31 januari 2014

Jezus weet wat worstelen isJezus kwam naar deze aarde met een missie.
Hij kwam om ons met God te verzoenen.
Om dat mogelijk te maken moest Hij door lijden heen gaan.
Gods volle toorn zou over Hem komen,
en Hij moest de enorme zondeschuld van de mensen dragen.

Als Gods Zoon wist Hij,
dat de weg die voor Hem lag noodzakelijk was.
Maar als Mensenzoon had Hij het er enorm moeilijk mee.
Hij wist wat er moest gebeuren.
En dat maakte Hem doodsbang.
In zijn worsteling ging Hij in gebed tot God.
Hij bad en smeekte onder luid geroep en geween:
"Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg.
Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren."
Maar ... er was geen andere weg.
De beker moest door Hem gedronken worden.

Die beker van God ging niet over de pijn die Hij zou moeten lijden,
of over de afwijzing en vernedering door de mensen.
Wat Hem het meest beangstigde,
was dat die beker Gods toorn bevatte over de zonden.
Dat God Hem daarom zou verlaten,
en Hem zou blootstellen aan de machten van de duisternis.
Het was de vloek die Hij zou moeten dragen,
die bij Hem doodsangst deed ontstaan.

De worsteling van Jezus ging diep.
Als mens kende Hij net als wij
gevoelens van angst, dreigende wanhoop en pijn.
Zijn angst was zo groot,
dat de Vader zelfs een engel stuurde om Hem te ondersteunen.
Lucas 22: 43 vermeld dat uit de hemel
een engel verscheen om Hem kracht te geven.
Hij was zo verschrikkelijk bang,
dat het zweet Hem uitbrak
en als grote druppels bloed op de grond viel.

Hij worstelde en worstelde,
maar, God zij dank, Hij overwon zijn worsteling.
Hij kwam tenslotte tot overgave aan Gods wil.
Hij leerde en ontving kracht om God gehoorzaam te zijn,
ook al zou dat Hem heel wat kosten.
Stel dat Hij niet zover was gekomen,
... wat zag het er voor ons dan hopeloos uit.
Maar Hij ging in volle overgave Gods weg.
En maakte voor ons daarmee de weg weer vrij tot God.
Aan Hem zij alle lof en eer!

Ook wij kunnen in ons leven worstelen,
moeite ervaren om ons over te geven aan Gods wil.
Wat is het dan bemoedigend om te weten
dat Jezus weet wat wij op zo'n moment doormaken.
Hij staat naast je in je strijd.

Geef Hem de ruimte om je te helpen in je worsteling,
zodat je ook mag komen tot overgave aan Gods wil.
Leer net als Hij gehoorzaamheid.
Het is niet de gemakkelijkste weg,
maar wel de beste weg.
Want alleen langs die weg van overgave,
blijf je binnen Gods wil.
Bid daarom tot God om kracht,
zodat je je worsteling overwinnend zult doorstaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.