18 februari 2014

Gods wet wijst de weg naar het goede levenHet woord 'wet' is voor de meeste mensen niet een prettig woord.
Het klinkt ons al snel als 'moeten' in de oren.
Toch hebben mensen wel wetten nodig,
want zonder wet glijden we heel snel af naar het kwade.
Als mensen niet actief worden aangespoord
het goede te doen, zal het kwade overheersen.

God is Degene die de standaard heeft vastgesteld voor menselijk gedrag.
Omdat wij gemaakt zijn naar Gods beeld,
heeft Hij Zichzelf tot norm gesteld voor het gedrag van mensen.
Omdat Hij goed en rechtvaardig is,
dienen wij goed en rechtvaardig te zijn.
Wees heilig, want Ik ben heilig.

Gods wetten zijn niet bedoeld om ons te binden,
maar om ons gelukkig te maken.
God vraagt de mensen zijn leefregels op te volgen,
niet uit dwang, maar uit liefdevolle toewijding
en in het vertrouwen dat God het beste weet wat goed voor ons is.

Gods wet mogen we zien als wegwijzer.
Ze wijst ons de weg naar het volle leven.
We leren God zelf en Zijn wil erdoor kennen.
We krijgen besef van goed en kwaad, gerechtigheid en zonde.
We leren hoe we een rein en geheiligd leven kunnen leiden.
Gods wet bevat heilzame leefregels,
die ons wijsheid bijbrengen voor het leven van alledag.

De kern van Gods levenswet is liefde.
God vraagt van ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is.
En onze naaste lief te hebben als onszelf.
Het gaat daarbij maar niet om de uiterlijke kant van Gods leefregels,
maar over de innerlijke kant, het hart van de wet.
Het hart van de wet is liefde.
Het gaat niet alleen om wat je doet,
maar minstens zo belangrijk is met welke motivatie je het doet.
We moeten niet gehoorzamen uit plichtsbesef,
maar uit oprechte liefde voor God en de naaste.

Mensen hebben echter een probleem.
Want niemand is in staat om in eigen kracht
Gods levenswet te volbrengen.
We schieten daarin allemaal tekort.
Maar God is ons te hulp geschoten.
Door het werk van Zijn Zoon
kan God ons onze zonden vergeven.
En Hij geeft ons de Heilige Geest om in ons te wonen.
De Geest is de bron die ons in staat stelt
om naar Gods wet te leven.
Wij vervullen dan niet zelf de wet,
maar God doet het door ons heen.

We moeten de Geest en de genade niet uitspelen tegen de wet.
Deze drie zaken horen bij elkaar.
Jezus zegt dat Hij niet is gekomen
om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen.
Door de werking van Gods Geest en Zijn genade,
zullen wij hoe langer hoe meer
in staat zijn om Gods wegwijzers te volgen
en het leven te leven zoals God dat bedoeld heeft.
Leven volgens Gods levenswet
doet ons de volle zegen van God ervaren
waardoor wij mogen genieten van het goede leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.