5 april 2017

Jezus stierf voor mij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWe leven in de lijdenstijd.
Goede Vrijdag komt steeds dichter bij.
We denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Aan alles wat Hij moest doorstaan.

Hij werd bespot door de mensen.
Zonder reden werd Hij gegeseld.
De mensen riepen om Zijn dood.
Kruisig Hem, kruisig Hem!
Hij werd zelfs door God verlaten.

Jezus had dit alles niet verdiend.
Ze rekenden Hem tot de misdadigers.
Maar Hij had nooit zonde gedaan.
Pilatus stelde vast dat Hij onschuldig was.

En toch stierf Hij aan het kruis.
Niet als iets dat Hem overkwam.
Maar Hij koos ervoor om deze weg te gaan.
Niet vanwege Zijn zonden, maar vanwege onze zonden.
Aan het kruis droeg Hij wat wij verdiend hadden.
Hij hing daar vanwege jou en mij.
Hij stierf in onze plaats.

Zijn lijden was jouw lijden.
Niet Hij, maar jij hoorde daar te hangen.
Jij had die straf verdiend.
Maar Hij nam de straf op Zich.
Uit liefde voor jou.
Zie Jezus daar lijden voor jou.

Jezus leed voor jou.
Zodat jij vrijspraak kon ontvangen.
Jezus leed voor jou.
Zodat er voor jou vergeving is.
Jezus leed voor jou.
Zodat jij weer kunt leven met God.
Jezus leed voor jou.
Dank Hem dat Hij dit voor jou heeft gedaan.

Spiegelmoment:
Wat betekent het voor jou dat Hij stierf in jouw plaats?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.