24 januari 2014

Wie is Jezus?


Binnen het christelijke geloof staat Jezus centraal.
Aan Hem hebben gelovigen hun bestaan en toekomst te danken.
Maar wie is Jezus?

Jezus is de Zoon van God.
Hij was er al voor al het andere bestond.
God heeft Zichzelf afgebeeld in Zijn Zoon Jezus.
In Hem is de onzichtbare God zichtbaar geworden.
Wie Jezus gezien heeft, heeft God gezien.
Ken je Jezus dan ken je ook de Vader.
Ze hebben hetzelfde karakter.
In Jezus is de Godheid bij de mensen komen wonen.

Jezus is ook de Mensenzoon.
Hij is tegelijk volledig God én volledig mens.
Hij was mens onder de mensen.
Heel gewoon en toch zo bijzonder.
Hij was van joodse afkomst, uit het nageslacht van David.

Jezus naam betekent 'God redt'.
Hij heeft zijn naam waar gemaakt.
Hij stierf aan het kruis om de mensheid te redden
uit de macht van zonde en satan.
Jezus heeft zijn bloed gegeven
om zondige mensen te redden van de eeuwige dood.
Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis
heeft Jezus de verzoening tot stand gebracht
tussen God en de mensheid.
Door Jezus kunnen wij weer met God in contact komen.

Jezus is Koning.
Na zijn hemelvaart ontving Jezus de hoogste koninklijke positie.
Hij zit nu aan de rechterhand van God.
Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Eenmaal zal Hij terugkomen op de wolken
om voor altijd onze Vredevorst te zijn.

Leer deze Jezus kennen,
open je hart voor Hem en geloof.
Erken Hem als je Heer en Heiland,
zodat je deel mag krijgen aan de zegeningen
die Hij voor de zijnen heeft verdiend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten