5 mei 2015

God is onze Bevrijder!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wat een ellende en leed is er op deze wereld.
Wat een mensen lijden er door oorlog, geweld en natuurrampen.

Mensen vragen: "Waarom doet God niets?"
Het antwoord is dat Hij dat al heeft gedaan.
Hij kwam in de persoon van Zijn Zoon Jezus
om te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood.
Zodat er een eind kan komen aan alle ellende en leed.

Jezus biedt je eeuwig leven aan.
Nu is het leven nog moeilijk
en wordt het getekend door ellende en verdriet.
Maar door Jezus is er hoop.
Zijn opstanding verzekert je
dat Hij de zonde en de dood heeft verslagen.
Hij is Overwinnaar.

Jezus komt eens terug naar de aarde.
En dan zal Hij definitief een einde maken aan alle ellende.
Hij maakt dan alles nieuw.
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En op die wereld zal er voor altijd vrede zijn.

Heb nog even geduld en blijf geloven.
De wereld zal niet altijd een puinhoop blijven.
Daar heeft God al voor gezorgd.
Hij is onze Bevrijder.
Hou je daar aan vast
en weet dat het lijden van deze tijd
niet zal opwegen tegen de heerlijkheid die ons wacht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.