donderdag 30 april 2015

In Christus rechtvaardig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, geloofscoach


Het wonder van het evangelie
is dat wij, die niet rechtvaardig zijn,
rechtvaardig verklaard worden
door Jezus volmaakte rechtvaardigheid.

Verlossing wordt je aangeboden
als een geschenk van genade.
Neem dat geschenk aan.

Geloof in Jezus.
Wanneer je dat doet,
ontvang je het recht om kind van God te worden.

Door geloof in Jezus
ziet God jou als rechtvaardig.
Jij bent in Christus rechtvaardig voor God!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 29 april 2015

Blijf geloven!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Volg God met heel je hart.
Geloof in Hem en in wat Hij voor je deed en doet.
Blijf dat volhouden.
Verlies je eerste liefde niet,
blijf je ogen richten op Jezus.

Voor iedereen die zichzelf toewijdt aan God
is er de innerlijke kracht van de Heilige Geest.
Hem heb je nodig om vol te houden.
Bid God om de kracht van de Geest.
Zodat je niet opgeeft, maar goed zult eindigen.

Geloof in God,
niet alleen vandaag
maar alle dagen van je leven,
tot in eeuwigheid.
Blijf geloven!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 28 april 2015

God keert het slechte om ten goede

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Wij hebben een machtig God.
Hij is in staat slechte dingen om te keren ten goede.
Soms gebruikt Hij zelfs onze fouten en zonden voor iets goeds.

Wil je een voorbeeld?
Neem dan de kruisiging van Jezus.
De kruisiging van Jezus gebruikte God
om er de grootste overwinning ooit van te maken.

Het kruis was geen vergissing.
Het was onderdeel van Gods plan om vergeving mogelijk te maken.
Door Jezus dood worden wij gereinigd en gewassen van zonden.

De mensen riepen: "Kruisig Hem!"
Dat was slecht.
Maar God keerde het om ten goede.
Zijn kruisdood bracht ons redding en verlossing.

Geweldig dat we zo'n God hebben.
Die zelfs iets slechts weet om te keren ten goede.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 22 april 2015

Je moet sterk en dapper zijn!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Groningen


Angst is een slechte raadgever.
Laat je niet leiden door angst.

God zegt dat je sterk en dapper moet zijn.
Dat betekent niet dat je geen angst mag voelen.
Maar het wil zeggen dat je niet toe moet geven aan je angst.
Laat angst je niet beroven van de zegeningen die God je wil geven.

Je hoeft niet bang te zijn.
Want God zal altijd bij jou zijn.
Hij zal je nooit alleen laten.
Met God aan je zijde heb je niets te vrezen.

Daarom zegt God het nog een keer:
"Je moet sterk en dapper zijn.
Je hoeft nergens bang voor te zijn.
Want Ik ben je God.
Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 21 april 2015

Alleen God beschermt tegen de dood

Eeuwig leven, opstanding uit de dood, leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen

Mensen die leven zonder God
zijn geneigd om te vertrouwen op hun rijkdom.
Maar laat je niet imponeren door rijkdom.
Aan het eind van je leven heb je er niets aan.
Geld kan je niet beschermen tegen de dood.
Ook al ben je nog zo rijk, je ontkomt niet aan de dood.

Maar voor wie leeft met God is de toekomst zeker.
God zal je leven beschermen.
Hij haalt je weg uit het land van de dood.
Leven met God betekent dat je voor altijd zult leven.
Je hoeft niet bang te zijn voor de dood.
Je kunt met vertrouwen je angst onder ogen zien,
omdat je God voor dit leven en het leven dat komt kunt vertrouwen.

Het leven met God eindigt niet met de dood,
maar gaat door in eeuwigheid.
Dat mag je zeker weten.
Jezus heeft dat door Zijn opstanding mogelijk gemaakt.
Doordat Hij opstond uit de dood mag je zeker weten
dat God ook gelovigen zal doen opstaan uit de dood.
Voor Gods kinderen is de dood
de doorgang naar het eeuwige leven.

Geloof in de opstanding geeft een heel ander perspectief.
Er is echte hoop temidden van de tragedie van de dood.
Dit leven is slechts het begin.
Je mag leven met de hoop van de opstanding.
Bij de eeuwige God zijn we veilig,
Hij draagt ons voor eeuwig in Zijn armen.
Alleen Hij beschermt tegen de dood.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 20 april 2015

Jezus wil je ontmoeten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog en counselor Baflo, Groningen


Wij kunnen het gevoel hebben dat God zich van ons afkeert
vanwege onze zonde en onze onvolmaaktheid.
Maar God houdt van onvolmaakte mensen.
Hij wendt zich niet van hen af, maar zoekt hen juist op.

Wat je ook gedaan hebt in je leven
en wat je onvolmaaktheid ook is,
Jezus houdt van je en wil een relatie met je.
Hij nodigt je uit en zegt dat Hij bij je wil komen.
Maar dat vraagt van jou wel een reactie.

Verstop je niet voor Jezus.
Ga naar Hem toe, ontmoet Hem.
Je mag bij Hem komen zoals je bent.
Hij weet allang waaruit jouw onvolmaaktheid bestaat.

Hij gaat je niet uit de weg vanwege je zonden.
Hij wil je juist helpen om je zondeprobleem op te lossen.
Daarvoor gaf Hij Zijn leven en stond Hij op uit de dood.
Zodat Hij jou kan bevrijden van je zonden.

Een ontmoeting met Jezus zal je leven transformeren.
Ga naar Hem toe, ontmoet Jezus.
Laat Hem binnen in je leven.
Leef in verbondenheid met Hem.
Het zal je leven ten goede veranderen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 16 april 2015

Het leven vinden in al zijn volheid

Leef je geloof, Hillie Soeijer, christelijk psycholoog Baflo, Groningen, SpiegelRuimteWie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest, zal het behouden.
In onze ogen lijkt dat niet te kloppen.
Toch is dat wat de Bijbel zegt.

Wanneer je altijd zoekt naar manieren
om het meeste uit het leven te halen voor jezelf
 - geld, positie, reputatie, populariteit -
dan zul je het belangrijkste in het leven mis lopen.

Wanneer je echter je leven verliest
in het verloochenen van jezelf en het dienen van Jezus,
dan zul je juist het leven vinden in al zijn volheid.

God laat Zijn zegeningen neerdalen op hen
die bereid zijn om zichzelf weg te cijferen,
die geheel voor Hem willen leven.

Ben jij bereid de weg van de minste te willen gaan?
Durf jij het aan je leven te verliezen?
Niet te gaan voor het eigen ik, maar voor Hem?
God belooft je dat je dan het leven zult vinden.
Het leven in al haar volheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 15 april 2015

Herinner je Gods grote daden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog Baflo Groningen, Spiegelruimte


Ons geheugen is een vreemd ding.
Er zijn dingen die je je niet wilt herinneren,
maar die je maar moeilijk vergeet.
Er zijn andere dingen die je graag wilt onthouden,
maar die je toch gemakkelijk kwijt raakt.

De Bijbel roept ons herhaaldelijk op
ons bepaalde dingen te herinneren.
We vergeten zo gemakkelijk wat God voor ons heeft gedaan.
Daarom is het belangrijk om terug te kijken op je leven
en je te herinneren wat God voor je heeft gedaan.

Jezus stelde het Avondmaal in,
zodat we de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis
- Zijn dood en opstanding -  niet zullen vergeten.

Herinner je wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Je was slaaf van de zonde,
maar Jezus bevrijdde je uit die slavernij.
Herinner je dat elke keer wanneer je avondmaal viert.
Jezus zei: "Doe dit tot Mijn gedachtenis."
Blijf je Mij herinneren en wat Ik voor je deed.

Ook de christelijke feestdagen zijn bedoeld om je te herinneren.
Met Kerst
staan we stil bij de menswording van Jezus.
Met Pinksteren
herinneren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest.
En met Goede Vrijdag en Pasen
herinneren en vieren we de dood en opstanding van Jezus.

Blijf eraan denken wat God voor je deed.
Vergeet dat nooit.
En breng Hem je dank voor wat Hij voor je deed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 14 april 2015

Jezus maakt je vrij!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloNiemand is in staat de wet te houden.
De wet vervloekt ons daarom.
We liggen onder Gods oordeel.

Maar Jezus is gekomen om jou te bevrijden van de vloek.
Hij werd voor jou tot vloek, droeg jouw zondeschuld.
Hij stierf aan het kruis voor jou.
De Bijbel zegt: "Vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis."
Hij werd tot vloek gemaakt om zo jouw vloek weg te dragen.

Door geloof ben je nu vrij.
Door Jezus verlost van de vloek.
In ruil voor wat Hij deed, ontvang jij nu de Geest,
zodat je in staat bent om te leven voor Hem.

Jezus gaf in liefde Zijn leven voor jou.
Geef jij je leven nu aan Hem door te leven voor Hem.
Leef je geloof!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 13 april 2015

God wacht op je!


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog Baflo

Wat je ook doet of gedaan hebt,
God is nooit klaar met je.
Hij schrijft je niet af.
Hij blijft van je houden.
Hij wacht met een hart vol verlangen naar jou
tot jij terugkomt.

Gods liefde gaat veel verder dan jij je ooit kunt voorstellen.
Wat je ook hebt gedaan, God wijst je niet af.
Wanneer je bij Hem terugkomt,
dan geeft Hij je vergeving en liefde.

God staat klaar om je met open armen te ontvangen.
Hij staat op de uitkijk en wacht op je.
God houdt zoveel van je,
Hij wijst je nooit af.

Op het moment dat jij tot inkeer komt
en teruggaat naar God,
accepteert Hij je en
begint voor Hem het feest.
Omdat Hij zo blij is dat je er weer bent.
Verwonder je over die liefde.

Wanneer je bij God bent weggegaan:
keer terug tot Hem.
Hij wacht op je.
Hij zal je ontvangen met open armen.
Keer terug tot Zijn liefde.
Kom thuis bij Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 9 april 2015

Dien God met je leven


Het leven is een prachtig geschenk dat je van God gekregen hebt.
Hij heeft je gaven, talenten en verantwoordelijkheid toevertrouwd.
Het doet er toe hoe je gebruik maakt van wat Hij je gaf.
God waarschuwt ons uit liefde om ons leven goed te gebruiken.
Wees bereid om met je leven God en anderen te dienen.
Wees als een trouwe en wijze dienstknecht.
Jezus zal je daarvoor rijkelijk belonen als Hij terugkomt.

Wees niet als een knecht die denkt dat zijn meester niet zal terugkomen.
En daarom zijn taak verwaarloost en maar doet wat hij wil.
Wees gewaarschuwd, Jezus zal terugkomen.
Dan zul je verantwoording moeten afleggen
voor alles wat je hebt gedaan met wat Hij je heeft toevertrouwd.
Het is wijs om daar nu al rekening mee te houden en daarnaar te handelen.

Jezus roept je op om Hem gehoorzaam te zijn en Hem te dienen.
Wees trouw en handel wijs.
Hoe meer God je heeft gegeven,
hoe groter ook je verantwoordelijkheid om het goed te gebruiken.
Wanneer je goed omgaat met wat God je heeft toevertrouwd,
zal Hij je bij zijn terugkomst zegenen
door je meer verantwoordelijkheden te geven.

Wees bereid Hem te dienen.
Maak iets van wat je is toevertrouwd.
God zal je er zeker voor belonen.

Naar aanleiding van Lucas 12: 35-48

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 8 april 2015

Blijf vertrouwen en gehoorzamen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte

Vertrouwen en gehoorzamen.
Die twee woorden vatten het christelijk leven goed samen.
Ze zijn het antwoord in tijden van zorg en moeiten.
De beste weg die je kunt gaan,
is de weg van vertrouwen en gehoorzamen.

Vertrouwen
Het is in tijden van zorg en moeite dat je de diepte ingaat.
Ondanks alles wat je overkomt,
mag je diep van binnen weten dat je God kunt vertrouwen.
Ook al voelt het soms alsof God je vergeten is,
je mag zeker weten dat je op God kunt bouwen.
Stel je hoop op Hem, Hij is je Verlosser en je God.
Richt je oog op Hem, blijf dwars door alles heen vertrouwen.
Laat Hij de focus van je leven zijn.

Gehoorzamen
In de Bijbel worden we steeds weer opgeroepen
om God te vertrouwen en Hem te gehoorzamen.
God houdt van je en heeft het beste met je voor.
Daarom gaf Hij zijn geboden.
Maar soms denken wij het beter te weten dan God.
Maar Gods geboden zijn er voor je eigen bestwil.
God houdt van je en Hij zorgt voor je.
Hij weet wat het beste voor je is.
Daarom wil Hij dat je Hem gehoorzaamt.
Wanneer jij verleid wordt om God ongehoorzaam te zijn,
komt dat omdat jij er ten diepste niet op vertrouwt
dat Hij het beste met je voor heeft.
Maar je kunt God vertrouwen.
Hij houdt van je, Hij heeft je uitgekozen.
Doe daarom wat Hij van je vraagt.
Dat is het beste wat je kunt doen.

Vertrouwen en gehoorzamen.
Laten die woorden ook jouw leven kenmerken.
Wanneer je op God vertrouwt en Hem gehoorzaamt,
dan ben je een gezegend mens.
Gods zegen rust op jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 7 april 2015

Zoek Gods nabijheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Spigelruimte


Er is in het leven niets belangrijker en mooier
dan te zitten aan de voeten van Jezus
en te luisteren naar Hem.
Laat dit daarom toch steeds weer
de nummer 1 prioriteit in je leven zijn.

Wees niet zo druk dat je geen tijd meer hebt
om te genieten van je vriendschap met Jezus.
De grootste vergissing die je kunt maken
is geen tijd te nemen om bij Jezus te zijn.

Breng tijd door met God in Bijbel lezen en gebed.
Het is een groot voorrecht om dicht bij God te mogen zijn.
Zoek God met heel je hart.
Geef je relatie met Hem de hoogste prioriteit.
Heb God lief boven alles.

Wanneer je God dagelijks zoekt met heel je hart,
dan zul je het leven vinden in al zijn volheid.
Alleen Hij kan je innerlijke dorst lessen.
Kom bij Hem en drink van het levende water.
Dan zul je nooit weer dorst krijgen.

Luister naar Gods woorden,
leer van wat Hij je wil onderwijzen
en leef naar wat Hij je zegt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 2 april 2015

Denk aan de vreugde die je wacht


Denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,
liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Hebree├źn 12: 2(NBV)


Je kunt het moeilijk hebben in dit leven.
Er komen dingen op je pad die niet gemakkelijk zijn.
Omstandigheden en mensen kunnen je ontmoedigen.
Je voelt de neiging om op te geven.
Hoe hou je het vol?

Kijk dan naar Jezus.
Hij had hier op aarde een moeilijke weg te gaan.
Hij ging de weg van lijden.
Het lijden bracht Hem bij het kruis.
Een verschrikkelijke weg.

Maar Jezus hield zijn blik gericht op de vreugde die voor Hem lag.
Daaraan denkend ging Hij de weg naar het kruis.
De vreugde die voor Hem lag,
hielp Hem al dat onnoemlijk zware lijden te verduren.

Jezus ging de verschrikkelijke weg van het lijden.
Hij nam onze zonde op zich.
Maar na zijn opstanding
gaf God Hem de hoogste plaats in de hemel.
Na lijden was er voor Hem de heerlijkheid.
Het zicht op die vreugde gaf Jezus kracht.

Door Jezus lijden wacht ook ons een heerlijke toekomst.
Dat heeft Hij voor ons verdiend.
Het leven is niet altijd gemakkelijk.
Maar kijk verder, zie de vreugde die voor je ligt.
Zoals Jezus daardoor kracht vond om het lijden te verduren,
zo mag het ook jou kracht geven om door lijden heen te gaan.
Door Christus werk geldt ook voor jou:
het zal gaan van lijden tot heerlijkheid.

Wanneer je het moeilijk hebt,
denk dan aan de vreugde die voor je ligt.
Die vreugde zal je helpen om het lijden te verduren.
Verlies dus de moed niet, geef niet op.
Het beste moet nog komen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 1 april 2015

Jezus volgen

"Ik wil doen wat U van me wilt,
uw wet staat in mijn hart geschreven."
Psalm 40: 9 (Bijbel in Gewone Taal)


Jezus zei: Volg Mij!
En daar bedoelde Hij meer mee
dan het soort volgen dat wij van Twitter kennen.
Jezus volgen betekent niet slechts op de hoogte blijven
van wat Jezus allemaal doet en meemaakt,
maar er bovenal naar streven om te leven zoals Hij leefde.

Jezus leven werd gekenmerkt door het doen van Gods wil.
Hij zei: "Ik ben gekomen om Uw wil te doen, o God."
En dat deed Hij, zelfs tot in de dood.
God wil dat jij ook naar Hem luistert
en dat je bereid bent te doen wat Hij wil.
Jezus volgen betekent Hem nazeggen:
"Ik wil doen wat U van me wilt,
uw wet staat in mijn hart geschreven."

Om Gods wil te kunnen doen,
heeft God je de capaciteit gegeven
om te horen en te gehoorzamen.
Hij geeft je Zijn Geest om je te leiden.
Door Hem maakt God je duidelijk wat Hij wil.
Door Hem staat Gods wet in je hart geschreven.
Geef jezelf, zoals Jezus deed, en doe wat God van je wil.
Wanneer je dat doet, dan zul je gezegend zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!