19 februari 2014

God bestuurt en leidt je leven


God is Degene die boven alles staat.
Hij regeert en bestuurt deze wereld.
Hij wil zijn kinderen leiden.
God kijkt niet als een toeschouwer naar je leven,
nee, Hij is betrokken bij ons
en wil ons op allerlei manieren leiden.

Voor ons is Gods leiding niet altijd even goed zichtbaar,
en heel vaak begrijpen we ook niet de weg die God gaat.
Want God blijft God en Zijn gedachten zijn hoger dan de onze.
Maar we mogen weten dat Hij betrouwbaar is.
Hij heeft het beste met ons voor.
En we kunnen er zeker van zijn
dat het God nooit uit de hand zal lopen.
Hij heeft alles onder controle.
Je kunt je gerust aan Zijn leiding toevertrouwen.

God heeft een eeuwig beleidsplan.
die de basis vormt voor Gods handelen in grote lijnen.
Hierin is onder andere opgenomen dat God
via Zijn Zoon Jezus verzoening tot stand wil brengen
tussen God en mensen,
Op basis van dit eeuwige plan bestuurt God ons leven.
Vaak genoeg merken we dit niet,
gebeurt het allemaal achter de schermen,
maar soms zien we achteraf Gods hand
in de gebeurtenissen in ons leven.

Om ons te leiden heeft God
als belangrijkste middel ons zijn Woord gegeven.
De Bijbel geeft ons inzicht in Gods wil en zijn bedoelingen met ons leven.
Het is onze verantwoordelijkheid om ons te verdiepen in dat Woord
en ons leven daardoor te laten vormen.
Gods Woord geeft ons inzicht en wijsheid.
Het is een licht op ons pad.
Op deze manier wijst God ons de weg.
Hij wil ons door Zijn Woord op het rechte spoor leiden,
niet alleen omdat dat voor ons het beste is,
maar ook tot eer van Zijn Naam.
Hij verlangt ernaar dat we Hem leren kennen,
met Hem leren wandelen en van Hem leren genieten.
Dat is de plek waar Hij ons heen wil leiden.

Heel vaak is het God die uit eigen initiatief mensen leidt
of aanspoort bepaalde dingen te gaan doen.
Het initiatief kan echter ook bij de gelovigen vandaan komen.
We mogen God om leiding vragen.
Hem onze dingen voorleggen en vragen om antwoord.
Sta open voor Zijn antwoord.
Gods antwoord kan op verschillende manieren tot je komen.
God kan een innelijke overtuiging in je doen groeien,
waardoor je weet welke kant je uit moet.
Soms zal Hij andere mensen gebruiken,
of Hij kan omstandigheden en gebeurtenissen gebruiken
om je een bepaalde richting te wijzen.

God om leiding en antwoorden vragen in je leven
betekent ook dat je bereid moet zijn Hem de leiding te geven.
Behandel Zijn leiding niet als slechts een vrijblijvend advies,
die je graag opvolgt als je het begrijpt en goedkeurt,
maar die je ook zo naast je neerlegt,
wanneer het je te moeilijk lijkt of het beter uitkomt.
Wanneer je Gods leiding zoekt om daarmee slechts
je eigen keuzes te bevestigen, zal het niet gaan werken.
Gods leiding vragen betekent bereid zijn Hem ook Leider te laten zijn.
Geef God de regie in handen.
Dat is de beste manier om op koers te blijven.
Want Hij zal je altijd leiden naar het Leven.
Hij wil je brengen in Zijn nabijheid.
En daar is het goed om te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.