dinsdag 28 november 2017

Uw koninkrijk kome

Uw koninkrijk kome
Leef je geloof ~ Uw koninkrijk kome


Wanneer je bidt Uw koninkrijk kome,
dan bid je dat de realiteit van de verlossing
steeds meer zichtbaar mag worden.
Gods koninkrijk bestaat overal
waar mensen Jezus erkennen
als de Heer en Heiland van hun leven.

Hoe krijg je deel aan dat koninkrijk?
Door in geloof volgeling van Jezus te worden.
Door je hart aan Hem te geven.
Door je leven door Hem te laten vernieuwen.
Door vergeving van Hem te ontvangen.
Door je te identificeren met Zijn belangen.
Door Hem zonder voorbehoud lief te hebben.
Door Zijn aanspraken belangrijker te achten dan wat dan ook.
Kortom door Jezus in geloof te erkennen als je Heer en Heiland.

Het koninkrijk van God is het rijk van genade, waar de schade
die wij door de zonde hebben opgelopen, wordt hersteld.
Alleen door de Heilige Geest, door wedergeboorte,
kunnen wij deel gaan uitmaken van dat rijk.
Dat rijk krijgt nu al gestalte in deze wereld,
daar waar christenen Jezus gaan volgen.
Gods koninkrijk zal volmaakt zichtbaar worden
op de dag van Jezus' wederkomst.

Met de bede Uw koninkrijk kome
bidden we dat Gods koninkrijk zich mag uitbreiden.
Dat nog velen deel mogen krijgen aan Gods genade.
Dat zij Jezus als hun Heer en Heiland mogen gaan erkennen.
Het roept ook op tot zelfonderzoek.
Ben ik bereid om Jezus gehoorzaam te volgen?
Laat ik mij inschakelen om mee te werken
aan de komst en doorwerking van dat koninkrijk?
Ben ik bereid om mijn leven te geven voor Hem
en me in te zetten voor de verbreiding van het evangelie?

Uw koninkrijk kome.
Heer Jezus, ik wil mij buigen voor U.
Voor U die mij bevrijdde.
Ik wil U dienen en U toebehoren.
Het is goed om te zijn in Uw nabijheid.
Uw koninkrijk is een rijk van vrede en vreugde.
Heer, laat Uw koninkrijk kome.

Vorige blog in de serie over gebed: Uw naam worde geheiligd

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!