22 oktober 2014

Ga niet voorbij aan Gods wijsheid

Spreuken 1:22-33, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
God biedt de mensen Zijn wijsheid aan.
Hij laat overal van Zich horen.
Maar vele mensen gaan aan Zijn roep voorbij.
Ze denken God niet nodig te hebben.

Maar Wijsheid roept de mensen toe:
hoe lang denken jullie hier mee door te gaan?
Hoe lang blijf je dwaas en onvolwassen?
Hoe lang blijven jullie Mij negeren?
Luister toch naar Mij!
Dan zal Ik je laten zien wat Ik denk en wat Ik wil.
Laat je door Mijn wijsheid verfrissen.

Maar men wil niet luisteren.
Men weigert Mijn helpende hand te zien en aan te nemen.
Luisteren naar Mijn goede raad is er niet bij.
Alles wat Ik zeg wijzen jullie af.

Maar je zult oogsten wat je zaait.
Je eigenwijsheid zal je duur komen te staan.
Ze brengt je ongeluk en ellende.
En dan spot Ik met jullie.
Jullie zullen dan vanuit jullie ellende tot Mij roepen,
maar Ik zal niet antwoorden, Mij niet laten vinden.
Jullie wilden immers niet naar Mij luisteren?
Jullie sloegen immers Mijn woorden in de wind?
Daarom ondervinden jullie de gevolgen van jullie eigen daden.
Jullie hebben je ellende over jezelf afgeroepen.
Jullie hebben je ondergang aan jezelf te danken.

Maar wie luistert naar Mij, die zal veilig zijn.
Hij hoeft niet bang te zijn dat hem hetzelfde zal overkomen.

Spreuken 1: 20-33

Hillie Snoeijer
Leef je geloof