdagmorgen 12 januari 2018
blies hij zijn laatste adem uit.
Een dag voor zijn 82e verjaardag.
Hij is van ons heengegaan.
Hij is niet meer hier.
Hij werd 81 jaar.

Hij gaf op één van zijn laatste dagen aan
dat zijn aardse kleed vol scheuren zat,
ja, grote scheuren zaten erin.
Het moest verwisseld worden met een hemels kleed.
Voor hem stond vast dat er meer was dan dit leven.
Hij geloofde in een leven na de dood.
Hij vond houvast in het verzoeningswerk van Christus.
Door Christus wist hij zich een kind van God.
De laatste nachten was hij
erg onrustig en droomde veel.
Hij vertelde ons dat hij in zijn droom
de kring met mensen in de hemel had gezien.
Wij vroegen ons af: wordt hij zo van boven
reeds voorbereid op zijn naderend overlijden?
Hoe het ook zij, God nam hem 2 dagen later tot zich.

Sterven en dan ...?
Heb jij wel eens nagedacht over die vraag?
Is er meer tussen hemel en aarde?
Bestaat God?
Is er zoiets als een onzichtbare werkelijkheid?

Sterven en dan ...?
Net als mijn vader ben ik er vast van overtuigd
dat het sterven niet het einde is.
Voor wie gelooft in Jezus
mag de dood een doorgang zijn
naar het eeuwige leven.
Mijn vader is door God Thuis gehaald.
Hij mag nu wonen en leven bij Hem.
In dat vertrouwen is mijn vader gestorven.
En die wetenschap geeft mij troost
in deze dagen van rouw en verdriet.
Ik mag verder kijken dan het graf.
Over het graf heen zie ik de lichtstralen
van een heerlijke toekomst,
waar mijn vader nu deel van uit mag maken.
"Het beste komt nog" zei hij wel eens.
En dat is voor hem nu werkelijkheid geworden.
Hij heeft het nu beter dan hier op aarde mogelijk is.

Sterven en dan ...?
Mijn vader is gestorven en mag nu in de hemel zijn.
Eens bij mijn sterven hoop ik hem weer te ontmoeten.
Voor nu koester ik mijn herinneringen aan hem.
Ik zeg tegen hem: tot ziens,
eens hoop ik u weer te zien in de hemel.
Rust nu maar uit in vrede.
Wachtend op de opstanding van de doden.

"Zo is het ook met de opstanding van de doden.
Er wordt gezaaid in vergankelijkheid,
en opgewekt in onvergankelijkheid;
er wordt gezaaid in oneer,
en opgewekt in heerlijkheid;
er wordt gezaaid in zwakheid,
en opgewekt in kracht.
Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid,
en een geestelijk lichaam opgewekt."
1 Korintiërs 15: 42-44a


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 11 januari 2018

Bijbeltekst van de dag: Filippenzen 4:8

In jou vind Ik vreugdeJij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.
Lucas 3:22


Een stem uit de hemel klonk:
Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.
Dat hoort Jezus de Vader over Hem zeggen.
God is blij met Hem en houdt van Hem.
Wat moet het voor Jezus fijn zijn geweest
om deze woorden te horen uit de mond van zijn Vader.

Wanneer jij gelooft in Jezus,
zegt God iets soortgelijks tegen jou.
Hij noemt je bij je naam en zegt: Ik hou van jou.
Jij bent mijn geliefde kind en Ik ben blij met jou.
Je bent een bevoorrecht mens
wanneer God in Christus zo naar je kijkt.

Wat je ook meemaakt in je leven,
onthoudt altijd dit ene:
jij bent Gods geliefde zoon of dochter.
Door Jezus ben je Zijn kind.
En zoals Hij vreugde vindt in Zijn Zoon Jezus,
zo vindt Hij ook vreugde in jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 10 januari 2018

Gods geliefde kind

Gods geliefde kind
Leef je geloof ~ Je bent Gods geliefde kind


Wie ben jij?
Als gelovige ben je een kind van God.
Je bent zijn geliefde zoon of dochter.
Die relatie bepaalt jouw identiteit.
Je mag horen bij Hem.
Hij houdt van jou.

Richt je op de Vader.
Kijk naar Hem en leer jezelf zien door Zijn ogen.
Weet dat je geliefd bent.
Ontleen je identiteit aan je hemelse Vader.
Dat zal je rust en evenwicht geven
in je leven van alledag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 9 januari 2018

Jezus: ergernis of vreugde?

Jezus: ergernis of vreugde?
Leef je geloof ~ Jezus: ergernis of vreugde?


Weet wel dat velen in Israël door Hem 
ten val zullen komen of juist zullen opstaan. 
(Lucas 2:34)

Jezus brengt heel wat teweeg in mensenlevens.
Sommigen zullen zich aan Hem ergeren
en over Hem struikelen en vallen.
Anderen zullen Hem geloven,
hun leven gaan bouwen op Hem
en de vreugde daarover proeven en smaken.

Jezus is er duidelijk over:
Zonder Mij bouw je je leven op drijfzand.
Als Ik niet de basis ben van je leven,
zul je ten val komen en je aan Mij ergeren.
Maar voor velen ben Ik de bron van diepe vreugde.
Zij die beseffen Mij nodig te hebben in hun leven,
zullen opstaan en jubelen en zich geborgen weten
in Mijn trouwe zorg en liefde voor hen.

Jezus wil ook jouw leven binnen komen.
Hij wil jou ontmoeten en omgang met je hebben.
Hoe reageer jij op Jezus?
Wat is jouw reactie wanneer Hij bij je aanklopt?
Ervaar jij dan ergernis of vreugde?
Laat de vreugde van een leven met Jezus ook jou vervullen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 8 januari 2018

Goede voornemens

Goede voornemens

Een nieuw jaar is aangebroken.
Ik wens je vanaf deze plek Gods zegen toe in 2018.
Wat dit jaar ook zal brengen,
Hij gaat met je mee en zal met je zijn.

Een nieuw jaar met nieuwe voornemens?
Misschien heb je ze wel, misschien ook niet.
Komt er veel van terecht of juist heel weinig.
De tijd zal het leren.

Ik ken je goede voornemens niet.
Maar ik vraag je om het volgende voornemen
aan je lijstje met goede voornemens toe te voegen:
onderzoek nauwkeurig alles
wat je geleerd en gepredikt wordt over Jezus.
Onderzoek de goede boodschap.
Laat je in Gods waarheid leiden.

Neem niet alles klakkeloos aan wat je hoort en leest.
Overtuig je van de betrouwbaarheid
van het onderwijs dat je tot je neemt.
Laat je geloof in Jezus gebaseerd zijn op de waarheid.
Zodat je voeten veilig kunnen gaan
op de weg die God je wijst.
Ook in het nieuwe jaar 2018.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!