21 januari 2014

Wees gewaarschuwd!
Satan is een meester in het verleiden.
Hij dwingt ons niet, maar weet zijn spel heel subtiel te spelen.
Hij sluit haarfijn aan bij een behoefte die leeft in het hart van de mens,
en spoort hem aan om die behoefte te bevredigen.
Natuurlijk staat hij niet in voor de gevolgen die dat zal hebben.
Zo ging hij in het paradijs al te werk bij Eva,
en zo weet hij ook vandaag nog steeds velen te verslaan.

Zijn eerste stap is de zwakste plek van iemand op te zoeken.
Bij de mens is dat het gevoel,
dat aangestuurd wordt door innerlijke behoeften.
Een behoefte is iets dat bevredigd moet worden om je gelukkig te voelen.
Satan zal ons juist op het gebied van onze behoeften
suggesties doen hoe we gelukkig kunnen worden.
Maar dan sluit hij wel aan bij onze zelfzuchtige behoeften,
die ten diepste tegen God ingaan.
Hij stelt het ons heel mooi voor:
doe dat maar, dan zul je gelukkig zijn.

De tweede stap van satan is dat hij Gods waarheid gaat verdraaien.
Satan is de grote leugenaar.
Hij presenteert Gods waarheid op zo'n manier,
dat het belachelijk lijkt en toch wel een beetje vreemd.
Hij verpakt zijn leugens met wat waarheid,
en juist daardoor is het zo verradelijk.
Zo ging Eva eraan twijfelen of het wel redelijk was van God
om hen te verbieden van die boom te eten.

Tenslotte gaat hij als derde stap
zijn eigen leugens als waarheid verkopen.
Zo spiegelde hij Eva voor dat ze het ware geluk pas zou vinden
door onafhankelijk van God te worden.
Pas dan zou ze even wijs worden als God.
Hij weet zijn leugens heel aantrekkelijk te verpakken.

En zo kreeg satan het voor elkaar dat Eva haar gevoel
overspoeld werd door een zelfzuchtig verlangen
en haar verstand bedwelmd werd met leugens.
De verleiding stond levensgroot voor haar.
Toegeven aan verleiding is gemakkelijk,
het  weerstaan van verleiding kost veel energie en innerlijke strijd.
Eva gaf toe en zo viel zij in zonde.
Vervolgens verleidde zij haar man Adam,
en ook hij gaf toe aan de verleiding.
Een daad met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.
Want hierdoor raakte de mens van God verwijderd,
en verloor hij de heerschappij over de aarde.
Satan kreeg de macht in handen op aarde.

Satans strategie werkt vandaag nog precies zo.
Wees daarom op je hoede.
Ken je zwakke en kwetsbare plekken,
blijf weg van dingen die je in verleiding kunnen brengen,
leer om je zelfzuchtige verlangens en behoeften
onder Gods gehoorzaamheid te brengen.
Leef in afhankelijkheid van God,
dat zal je beschermen voor satans listige tactieken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.