woensdag 6 december 2017

Vergeef ons onze schulden

Vergeef ons onze schulden
Leef je geloof ~ Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren


In het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
staat ook de bede om vergeving.
Een christen zondigt nog elke dag,
we hebben elke dag vergeving nodig.
Daarom leerde Jezus ons bidden:
vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig is.

Wij zijn God totale en nooit ophoudende trouw verschuldigd,
wij zijn geroepen om God en onze naaste lief te hebben
met heel ons hart en alles wat in ons is,
iedere dag en de hele dag lang.
Wanneer we dit nalaten of daar tegenin gaan,
staan we schuldig tegenover God.
We hebben vergeving nodig.

Een christen leeft uit vergeving.
Zonder vergeving is er voor ons geen leven, geen hoop.
Gods Zoon betaalde de prijs voor onze zonden,
Hij droeg de straf om ons vrijuit te kunnen laten gaan.
Door Christus kunnen wij vergeving ontvangen.
Door Christus ziet God ons nu als rechtvaardig.

Als God ons dan als rechtvaardig ziet,
onze zonden in Christus vergeven zijn,
waarom moeten we dan nog dagelijks
onze zonden bij God brengen?
Dat heeft te maken met het onderscheid
tussen God als Rechter en God als Vader.
God als Rechter heeft ons voor eens en altijd rechtvaardig verklaard.
Onze dagelijkse gebreken maken die rechtvaardiging niet ongedaan.
Maar onze zonden belemmeren wel ons contact met God de Vader.
Daarom past het ons om hier vergeving voor te vragen.
Zodat het niet langer de omgang met onze Vader in de weg staat.

Het doet onze Vader pijn wanneer wij zondigen.
Hij haat de zonden, zeker die van Zijn eigen kinderen.
God is diep verontwaardigd wanneer
Zijn eigen kinderen Hem ontrouw zijn.
Wees daarom bereid tot zelfonderzoek.
Laat je door anderen terechtwijzen.
Ontdek en laat je ontdekken aan je zonden.
En vraag hiervoor vergeving aan God.
Span je in, laat de zonde na, wees heilig.
Dat is wat God voor je wil: je heiliging.

Weten dat jijzelf afhankelijk bent van Gods vergeving,
moet er toe leiden dat je zelf ook verdraagzaam bent
naar hen die tegen jou zondigen en in gebreke blijven.
We bidden: vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn.
Als God jou jouw zonden niet aanrekent,
hoe kun jij dat dan wel doen bij je naaste?
Wil jij vergeving van God ontvangen,
vergeef dan ook zelf je naaste.
Anders ben je hypocriet bezig.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet.
Alleen als jij vergeving schenkt,
zul je ook vergeving ontvangen.

Bid deze bede om vergeving.
Heb berouw over je zonden.
Span je in om niet langer te zondigen.
Wees bereid ook de ander te vergeven.
Zodat je met je leven Gods vrede mag verspreiden.

Vorige blog in de serie over gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!