donderdag 16 januari 2014

Hemel en aarde staan niet los van elkaar


"In het begin schiep God de hemel en de aarde." (Gen 1:1)

Vaak ligt onze focus vooral op de schepping van de aarde.
Dat komt omdat daar ook alle aandacht naar uitgaat in Genesis 1 en 2.
Na kort genoemd te hebben dat God de hemel en de aarde schiep,
volgt een verslag van de schepping van de aarde.
Maar er is meer dan alleen de aarde, de zichtbare werkelijkheid die wij zien.


God schiep de hemel, de geestelijke wereld.
Deze geestelijke wereld kunnen wij met onze zintuigen niet waarnemen.
Dat betekent echter niet dat deze wereld er voor ons niet toe doet.
Dat doet ze zeker.
Want deze geestelijke wereld is de woonplaats van onze God
en de door Hem geschapen geestelijke wezens, de engelen.
En ook na het sterven zal de geest van gelovigen
naar deze geestelijke wereld gaan.

God schiep de aarde, de voor ons zichtbare wereld.
Eerst bereidde Hij de aarde voor
om geschikt te zijn voor bewoning door levende wezens.
Hij maakte scheiding tussen licht en donker,
tussen water aan de oppervlakte en in de lucht,
en tussen de zee en het vasteland.
Vervolgens vulde Hij de wereld met allerlei vormen van leven.
Hij schiep de planten, de vissen, de vogels, de dieren,
en tenslotte als kroon op Zijn schepping de mens.
Namens Hem mocht de mens de aarde gaan besturen.

Het begon allemaal met een prachtige mooie en goede schepping.
Maar de Bijbel vertelt ons dat er in de geestelijke wereld opstand ontstond.
Satan en een groep engelen werden God ontrouw.
Hemel en aarde staan niet los van elkaar.
Satans opstand begon in de geestelijke wereld,
maar zijn doel is om ook de aardbewoners mee te trekken in zijn opstand.
Hij verleidde Eva met de zondeval als verschrikkelijk gevolg.

Maar vanuit de hemel werkt God Zijn verlossingsplan uit.
Op Zijn tijd zond Hij tot onze redding Jezus naar de aarde.
Aan het kruis op Golgotha bracht Jezus de verzoening tot stand.
Jezus maakte zo voor ons de weg vrij om weer tot God te komen.
Nu mogen we door onze gebeden
tot God naderen in Zijn hemels heiligdom.
En met Zijn Geest komt Hij vanuit de hemel in ons wonen,
en schakelt Hij engelen in om ons te helpen en te beschermen.
Ja, hemel en aarde staan niet los van elkaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!