1 december 2014

God dienen met vreugde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God wil door ons geëerd worden.
En wel op Zijn manier.
Niet op een manier die ons goeddunkt.

Daarom gaf Hij het volk Israël
vlak voor de intocht in het beloofde land instructies mee.
Hij gaf aan dat Hij slechts op één plaats gediend wilde worden.
Wanneer het volk het beloofde land binnen zou gaan,
mochten ze niet het voorbeeld van de volken rondom volgen.
Ze moesten alle offerplaatsen verwijderen,
alles vernietigen wat hen in verleiding zou brengen
om God te dienen op een plek naar eigen goedkeuring.

God wilde slechts op één plaats gediend worden.
In de tempel in Jeruzalem,
Daar moest het volk heen gaan
om hun offers en hun tienden te brengen.
Daar moesten ze de feesten van de Heer vieren.
God wilde dat het volk naar de tempel kwam,
daar voor Hem verscheen om voor Hem feest te vieren.

Nu hoeven wij niet meer naar Jeruzalem om Hem te eren.
Christus offer maakte alles anders.
Door Christus offer hebben wij nu vrije toegang tot God.
Er is niet meer één plek waar God aanbeden wil worden.
Waar het om gaat is dat we de Vader aanbidden in Geest en in waarheid.

Maar God vraagt van ons nog steeds dat we alleen Hem dienen.
En dat betekent dat we ons niet moeten laten afleiden van het dienen van God.
God vraagt van ons alles uit ons leven weg te doen
wat afleidt van het dienen van Hem.
Om radicale opruiming te houden.
Welke dingen leiden jou af van God?
Hoe zou je die dingen radicaal weg kunnen doen uit je leven?
Laat niets je dienst aan God in de weg staan.
Dien Hem met vreugde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof