2 februari 2015

God nodigt je uit!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God nodigt je uit voor zijn feest!
Hij wil vriendschap met je sluiten.
Je bent uitgenodigd voor de bruiloft van Zijn Zoon.

God nodigt alle mensen uit.
Herhaalde malen.
Iedereen mag komen.
Maar veel mensen gaan eraan voorbij.
Het interesseert hen niet.
Of ze reageren agressief op Gods uitnodiging
door hen die de uitnodiging brengen slecht te behandelen.

Maar ga niet nonchalant om met jouw uitnodiging.
Het is een geweldig voorrecht om uitgenodigd te zijn op Gods feest.
Om in Gods aanwezigheid te mogen zijn.
Om intieme vriendschap met God te kunnen hebben.
Ga daarom niet voorbij aan Gods uitnodiging.
Neem Zijn uitnodiging aan.

Maar zorg wel dat je beschikt over de juiste kleren voor het feest.
Je kunt Gods koninkrijk niet binnengaan op jouw voorwaarden.
Je bent alleen welkom op Jezus voorwaarden.
Maar Jezus zelf voorziet in de kleren die je nodig hebt voor het feest.
Door Zijn dood en opstanding liggen de feestkleren voor jou klaar.
Trek die aan en wees welkom op Gods feest.
Geniet van Zijn vriendschap en Zijn aanwezigheid.

Wat een voorrecht om bij die God te mogen zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.