16 november 2016

Aan God alle eer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo














God gaf in liefde Zijn Zoon.
Zijn Zoon nam onze zonden op Zich.
Zodat de zonden konden worden weg gedaan.
Hij droeg onze straf om ons vrijspraak te kunnen geven.
Wij mogen delen in het leven van Christus.
Zijn rechtvaardigheid werd onze rechtvaardigheid.
Zijn heiligheid werd onze heiligheid.
In Christus ziet God ons als Zijn kinderen.
Gods Vaderhart is vol liefde voor jou en mij.

Prijs God om wat Hij heeft gedaan.
Prijs Zijn liefde en Zijn genade.
Breng Hem de lof die Hij heeft verdiend.
Erken Hem als God en geef Zijn naam glorie.

Maak Zijn naam bekend onder de mensen.
Vertel van Zijn grote daden.
Zodat nog velen Hem mogen leren kennen
en samen met ons Hem zullen danken en prijzen.
Aan Hem zij alle eer.
Nu en tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 opmerking:

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.