14 september 2016

Gezalfd als koning, priester en profeet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Door het geloof heb je deel aan Christus zalving.
Je hebt deel aan Zijn zalving als koning, priester en profeet.

Koning
Je hebt een koninklijke zalving
voor de strijd tegen zonde, verleiding en het kwaad.
De Geest helpt je in de strijd tegen satan.
De Geest zal je helpen en je kracht geven om te overwinnen.
Na dit leven mag je voor altijd met Hem over alle schepselen regeren.

Priester
Je hebt een priesterlijke zalving
om te bidden tot Hem en Zijn naam in gebed groot te maken.
Offer jezelf als een levend dankoffer aan Hem.
In je gebed vervul je je priesterlijke taak
door andere mensen voor God te brengen.
Bid voor je naaste, bid voor de overheid, bid voor heel deze wereld.
Breng hun nood voor God.

Profeet
Je hebt een profetische zalving
om het goede nieuws over Jezus te vertellen.
Iedereen moet weten wie Jezus is,
dat Hij gekomen is om te redden en te verlossen
en Gods kinderen weer terug te brengen bij God.
Maak dat nieuws bekend aan alle mensen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten