10 februari 2015

Lees je Bijbel!


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog, geloofscoach, Baflo


Gods Woord heeft de kracht in zich je leven te veranderen.
En dat heb je nodig!

Gods Woord geeft je wijsheid in moeilijke en complexe situaties.
Gods Woord bemoedigt je wanneer je terneergeslagen bent.
Gods Woord wil je leiden op heel je levensweg.
Gods Woord kan je helpen om verder te komen.

Onderschat nooit de effecten van het lezen van de Bijbel:
  • het doet je ziel herleven
  • het geeft je wijsheid
  • het geeft vreugde in je hart
  • het is als het licht voor je ogen
  • het waarschuwt je voor gevaar
  • het geeft beloning wanneer je ernaar leeft
Lees je Bijbel niet voor informatie.
Maar lees het om God daarin tot je te horen spreken.
Reageer met gebed op wat God je door Zijn Woord wil laten zien.

Open je hart voor Gods Woord.
Luister naar Hem en breng Gods Woord in praktijk.
Want daarin ligt grote beloning.
Laat je veranderen door Gods Woord.
Lees je Bijbel, elke dag!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten