26 februari 2014

Word vernieuwd in je denken

geloven, veranderen,
Wanneer je christen geworden bent,
heb je het nieuwe leven ontvangen.
Dit was Gods eerste stap in zijn herscheppingswerk aan jou.
Wat daarna nodig is,
is dat dat nieuwe leven gaat doorwerken en groeien in jou.
God wil dat doen door jouw denken te vernieuwen.
De Heilige Geest die nu in jouw geest woont, gaat in je werken.
Hij brengt in je innerlijk een metamorfose op gang.
Hij wil je van binnenuit veranderen door je denken te vernieuwen.

Wij doen vaak pogingen om door eigen wilskracht te veranderen.
We proberen onszelf te veranderen door eigen inspanningen.
Maar vaak zonder veel resultaat.
Daardoor raken wij ontmoedigd,
en ervaren we een sterke neiging om het op te geven.
We laten het erbij zitten en nemen genoegen
met een middelmatig leven waar weinig kracht van uit gaat.
Maar besef dat verandering van binnenuit Gods verantwoordelijkheid is.
Wij kunnen hooguit wat veranderen aan ons uiterlijk gedrag,
maar innerlijke verandering is Gods werk, niet de onze.
De Bijbel spoort je niet aan om jezelf te veranderen,
maar Gods Woord zegt "word innerlijk veranderd" (Rom 12:2).
Verandering is iets wat in ons tot stand komt
door de actieve werking van Gods Geest in ons.
Voor verandering zijn we van God afhankelijk,
en niet aangewezen op onze eigen wilskracht.

God is Degene die ons van binnenuit verandert.
Dat betekent echter niet dat jij maar achterover kunt leunen.
In het proces van verandering wil God ons inschakelen,
wij mogen samenwerken met God.
Hij vraagt van ons om ons open te stellen
voor het werk van de Geest in ons.
De Geest verlicht ons denken met de waarheid,
maar het is onze opdracht en uitdaging om de waarheid te zoeken
en onze gedachten ermee te vullen.
Richt je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig,
zuiver en mooi is, op alles wat deugdzaam en loffelijk is (Fil 4:8).
Wanneer je dat doet, zal de Geest ermee gaan werken
en jou van binnenuit gaan veranderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor onze gedachten.
God heeft ons een wil gegeven om zelf te bepalen wat we denken.
Wij laten ons vaak door onze gedachten beheersen,
maar oefen je om je gedachten te beheersen.
Laat je gedachten gestoeld zijn op waarheid en niet op leugen.
Als er verkeerde gedachten in je opkomen,
wijs ze dan af en denk er niet verder over na.
Word geen slaaf van je gedachtestromen,
want het zal je van je innerlijke rust beroven.
Vul je gedachten met Gods waarheid.
Werk samen met God,
zodat de Geest zijn werk in jou kan doen
en je van binnenuit gaat veranderen.
Dan zul je Gods vrede steeds meer gaan ervaren,
en merken dat je ook daadwerkelijk veranderd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.