woensdag 17 april 2019

Trouwe Liefde, Hosea 13: 15- 14: 1

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 13: 15 - 14:1


WEEK 6 DAG 3
LEES: Hosea 13:15-14:1, Jeremia 4:11-12, Jeremia 51:36
SOAP: Jeremia 51:36

SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Jeremia 51: 36
  Nieuwe Bijbelvertaling: Daarom – dit zegt de HEER: Ik zal voor jullie recht opkomen, ik zal jullie wreken. Ik zal de ​Eufraat​ laten opdrogen, de watertoevoer leg ik droog.

  Bijbel in Gewone Taal: De Heer zegt: ‘Ik zal de ​Babyloniërs​ straffen, omdat ze jullie slecht behandeld hebben. Ze krijgen hun verdiende loon. Ik laat de grote rivier opdrogen, er zal daar geen water meer stromen.

  Basisbijbel: Nu zegt de Heer: Ik zal voor jullie opkomen en hen straffen. Ik zal Babels water en bronnen laten opdrogen.
 •  Hosea 13: 15
  Nieuwe Bijbelvertaling: Zo voorspoedig als Efraïm was te midden van zijn broers ... als de oostenwind komt, ja, als de HEER de wind uit de woestijn laat opsteken, dan zullen zijn ​bronnen​ opdrogen, zijn ​waterputten​ droogvallen. Alles wat waardevol is, wordt uit zijn schatkamer geroofd.
 • Jeremia 4: 11-12
  Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Dan zeg ik Juda en Jeruzalem: Vanuit de kale heuvels in de woestijn waait een verzengende wind naar mijn volk. Geen wind om het koren te ​wannen,ik stuur een woeste wind. Nu, ja nú vel ik mijn oordeel over hen.
  OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
  Efraïm lijkt nu misschien nog heel wat te zijn, maar Hosea profeteert dat het oordeel over Efraïm aanstaande is. Ze zijn schuldig, omdat het volk in opstand is gekomen tegen zijn God. Daar zullen ze voor moeten boeten. De wind van Gods oordeel zal spoedig opsteken uit de woestijn met een vernietigend effect. De bronnen zullen opdrogen en de waterputten droogvallen. De vijand uit het Oosten, de Assyriërs, zullen komen en al hun schatten en kostbaarheden zullen ze roven. De hele bevolking wacht een vreselijk lot, zowel mannen, vrouwen als kinderen.

  In Jeremia 4 en 51 kom je dezelfde uitdrukkingen tegen als in Hosea 13:15. Jeremia 4 spreekt over een woeste verzengende wind die vanuit de woestijn naar Gods volk zal waaien. Het betekent dat God zijn oordeel gaat vellen over hen.
  Hoewel Jeremia 51: 36 betrekking heeft op het oordeel dat later de Babyloniërs zal treffen omdat zij Gods volk wreed behandeld hebben, vermeld het wel dezelfde effecten van de straf die hen zal treffen: Babels water en bronnen zullen opdrogen. God zal voor zijn volk opkomen wanneer ze door anderen slecht behandeld worden en hen straffen voor hun wreedheid.

  APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
  God is een rechtvaardig God. Wanneer wij God verlaten en weigeren naar Hem terug te keren, dan zal Hij met zijn oordeel over de zonde komen. Hij kan anderen gebruiken om zijn straf te voltrekken. Wanneer zij dat buitensporig doen, dan zal God opkomen voor degene die gestraft werden. Wie door God gebruikt wordt als instrument om zijn oordeel te voltrekken mag dat nooit meedogenloos en buitenproportioneel doen. Anders zullen ook zij Gods oordeel moeten ondergaan.

  PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
  Heer, U bent een rechtvaardig God. U kunt de zonden niet ongestraft laten. Dank U wel dat we mogen weten dat Jezus de straf in onze plaats gedragen heeft. Uw oordeel trof Hem. Zodat wij vrij van schuld zouden zijn. Heer, geef dat wij U nooit verlaten, maar U trouw blijven dienen en liefhebben.
  Heer dank U wel dat we mogen weten dat U het niet tolereert dat anderen ons wreed en slecht behandelen. Dan mogen we weten dat U voor ons zult opkomen en ons recht zult doen. Heer, we bidden voor hen die hier mee te maken hebben. Er zijn zoveel christenen die wreed vervolgd worden. Heer, doe hen recht. Bevrijd hen van onderdrukking. Geef inzicht aan hen die verdrukken, zodat ze zien waar ze mee bezig zijn en daarmee stoppen. Heer, er is zoveel onrecht in deze wereld. We bidden om Uw wederkomst. Kom Here Jezus, kom. Doe recht en maak een einde aan alle zonde en onrecht. Amen.


  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
  Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


  Koop bij bol.com

  Cadeauwinkel
  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten

  Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
  Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

  Populaire posts:

  Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

  bol.com Partner Koop bij bol.com
  Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik daar een kleine provisie voor krijg.
  Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
  Bedankt voor je bestelling via mij!