13 januari 2014

Leer God je Schepper kennen en liefhebben!


God is de Schepper van alles en iedereen.
Heel de aarde is door Hem gemaakt.
Ook wij mensen zijn door Hem geschapen.
Omdat God de Schepper is,
weet Hij als geen ander wat goed en slecht voor Zijn schepping is.
Hij weet het beste hoe wij zo kunnen leven, zoals Hij het bedoeld heeft.

Wij zijn zijn eigendom, Hij heeft ons immers gemaakt.
Als onze Maker en Eigenaar heeft Hij het recht om te zeggen hoe wij zullen leven.
Laten wij ons door Hem gezeggen?
Of willen wij eigen baas zijn in dit leven en zelf bepalen wat we doen en laten?
Het is aan ons om ons al dan niet te onderwerpen aan Hem die ons gemaakt heeft.

We hoeven niet bang te zijn om ons aan Hem te onderwerpen.
God zal echt geen misbruik van ons maken. Hij zal ons niet uitbuiten.
Hemel en aarde werden niet door God geschapen om er voor Hem zelf winst uit te halen,
maar Hij schiep alles om Zijn liefde, Zijn macht en glorie te delen met de mensen.
Daarom kunnen we er zeker zijn,
dat we nooit verkeerd uitkomen,
wanneer we ons aan Hem onderwerpen.
Zijn gezag over je leven aanvaarden
is zelfs de belangrijkste voorwaarde voor een goed en gelukkig leven.
Je kunt je leven werkelijk aan Hem, je Schepper toevertrouwen.

Het is een voorrecht om in dit leven God je Schepper te leren kennen.
Hij is het waard dat wij op zoek gaan naar Hem
en Hem leren liefhebben en voor Hem gaan leven.
Wanneer we ontdekken wie Hij is en hoeveel Hij van ons houdt,
dan hebben we een kostbare schat ontdekt.
Span je daarom in om Hem te leren kennen!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.