19 februari 2015

Jezus is Heer over alles, vertrouw op Hem!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Je kunt plotseling getroffen worden door storm in je leven.
Dan kan het soms lijken of God niets doet.
Hij lijkt niet naar je te luisteren en je gebed niet te horen.
Je geloof wordt op de proef gesteld.

Datzelfde maakten de discipelen mee.
Ze waren met Jezus in de boot.
En plotseling stak er een hevige storm op.
Ze waren bang dat ze zouden vergaan.
En Jezus ... Hij lag te slapen.

De discipelen gingen naar Jezus toe.
Ze smeekten Hem om hulp.
En Jezus stilde de storm.
Het water werd weer kalm.

Jezus wil dat je leert om je angst onder ogen te zien.
En Hem te vertrouwen zelfs midden in de storm.
Jezus is Heer over de krachten die proberen je leven te vernietigen.
Vertrouw Hem, Hij is bij je te midden van de storm.
En Hij zal voor je zorgen,
net zoals Hij dat deed bij de discipelen.

Jezus is Heer over alles!
Durf je daarop te vertrouwen?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.