3 februari 2014

Dank God voor het kruis!Jezus stierf een verschrikkelijke dood aan het kruis.
Daar gaf Hij zijn leven voor ons.
Het is niet voor niets,
dat het kruis een centrale plek heeft
binnen het christelijk geloof.
Want juist door Zijn dood aan het kruis
kwamen er vele zegeningen
beschikbaar voor hen die geloven.

Door het kruis is er voor ons genade.
God was het niet aan ons verplicht om ons,
zondige mensen, na de zondeval een nieuwe kans te geven.
Maar door Gods genade,
krijgen wij niet de ellende die we verdiend hebben,
maar ontvangen we zegeningen, die we niet verdiend hebben.

Door het kruis is er betaald voor de zondeschuld.
Sinds de zondeval zijn alle mensen geneigd om te zondigen
en zijn we niet in staat om te leven zoals God dat van ons vraagt.
Daardoor staan we als mensen schuldig tegenover God.
Zonde heeft schuld tot gevolg
en die schuld moet betaald worden.
Jezus nam die schuld van de gehele mensheid op zich.
Hij betaalde in onze plaats.
Hij droeg de straf die wij verdiend hadden.
De zondeschuld is door Hem vereffend.
Op grond hiervan vergeeft God ons onze zonden,
en beschouwt Hij ons als rechtvaardig.

Door zijn dood aan het kruis,
bracht Jezus de verzoening tussen God en mensen tot stand.
Door de zondeval was de relatie tussen God en mensen verbroken.
Was er een situatie van vijandschap ontstaan.
Door zijn kruisdood heeft Jezus echter weer vrede gebracht.
De verbroken relatie werd weer hersteld.
Door Jezus plaatsvervangend sterven
heeft God de mensheid met zichzelf verzoend.
Wanneer je gelooft in Jezus,
ben je niet langer een vijand van God,
maar je bent een kind van God geworden.

Jezus dood aan het kruis betekende de overwinning op satan.
Bij de zondeval was de mens ongehoorzaam aan God
en luisterden zij naar de stem van satan.
Daardoor is de hele aarde onder de heerschappij van satan gekomen.
Satan kreeg de mensen in zijn macht
en hield hen gebonden in leugen, zonde en dood.
Door te sterven aan het kruis
kocht Jezus ons vrij uit de macht van satan.
Hij gaf zijn leven als losprijs voor velen.
Wie gelooft in Jezus,
is door Hem vrijgekocht uit de macht van satans rijk
en overgebracht in Gods Koninkrijk.

Jezus kruisdood betekende de overwinning op de dood.
Door de zondeval deed de dood zijn intrede.
Zowel geestelijk als lichamelijk.
Door Jezus plaatsvervangend sterven
heeft Hij echter de mensen bevrijd uit de knellende band van de dood.
Jezus dood betekent leven voor de mensen.
Dankzij Jezus is er eeuwig leven voor ieder die gelooft.
Hij heeft de dood overwonnen.
Door Hem mogen wij weer leven in verbondenheid met God.
En na ons lichamelijk sterven mogen we eeuwig leven bij God.

Wat een zegeningen zijn er beschikbaar gekomen
door Jezus dood aan het kruis.
Als gelovigen kunnen we Hem daar nooit genoeg
voor danken en prijzen.
Halleluja, aan God zij alle eer,
nu en tot in alle eeuwigheid,
voor het grote wonder van het kruis!
Prijs en dank Hem!Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.