vrijdag 12 april 2019

Trouwe Liefde, Hosea 12:13-15

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 12:13-15


WEEK 5 DAG 5
LEES: Hosea 12:13-15, 2 Koningen 7:7-9, Micha 6:16
SOAP: Hosea 12:15
Voor meer verdieping: Genesis 29:1-20

SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
  • Hosea 12:15
    Nieuwe Bijbelvertaling:
    Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt! Maar het ​bloed​ aan Efraïms handen zal de HEER hem aanrekenen, en de smaad die Efraïm hem aandeed zal hij vergelden.

    Het Boek:Israël heeft de Here diep gekrenkt en daarom zal de Here haar bloedschuld niet wegnemen, als vergelding voor haar zonden.

    Basisbijbel: Maar Israël heeft Mij woedend gemaakt. Israël is heel erg schuldig. Daar zal Ik hem voor straffen.
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Hosea trekt in dit gedeelte een parallel tussen Israël en Jakob. In vers 13 zegt hij: Jakob​ vluchtte naar ​Aram; ​Israël​ (=Jakob) werd knecht om een vrouw te krijgen, om een vrouw hoedde hij de schapen. Dit verwijst naar de vlucht van Jakob voor Esau en zijn verblijf bij zijn oom Laban (Genesis 28-30) en hoe hij zeven jaar de schapen van Laban hoedde om met Rachel te kunnen trouwen. Hij en zijn nageslacht verbleven later in Egypte. Daar werden ze laten verdrukt en tot slaven gemaakt. Toen bevrijdde God het volk Israël door de profeet Mozes uit de slavernij van Egypte. Mozes heeft hen vervolgens als een kudde geweid in de woestijn. 
Efraïm had een bevoorrechte positie in vergelijking met Jakob. Jakob moest vluchten uit het beloofde land naar Aram, terwijl zij in het beloofde land mochten wonen. Jakob moest de schapen hoedden om een vrouw te verwerven, Efraïm werd door de Here als schapen gehoed. Want het was de Here zelf die Zijn volk door de hand van Mozes uit Egypte bevrijdde. Hij leidde hen als een kudde door de profeten. Maar ondanks al die voorrechten heeft Efraïm God, die zo goed voor het volk was, tot het uiterste getergd. Het volk heeft God tot bittere toorn verwekt en Hem diep gekrenkt. Daarom zal God de smaad die ze Hem hebben aangedaan vergelden. Hij zal hen straffen voor hun zonden.

In Genesis 28:5 kun je lezen dat Jakob naar Paddan-Aram gaat. Paddan-Aram betekent “het veld van Aram; het vlakke land van Aram; hoge vlakte”.

In 2 Koningen 6 en 7 lees je hoe de koning van Aram in de dagen van Elisa oorlog voerde tegen Israël.
Micha 6:16: Het zal slecht aflopen met Jeruzalem vanwege de slechte dingen die de bewoners doen. God zal de stad verwoesten en haar bewoners zullen voor schut staan.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
God kan niet anders dan de zonde te straffen. Dat zou Hij gaan doen bij Efraïm die Hem tot het uiterst had getergd. Van nature verdienen wij allemaal Gods straf op de zonde, ook wij. Maar God heeft de straf die wij verdiend hadden op Christus gelegd. Hij onderging de straf in onze plaats.

Ken je bevoorrechte positie. Je bent een kind van God, de Vader. Hij zorgt voor je en geeft je steeds weer wat je nodig hebt. Heb eerbied en respect voor Hem, vertrouw in alles op Hem en geef Hem je liefde en je hart.

PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer ondanks alle voorrechten die U ons geeft, zijn wij nog zo vaak net zo dwaas en hoogmoedig als destijds Efraïm. U gaf ons het voorrecht Uw kinderen te zijn. Maar ondanks dat, gaan ook wij zo gemakkelijk nog eigen wegen. Wij erkennen dat wij daardoor ook Uw straf hebben verdiend. Maar U toont ons Uw ontferming. U liet de straf die wij verdiend hadden neerkomen op Uw eigen Zoon. Hij droeg de straf in onze plaats. Dank U wel dat U zo afgerekend hebt met onze zonden. Heer, leer ons om steeds dicht bij U te blijven en te strijden tegen de zonde in ons leven. Geef dat wij Uw liefde niet versmaden, maar dankbaar leven voor U in het besef wat U voor ons hebt gedaan. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!