maandag 29 april 2019

God geeft de moederbelofte

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God geeft de moederbelofte


Toen zei de Heer God tegen de slang:
"Omdat je dit hebt gedaan, ben je voortaan zwaar vervloekt.
Je hele leven zul je op je buik kruipen en stof eten.
En jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn.
En jouw kinderen en haar kind zullen elkaars vijanden zijn.
Haar kind zal jouw kop verpletteren
en jij zal de hiel van haar kind verpletteren.
Genesis 3: 14,15


Satan misleidde Eva.
Eva luisterde naar hem en nam van de verboden vrucht.
Samen met Adam ging ze in tegen wat God hen had gezegd.
Zo kwam zonde onze wereld binnen.
Schaamte deed zijn intrede om wat ze hadden gedaan.

God zoekt Adam en Eva op.
Hij vraagt hen of ze van de boom gegeten hebben?
De boom waarvan Hij gezegd had daar niet van te eten.
Adam geeft toe dat hij ervan gegeten heeft,
maar hij legt de schuld bij de vrouw.
Als God Eva vraagt waarom ze gegeten heeft,
geeft ze aan dat de slang haar misleid heeft.

Dan neemt God het woord en spreekt tot de slang.
Vervloekt ben je omdat je dit gedaan hebt.
God zal de slang vernederen.
Stof zal hij eten, zijn hele leven lang.
Hij zal de nederlaag lijden.
Er zal vijandschap zijn tussen de slang en de vrouw.
Tussen zijn nageslacht en haar nageslacht.
Het zaad van de vrouw zal zijn kop verbrijzelen.
Satan zal het zaad van de vrouw in de hiel bijten.

In de vloek die God uitspreekt tegen satan,
klinkt voor de mens een belofte in door.
Er zal strijd zijn, maar satan zal de strijd verliezen.
Het zaad van de vrouw zal overwinnen.
Deze eerste belofte wordt ook wel de moederbelofte genoemd.
God heeft deze belofte waar gemaakt in Jezus.
Hij is het zaad van de vrouw en Hij overwon.

Satan deed zijn uiterste best om Jezus uit te schakelen.
Dat ging zover dat Jezus onschuldig veroordeeld werd tot de dood aan het kruis.
Aan het kruis verpletterde satan Jezus' hiel.
Maar het kostte hemzelf de kop.
Satan dacht zo te winnen, maar het werd zijn ondergang.
Jezus dood verpletterde satans kop.

Wat geweldig dat God dit al op de eerste bladzijden
van Genesis aan ons bekend maakt.
Ja, het ging gigantisch mis aan het begin van de geschiedenis.
Genesis laat ons dat heel duidelijk zien.
Maar nu al laat God zien wat Hij van plan is te gaan doen.
God zal voorzien, Hij zal redding geven.
Dat klinkt al door in de moederbelofte gegeven in Genesis 3.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!