3 februari 2015

Leven zoals Job


Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Job wordt in de Bijbel omschreven
als een man die vroom en rechtvaardig leefde.
Het Bijbelboek Job laat zien hoe hij leefde.
Van hem kunnen we leren om altijd vroom te leven.

Dit is wat je kunt leren van Jobs levensstijl:
1. Hou jezelf rein
Kijk niet met lust naar vrouwen,
laat je niet verleiden tot overspel.

2. Vermijd materialisme
Stel je vertrouwen niet op rijkdom.
Zoek je zekerheid bij God.

3. Heb je vijanden lief
Weersta de neiging om je vijanden te haten.
Schep geen behagen in de tegenslag van je vijand.
Weerhoud je mond van het spreken van slechte woorden over hen.

4. Wees eerlijk en gul
Behandel anderen fair.
Ga niet voorbij aan de behoeften van de mensen die je pad kruisen.
Hou niet alles voor jezelf, maar deel uit aan anderen.

Leer vroom en rechtvaardig te leven zoals Job.
Vrees God en ga het kwaad uit de weg.
Dan kun je leven met een rein geweten.
En wanneer je struikelt,
dan mag je weten dat door het kruis van Jezus,
er vergeving mogelijk is voor je fouten en tekortkomingen.
Laat de kracht van Gods Geest in je werken,
Hij zal je in staat stellen om te leven zoals Job.
Om te leven zoals Jezus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten