donderdag 7 december 2017

Leid ons niet in verzoeking


Leid ons niet in verzoeking
Leef je geloof ~ Leid ons niet in verzoeking


God is bezig ons geestelijk op te voeden.
Hij wil dat we groeien tot geestelijk volwassen mensen.
Zoals elk les- of trainingsprogramma toetsen kent
om onze vorderingen te kunnen peilen en meten,
zo zal God ons ook van tijd tot tijd testen en beproeven
om te zien wat er in ons leeft en hoever we al gevorderd zijn.
In die situaties kunnen we laten zien in hoeverre we in staat zijn
om het goede te doen en het kwade na te laten.
Dat is wat bedoeld wordt met verzoeking of beproeving.
God test ons met het positieve doel dat wij voor de test slagen.

Toch bidden wij: leid ons niet in verzoeking.
Als Gods doel met beproeving dan positief is,
waarom bidden we dan om ervoor bewaard te worden?
Daar zijn verschillende redenen voor.
Zo zal satan, Gods tegenstander, proberen misbruik te maken
van de situatie wanneer God ons beproeft.
Hij zal proberen om ons tijdens de test ten val te brengen.
Hij is erop uit ons te vernietigen.
Een ontmoeting met hem moeten we dan ook niet uitlokken.
We vragen God ons daarvoor te beschermen.

Ten tijde van een beproeving zullen we onder hevige druk staan.
Het kan niet anders dan dat we daarvoor terugdeinzen.
Ook Jezus deinsde terug voor wat Hem te wachten stond.
En daarom bad Hij in de hof Gethsemané:
"Vader indien mogelijk, laat deze beker aan Mij voorbij gaan,
maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde."
Verzoekingen zijn niet aangenaam,
daarom mogen we bidden: leid ons niet in verzoeking.

Ook de praktijk heeft uitgewezen dat we vaak nog zo zwak,
dom en kwetsbaar zijn ten aanzien van geestelijke zaken.
Zo gemakkelijk struikelen we.
We kunnen er niet van op aan dat we een test goed doorstaan.
Daarom bidden we: leid ons niet in verzoeking.
Laat ons niet het risico lopen dat we onszelf schade berokkenen
en God te schande maken door te vallen.
We kunnen met verzoekingen te maken krijgen,
maar we hoeven ons er niet moedwillig in te begeven
of de verzoeking op te zoeken. Dat zou dwaas zijn.

Waak en bid, zei Jezus tegen de discipelen,
dat jullie niet in verzoeking komen.
Dat geldt ook voor ons.
Waak tegen de verzoeking
door alert te zijn op situaties en mensen
die je in een situatie van verzoeking kunnen brengen.
Ga dergelijke situaties en mensen uit de weg.
Speel niet met vuur.
Bid God om kracht om het goede te doen
wanneer de verzoeking daar is.
Bied het hoofd aan verzoekingen.
Twijfel niet aan Gods macht die in staat is
om jou te verlossen van het kwade
en die jou kan behoeden voor struikelen.

Vader, leid mij niet in verzoeking.
Ik ben uit mezelf zo zwak,
satan is er steeds op uit om mij te laten struikelen.
Ik wil waken, het gevaar niet opzoeken.
God, help mij om het goede te blijven doen
wanneer ik te maken krijg met verzoeking.
Dat mag blijken dat ik de test goed doorsta.

Vorige blog in de serie over gebed: Vergeef ons onze schulden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!