donderdag 23 november 2017

Uw naam worde geheiligd

Uw naam worde geheiligd

Jezus leert je om je gebed te beginnen met het eren van God.
Het gaat niet als eerste om onze behoeften,
maar Zijn eer en glorie gaan voorop.
God wil geprezen zijn in je bidden en in je leven.
Alles begint met Hem en is door Hem.
Je hebt zoveel goeds van Hem ontvangen.
Laat daarom Zijn naam geheiligd worden.
Hem komt toe alle lof en eer tot in eeuwigheid. 

God is de Schepper, alles is door Hem gemaakt.
Hij heeft de wereld wonderlijk gemaakt,
afgestemd op wat wij nodig hebben om te kunnen leven.
Er is zoveel moois om te zien, te horen en te proeven.
De aarde geeft haar vruchten, zodat er voor ons voedsel is.
God schiep ons voor relaties, zodat wij niet eenzaam hoeven te zijn.
Hij geeft ons de gelegenheid om Hem te leren kennen.
Voor al die dingen mag je Hem prijzen en loven
en dankbaar gebruik maken van alles wat Hij je schenkt.

Prijs Hem voor de goedheid en grootheid van Zijn verlossingswerk.
God vond in Zijn wijsheid een weg om onrechtvaardigen te rechtvaardigen.
In liefde gaf Hij Zijn Zoon om voor ons te sterven.
Hij liet Zijn Zoon in onze plaats de straf dragen die wij hadden verdiend.
Door Zijn macht verbindt Hij ons met de opgestane Christus.
Hij vernieuwt ons hart, bevrijdt ons van de slavernij van de zonde.
Hij geeft ons geloof en bewaart ons bij het geloof.
En tenslotte zal Hij ons brengen in Zijn heerlijkheid.
Al deze dingen hebben we aan God te danken.
De verlossing is van begin tot einde Zijn werk.
Laten we Hem prijzen en aanbidden voor Zijn verlossingswerk.

God gaat in je leven steeds met je mee.
Hij gaf je Zijn betrouwbare Woord.
Zijn Woord is als een lamp voor je voet en een licht op je pad.
Je mag steeds weer bij Hem te rade gaan.
Hij wil je leiden en je de weg wijzen.
Je mag gaan in vertrouwen op Hem.
Ook hiervoor is Hij alle dank en eer waard.

Laten we Zijn naam heiligen.
Door Hem te prijzen en te eren.
Door Hem te gehoorzamen.
En door Hem iedere dag te dienen.
Door zo te bidden en te leven, door Zijn naam te heiligen
zullen we steeds meer de vreugde ervaren
die God voor ons heeft bedoeld.
Zijn eer is onze vreugde.
Hij is onze lof en eer zo waard.

Vorige blog in de serie over het gebed: Die in de hemelen zijt

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 opmerking:

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!