24 februari 2014

Jezus is de waarheid

Geloof, christelijk, geloven, God, Jezus
Ieder zijn eigen waarheid.
Dat is de filosofie van deze tijd.
Volgens velen is er niet zoiets als een absolute waarheid.
Maar Jezus claimt dat Hij dé waarheid is.
Alleen Hij is de weg tot de Vader.
Een andere weg is er niet.
Dat is de waarheid.
Hij is de waarheid.

Als de Bijbelse boodschap tot je doordringt,
dat er alleen leven is in Jezus,
en je accepteert die waarheid,
dan kan het toch niet anders
dan dat je op zoek gaat om dat leven te vinden
om vervolgens dat leven te leven
en door te geven aan anderen?

Gelovigen onderscheiden zich van ongelovigen
doordat zij Gods claim van waarheid aanvaarden
en die waarheid gaan toepassen in hun leven.
De Bijbel noemt dat 'wandelen in de waarheid'.
Gods waarheid is een solide en betrouwbaar fundament
onder het leven van gelovigen.
Het leidt mensen op de heilzame weg,
de weg voor stabiel levensgeluk.
Gods waarheid aanvaarden en ernaar leven
geeft diepgang en structuur aan je leven.

God zegt niet alleen de waarheid te zijn.
Hij vraagt van ons ook reactie daarop.
Hij wil dat wij die waarheid accepteren en er iets mee doen.
Gods waarheid is niet los te koop.
Die waarheid doet een appèl op mensen om hun leven te veranderen.
En dat willen velen niet, ze willen baas in eigen leven zijn.
Daarom verwerpen veel mensen de waarheid van de Bijbel.
Ze stellen liever hun eigen waarheid samen
uit alles wat ze her en der verzameld hebben.
Maar een eigen opgestelde waarheid
zal je nooit op de plek van bestemming brengen.

Alleen Jezus is de waarheid,
alleen Hij brengt je thuis bij de Vader.
Hij is de weg, de waarheid en het leven.
Mag Hij je leven veranderen,
zodat je gaat leven volgens die waarheid?
Wat is jouw reactie op Gods waarheid?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.